Över hela Sverige finns bolag och företag som kämpar för att driva framåt. Dock finns ett behov även av tips och rekreation! Oavsett om man väljer att hänge sig åt konferenser, möten, SPA eller mingel är det viktigt att ta en paus ibland. Därefter uppdaterar man vanligtvis sina kunskaper och uppdaterar sig. Här kommer vi in i bilden och samlar nyheter som kan vara intressanta. Allt som oftast hänvisar vi också till källor för information. För den konferensintresserade är detta en bra sammanställning över konferenser på västkusten. Ytterligare ett bra tips för näringsaktiva är webbsida livslust.tips som fokuserar på hälsa.