Hur man väljer bästa mobilabonnemang för företag

Utvecklingen för mobil- och bredbandsbranschen går framåt, och när man tänker tillbaka på 90-talets långsamma modem är nog de flesta glada för det. Förr fanns det ett fåtal leverantörer, och villkorsbeskrivningarna var ofta en oöverstigligt tjock bunt med papper fyllt med krångliga termer och fackuttryck. Att idag välja bästa mobilabonnemang för företag är kanske därav både enklare och svårare än förr. Medan avtalen har blivit enklare att förstå sig på har producenterna ökat, och likaså mängden lockande erbjudanden.

Svårigheten att välja bästa mobilabonnemang för företag

Att välja bästa mobilabonnemanget till sitt företag är givetvis inte helt enkelt, framförallt med tanke på alla val som finns att tillgå på marknaden. Ju större företaget är, desto viktigare är det såklart att välja något som fungerar, eftersom en dålig uppkoppling för en medarbetare kan leda till förödande konsekvenser även i andra delar av företaget. Ett hett tips är att välja en mobiloperatör som erbjuder fri uppsägningstid. På så vis finns det alltid möjlighet att byta abonnemang om man vid senare tillfälle skulle upptäcka att det uppstått svårigheter. Tänk också över var i världen företaget verkar. Befinner sig medarbetare och kunder i Sverige eller utomlands? I så fall kan det krävas en annan typ av abonnemang för att få företagets kommunikation att rulla obehindrat.

Aspekter att tänka på

När det kommer till att välja bästa mobilabonnemang till företag är det ett flertal aspekter som en ska har i beaktande, och som skiljer sig från köp av privat abonnemang. Exempel på dessa är:

 • Obegränsad surf
 • Snabb hastighet och bra uppkoppling
 • Fria samtal inom företaget

Beroende på företagets storlek är givetvis olika faktorer av mer eller mindre stor betydelse. Exempelvis kan fri surf vara att föredra, eftersom många företag idag vill kunna hålla obehindrade videosamtal och onlinebaserade utbildningar. Detta efterfrågar också bra uppkoppling och snabba hastigheter. Beroende på om alla medarbetare sitter lokalt eller på olika platser är det en god idé att kika på hur god täckning olika operatörer har där företaget verkar. Fria samtal inom företaget möjliggör för fungerande kommunikation. Tid är pengar, eller hur? Flera mobilleverantörer erbjuder paket med fria samtal till företagets mobiler inom Sverige, Norden eller hela världen.

Pennor med tryck – tänk på miljön

Är det dags att fylla på kontorets lager med pennor med tryck på? Har ni inte redan tänkt på att värna om miljön även när det kommer till val av pennor så kan det vara hög tid att tänka på det nu. De tre grundläggande faktorerna är:

Tillverkningsland för pennor

Om vi nu befinner oss i Sverige så kan det vara bättre för miljön att välja pennor med tryck som är tillverkade i Sverige eller i något närliggande land. Varför? Därför att transporterna hålls nere och på så sätt avgaser från till exempel lastbilar eller flyg. Det kan även vara så att produktioner som ligger i Europa har strängare krav på sig att produktionen går till på ett hållbart sätt.

Material i reklampennor

Man kan även göra ett aktivt val att välja pennor med tryck på som är bättre ur ett miljöperspektiv. Några material som är bättre för miljön är de som är gjorda av återvunnet material eller de som går att återvinna.

 • Återvunnet material från till exempel rPET och papper
 • Bambu – går att återvinna
 • Organisk bioplast

Refill

Pennor med tryck som går att återanvända gång på gång (till dess att de återvinns) är även det en viktig del i att göra ett smart val för miljön. Det betyder att pennorna ska gå att antingen fylla på med stift eller att den refill som sitter i har många meters skrift så att den går att använda länge.

Bra att veta om pennor med tryck

Pennor med tryck som används i marknadsföringssyfte som reklam byter ägare flera gånger under sin livstid. Bara en sådan sak är bra för miljön då det är en reklamprodukt som faktiskt används och inte hamnar soporna direkt efter att mötet, mässan eller eventet avslutats. Det är något som de allra flesta tenderar att ta med sig hem och som man sen kommer att ha användning av. Det är även en sådan sak som man kan ge bort om någon är i behov av en penna på nästa möte eller anteckningsstund.

Innan beställningen görs kan det även vara bra att tänka på att beställa några olika typer av pennor eftersom chansen att man hittar en penna som faller en själv i smaken blir större. På så kan minskar risken för att pennor ligger oanvända.

Renovering i samband med stambyte

Att renovera i samband med ett stambyte är snarare regel än undantag. Eftersom montörerna behöver riva både väggar och golv, passar många på att göra sin drömrenovering när rör och stammar ska bytas ut.

Det är inte ovanligt med entreprenörer som tar på sig ett helhetsansvar för såväl stambyte som renovering. Att firman bistår med både rörbyten och renovering gör processen smidigare för alla inblandade – och dessutom ofta billigare än om flera olika entreprenörer hade anlitats separat av fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Informationsmöte som avhandlar renoveringen

Normalt brukar de boende bjudas in till informationsmöten där firman förklarar vilka tillval som kan göras. Det är nu som du får information om vad som kan göras, så att du kan ta ett beslut om interiören – som du sedan lämnar till platschefen eller en annan person på rörfirman. Vanligtvis brukar flera informationsmöten hållas om hur berörda utrymmen kommer att se ut efter att arbetet är avklarat. Ett eller två möten kan tillägnas specifikt vilka tillval de boende kan göra.

Tillval som kan göras i samband med ett stambyte

Vilka tillval som kan göras till lägenheten inför stambytet kan givetvis variera något. Generellt är det bra att tänka på att stambyten främst innebär ingrepp i våtutrymmen, så det är här som de flesta tillvalen kan göras. Det kan till exempel handla om följande:

 • Kakel
 • Klinkers
 • Dusch
 • Spotlights
 • Golvvärme
 • Badkar

Det skulle också kunna handla om elinstallationer, till exempel att byta ut samtliga installationer i bostaden till ett jordat system. I mångt och mycket beror det på vilken firma som gör jobbet, vilka de kompetenser de har och hur flexibla de är med att ta sig an uppdrag som kanske inte helt ligger innanför ramen för vad de brukar göra i bostäderna.

Garantier

Innan arbetet påbörjas är det en god idé att fråga om garantier. En stor del av arbetet som sker i samband med ett stambyte är det fastighetsägaren som beställer – och därav är det också mot just fastighetsägaren som garantierna lämnas. När det gäller renoveringar, material och andra arbeten som avtalats mellan firman och dig som har bostaden, är det just mot dig som garantierna bör lämnas. För den som vill känna sig extra trygg är det bra att fråga om garantierna på förhand.

Välja assistansbolag? Några saker att se upp med

Det finns många verksamma assistansbolag runt om i landet och för den som står inför valet finns mycket att tänka på. Det allra viktigaste är såklart att det känns bra men även om magkänslan känns rätt kan det finnas anledning att fundera igenom beslutet innan ett avtal skrivs. Här följer några varningsklockor.

Assistansbolag som vill skriva avtal på studs

Det finns många seriösa och mycket bra assistansbolag att välja bland i Sverige men dessvärre finns det även dom som inte är så bra. För den som är i processen med att välja ett bolag är det bra att träffa några olika aktörer för att ställa eventuella frågor och för att bilda en personlig uppfattning. Skulle något av dessa vara väldigt ”heta på gröten” och vilja skriva ett avtal med en gång finns anledning att stanna upp. Som assistansberättigad ska man aldrig behöva känna sig tvingad att fatta ett snabbt beslut!

Stor personalomsättning och många platsannonser

Ett assistansbolag ansvarar för sina brukares personliga assistenter, och precis som att det är viktigt att dom tar väl hand om sina brukare så är det viktigt att även personalen tas om hand på ett bra sätt. Ett assistansbolag med stor omsättning av personal och med många platsannonser ute kan vara ett varningstecken – ett tecken som säger att personalen inte trivs med att arbeta hos bolaget.

Under kategorin personal kan det även vara bra att kolla upp hur uppsägningstiden ser ut. Långa uppsägningstider kan vara en nackdel och bör inte vara längre än tre månader.

Lockbeten för att ”snärja” kunder

En annan sak att se upp för är bolag som använder lockbeten för att ”snärja” sina kunder. Det kan till exempel handla om:

 • Resor
 • Stugor
 • Andra förmåner

Självklart finns det även seriösa assistansbolag som erbjuder förmåner som dessa och det behöver inte nödvändigtvis vara en varningsklocka. Om ett bolag däremot använder detta som ett första (och största) sätt att sälja in sig på, utan att nämna andra fördelar med verksamheten och hur den arbetar, så kan det vara bra att även här höja på ögonbrynet.

Även om magkänslan som sagt är det viktigaste, så är det också viktigt att lära sig så mycket om olika bolag som det bara går. Det kommer troligen att löna sig i slutändan!

Offert på stambyte i Stockholm

Stambyte är en av de största renoveringar som kan ske på en fastighet. Det betyder även att kostnaden är mycket hög. Som fastighetsägare finns därmed fördel i att beställa offert från flera entreprenörer i Stockholm för att kunna ställa prisnivåerna mot varandra. Hur sker det? Hur snabbt går det att få offert?

Information kan ge riktpris

Många entreprenörer nämner, på deras hemsidor, att ett stambyte kostar mellan 200 000 kr och 300 000 kr per lägenhet i en fastighet. Det är ett stort intervall och för fastighetsägaren kan det vara svårt att beräkna finansieringsväg utan ett mer exakt pris. Andra entreprenörer har uträknare som kan ge ett lite mer tydligare riktpris, även om dessa uträknare inte ska likställas med en offert. Via uträknare kan det anges hur många fastigheter det är, hur många badrum varje lägenhet har osv. Men kom ihåg att det fortfarande bara är ett riktpris – inte ett löfte.

Inspektion kan ge exakt offert

För att en entreprenör ska kunna ge offert på stambyte i Stockholm måste de besöka fastigheten och se vilka förutsättningar som finns. Efter inspektion kan företaget även avgöra om stambyte, relining eller annat alternativ är det bästa. Det är inte ovanligt att fastighetsägaren utgår från att stambyte måste ske och att det sedan visar sig finnas flera betydligt mer ekonomiska alternativ.

Beställa offert på stambyte inom Stockholm

I Stockholm finns flera stora totalentreprenörer som genomför allt inom stamrenoveringar och staminspektioner. Då denna typ av renovering är så pass avancerad och stor bör främst kända och etablerade företag kontaktas. Det är helt enkelt extremt viktigt att kvalitén hålls så hög som möjligt.

 • Offert via offerttjänst
  Det finns flera offerttjänster som underlättar för kunden att få kontakt med flera olika entreprenörer. Kunden fyller i uppgifter kring stambytet på en hemsida varpå exempelvis 5 olika företag i Stockholm får kontaktuppgifterna och kan lämna offert.
 • Offert via entreprenör
  Fördelen med att kontakta en entreprenör direkt är att kunden vet exakt vilket företag det är och kan kontrollera upp dess rykte och kompetens i förväg. När offerttjänster utnyttjas är det inte alltid som det tydligt framgår vilka företag som är inkopplade på tjänsten.

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att ett företag tar hela ansvaret för renoveringen, oavsett vilka hantverksgrupper som behöver vara involverade. Vid stambyte bör alltid totalentreprenörer anlitas.

Hitta aktuella konstruktionsritningar och handlingar inom Stockholm

Hitta aktuella konstruktionsritningar och handlingar inom Stockholm

Inför att ett bygglov ska kunna beviljas behöver flera olika dokument samt konstruktionsritningar skickas in till den kommunen i Stockholm där byggnationen förväntas stå. Dessa sparas sedan och kan ses av vem som helst. Detta alltså oavsett om byggnationen blir genomförd eller inte.

Beställa konstruktionsritningar/andra ritningar inom Stockholm

De allra flesta ritningar kan nås via den E-tjänst som hittas på Stockholms webbplats. E-tjänsten nås genom att inloggning genomförs med E-legitimation. De som inte har möjlighet att legitimera sig når samma ritningar via de datorer som finns tillgängliga vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Önskas dessa ritningar tas med utanför denna fastighet kan de laddas ner till ett USB-minne och tas med. Det finns alltså inte någon möjlighet att skicka eller skriva ut dem.

Det som går att nå är exempelvis:

 • Konstruktionsritningar
 • Byggärenden
 • Tomtkartor
 • Vattenritningar
 • Avloppsritningar

Ansökningar och anmälningar

De konstruktionsritningar (och andra ritningar) som finns tillgängliga är alltså de som lämnats in vid ansökningar och anmälningar. Det betyder därmed enbart att de legat till grund för en ansökan om exempelvis ombyggnation eller tillbyggnation. Det framgår däremot inte om byggnationen genomförts eller inte.

Beställa andra dokument inom Stockholm

Önskas andra dokument än ritningar kan dessa beställas på två sätt. Antingen direkt över disk på stadsbyggnadsexpeditionen i Stockholm eller genom att kontakta dem via mail.

Gör sökningen tydlig

För att underlätta sökningen efter en specifik handling är det enklast om diarienummer och/eller fastighetsbeteckning används. Det går däremot inte att genomföra sökningen med hjälp av lägenhetsnummer. Dessutom behövs information om vilka slags ritningar eller dokument som efterfrågas samt från vilka årtal.

Det är samma information som ska anges vid beställning av ett särskilt dokument via mail, telefon eller över disk.

Kostnad för att beställa handlingar

Vid beställning via mail eller telefon kan eventuellt en avgift uppstå. Så länge som arbetet innebär mindre än 30 minuter för handläggarna är det gratis. Tar det längre tid kommer en kostnad att debiteras på 1360 kr/timme.

Handlingar med sekretess

Det finns konstruktionsritningar och andra handlingar som inte får lämnas ut utifrån att de ligger under sekretess. Ett exempel är om det är ritningar för ombyggnation vid bostadsanpassningsbidrag. Via registren går det att se att dokumentet finns – men inte vad det innehåller. Önskas tillgång till dessa behöver en prövning först ske för att avgöra om personen är lämplig att ta del av dem eller inte.

Vad gäller kring säkerhetsdörrar vid brf?

Ytterdörren är oftast ett delat ansvarsområde inom en brf. Det betyder att det är mer att förhålla sig till än om säkerhetsdörrar önskas installeras på exempelvis en villa.

Fråga brf styrelsen om säkerhetsdörrar

Vid önskemål om förändringar på dörrar, fönster, fasad eller tak ska alltid föreningens styrelse kontaktas. Detta gäller även vid större badrumsrenoveringar eller köksrenoveringar. Orsaken är att dessa förändringar sker på områden där ansvaret mellan den boende samt föreningen möts. I föreningens stadgar ska det framgå vem som ansvarig för ytterdörren och om den boende får byta den eller inte. Kortfattat är det viktigt att kontakta styrelsen för att få tydlig information om vem som är ansvarig och vem som betalar vid installation av säkerhetsdörrar i lägenheter och brf.

Flytt av lås

Inom en brf är det vanligt att styrelsen har tillgång till huvudnycklar. Nycklar som därmed kan användas för att snabbt komma in i lägenheten vid brand eller pågående större vattenskada. Vid byte till säkerhetsdörrar är det alltså viktigt att låskolven flyttas över till den nya dörren.

 • En del tillåter medlemmarna att installera egna lås – vilket gör att föreningen inte kan komma in
 • Andra föreningar kräver att alla ska ha samma låssystem. Detta främst utifrån ett säkerhetsperspektiv om något skulle hända.

Bör installeras av certifierad montör

Genom att anlita en certifierad montör sker installation av säkerhetsdörrar korrekt. En del återförsäljare väljer att inte ens sälja dörrar utan installation. Detta utifrån att dörren + installation är vad som skapar den säkerhet som efterfrågas. Inte enbart dörren.

Rätt klass beroende på entré

Det är skillnad på vilken klass på säkerhetsdörrar som ska väljas beroende på var dörren ska användas. Det är exempelvis en viss klassificering på dörrar som sitter till lägenheterna och en annan som används till den gemensamma entrén (vid flerfamiljshus). Ytterligare krav kan finnas vid källardörrar, vindsdörrar och förrådsdörrar.

Vad man bör tänka på i val av säkerhetsdörrar kan återförsäljare förklara. En del erbjuder även genomgång av alla dörrar inom en brf för att sedan komma med förslag och offert på förbättringsåtgärder.

Kan höja värdet och sänka försäkringspremie

Delvis höjs värdet på en bostadsrätt om lägenheten har en säkerhetsdörr. Dessutom kan försäkringen för en brf sänkas utifrån att dörrarna minskar risken för att branden ska spridas eller att inbrott ska kunna ske.

Sökmotoroptimering för ökad synlighet på nätet

Att ranka högt upp i sökresultatet på Google kan ibland vara svårt. Men faktum är att du kan underlätta mycket för dig själv genom att arbeta strategiskt och målinriktat. Sökmotoroptimering (SEO) kallas det arbete som görs för att optimera en webbplats för sökmotorer.

SEO är ett viktigt verktyg för att uppnå en ökad synlighet på nätet. Detta är många företag smärtsamt medvetna om. För sakens skull kommer vi dock att fokusera på de fördelar som rätt utförd sökoptimering har för ditt varumärke.

Fördelar med sökmotoroptimering

För att tydliggöra nyttan med SEO belyser vi nedan några av de främsta fördelarna med att optimera en webbplats för sökmotorer:

 • Det organiska söket är ofta den viktigaste trafikkällan.
  Det organiska söket är en extremt viktig del av den totala trafiken till de allra flesta webbplatser. Google är den största och viktigaste sökmotorn, men det finns även andra sökmotorer att ta hänsyn till när man optimerar en sajt i syfte att driva mer trafik till denna.
 • Det är relativt billigt att optimera en sajt för sökmotorer.
  Visst, det kostar en liten slant att optimera en webbplats. Men inget är gratis här i världen, och SEO är en process som vanligtvis ger en väldigt hög avkastning på den initiala investeringen.
 • SEO är inte ett kortdistanslopp utan snarare ett maraton.
  Sökmotoroptimering är en långsiktig strategi som sällan ger särskilt stort utslag på kort sikt. På längre sikt är dock effekten ofta påtaglig såväl som ihållande.
 • Sökmotoroptimering är väldigt mätbart.
  Det går att mäta och analysera det mesta inom SEO. Mätbarheten är inte bara väldigt användbar utan även helt nödvändig för att du inte ska fumla i mörkret när du optimerar din sajt. Alla förändringar som görs på en webbplats i syfte att öka synligheten i sökmotorer bör antecknas, spåras och mätas.
 • Om du inte syns på förstasidan finns du knappt.
  Det är ingen hemlighet i SEO-världen att du i princip inte finns om du inte syns på Googles förstasida. De tre första organiska söken står för en stor andel av alla klick på ett sökord.

Som du märker är sökmotoroptimering ett nödvändigt led i alla varumärkens marknadsföring!

Hitta rätt produkter till företaget

Profilfabriken.com är en stor leverantör av olika profilprodukter. Främst säljer de till företag men även organisationer, föreningar och privatpersoner. Med ett mycket stort utbud kan det vara svårt att hitta rätt – eller hitta rätt inspiration. Men det finns enkla vägar att välja på.

Hitta via ”Hela sortimentet”

Genom att klicka på ”Hela sortimentet” på webbplatsen visas både kategorier och underkategorier. Därmed hittas inspiration kring vad det går att skapa profiltryck på för produkter. Exempel:

 • Kategori Miljöprodukter
 • Dynamo
 • Energismart
 • Flaskor & Dryck
 • Miljökassar
 • Mat & Godis
 • Reklamgodis
 • Pepparkakor
 • Reklamdryck
 • Matgåvor

A-Ö

Ett annat alternativ är att hitta rätt i utbudet genom att se samtliga produkter listade från A till Ö. Framförallt för dig som vet vad profilprodukten heter men samtidigt inte vet inom vilken kategori som den hittas.

Sök på hela Profilfabriken.com

Längst upp på Profilfabriken.com finns en sökfunktion där samtliga produkter kan sökas upp. Det är möjligt att söka på kategori eller enbart en del av namnet, exempelvis ”vatten”.

Välj efter varumärke

Profilfabriken köper in produkter från en rad olika varumärken. Det är dessa som används vid tryck. Finns önskemål om att köpa en produkt från ett specifikt varumärke kan sökning ske via dessa. Även varumärken är sorterade från A till Ö. Här hittas exempelvis:

 • TrendEagle
 • Yeppos
 • Contigo
 • XDDesign
 • Titleist

Kontakta om inte produkten hittas

Profilfabriken.com försöker att lägga upp så många produkter som möjligt på hemsidan. Samtidigt ökar utbud regelbundet vilket kan innebära att de kan ha produkter som inte är publicerade. Hittas inte önskad profilprodukt kan därmed Profilfabriken kontaktas. De anger att de allra flesta profilprodukter kan tas fram av dem. Företag kan kontaktas via:

 • Chat
  Klicka på chatbubblan längst ner till höger på hemsidan och chatten aktiveras. Kontorstid ges svar snabbt via chatten.
 • Mail
  Vid offertförfrågan är mail enklast. De anger att ett mail besvaras inom 48 timmar på vardagar. Vanligtvis skickas ett svar betydligt snabbare än det tidsintervallet.
 • Telefon
  Profilfabriken.com nås via telefon mellan 9 – 16
 • Kontaktformulär
  Ytterligare ett sätt att ta kontakt är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan. Meddelandet kommer att levereras som mail till företaget och därmed besvaras inom 48 timmar.
 • FAQ
  Svar på vanliga frågor hittas under företagets FAQ. Önskas en produkt som inte hittas via hemsidan bör däremot en kontakt med företaget ske.

Förenklad orderhantering med Time:matters via Woocommerce

Med plugin Time:matters – WooCommerce, Woo Pacsoft Unifaun, kan orderhanteringen för en E-handel automatiseras. Detta genom att all information som kunden anger vid orderläggning överförs till Unifaun där logistikordrar kan skapas för Time:matters.

Från installation till orderhantering

 • Installera
  Woo Pacsoft Unifaun laddas enklast hem via den katalog med plugin som finns tillgänglig via WorldPress. Logga in på webbplatsen, gå till plugin och klicka på Lägg till. Därefter kan det sökas upp och installeras.
 • Koppla
  Andra steget är att skapa en koppling mellan WooCommerce och företagets konto hos Unifaun. Det sker på inställningar där inloggningsuppgifterna anges till Unifaun. Dessutom behövs en API-nyckel för att informationen automatiskt ska kunna skickas över. Den nyckeln ges av företaget efter att tjänsten ”orderkoppling” har beställts. En tjänst som kostar 2500 kr att påbörja och därefter har en löpande årskostnad på 2000 kr.
 • Sänd
  När nu kopplingen är genomförd kan flera inställningar ske i systemet. Bland annat går det att avgöra om all orderinformation ska skickas automatiskt alternativt om detta ska ske vid manuell bekräftelse. I Unifuan går det även att ange om notifiering ska ske till kund.
 • Skriv ut
  Via plattformen kan till sist utskrifter ske av de logistikordrar som skapats mot Time:matters. Dessa används sedan vid frakt.

Förenklar och automatiserar

Genom denna koppling kommer alltså kunduppgifter så som leveransadress och fakturauppgifter automatiskt att föras över till systemet hos Unifaun. Med informationen skapas även automatiskt logistikordrar mot Time:matters. På detta sätt går det att skapa logistikordrar helt automatiskt utan att det krävs något manuellt.

Mer fakta om Time:matters

Time:matters är ett tyskt logistikföretag som specialiserat sig på snabba internationell snabba leveranser. Ett företag som anlitas när tiden är avgörande – when Time:matters… Företaget ägs av Lufthansa Cargo och har samarbete med flera flyg-, tåg- och transportföretaget för att på detta sätt kunna erbjuda kunden den snabbaste och säkraste vägen till leverans.

Mer fakta om WooCommerce

WooCommerce är ett E-handelsplugin som gratis kan laddas hem samt installeras på webbplatser som har WordPress som CSS-system. Med detta plugin skapas snabbt möjligheten att lägga upp produkter, interagera olika betalningslösningar och skapa en grunden för en funktionsduglig E-handel. Till WooCommerce finns ett flertal extraplugin som skapar ytterligare funktioner. Ett av dessa är just Woo Pacsoft Unifaun som nämns ovan.