Hyrläkare – en nödvändighet eller ett problem?

Hyrläkare, även kallade stafettläkare eller inhyrda läkare, har blivit vanligare inom svensk sjukvård de senaste åren. Hyrläkare anlitas ofta för att täcka upp för bristen på fasta läkartjänster och jourer på sjukhus och vårdcentraler. Fenomenet hyrläkare är omdebatterat. Å ena sidan fyller hyrläkare en viktig funktion för att klara bemanningen i vården när det råder läkarbrist. Å andra sidan kan hyrläkare innebära sämre kontinuitet för patienter när de byts ut oftare.

Fördelar med hyrläkare

Det främsta skälet till att hyrläkare anlitas är för att täcka upp för bristen på fasta läkartjänster. Sverige utbildar för få läkare för att täcka behoven i vården. Därför tvingas regioner och sjukhus vända sig till bemanningsföretag för att hyra in läkare på timbasis eller kortare perioder. Hyrläkare ger flexibilitet att täcka upp för tillfälliga vakanser, semesterperioder, sjukfrånvaro eller vid hög arbetsbelastning. På så vis kan vårdgivare upprätthålla en god vårdkvalitet. Eftersom hyrläkare ofta reser mellan olika arbetsplatser kan de bidra med nya perspektiv och sprida kunskap mellan olika kliniker. Hyrläkare som arbetat på flera ställen kan ha en bredare erfarenhet.

Nackdelar med hyrläkare

Kritiker menar att hyrläkare kan innebära sämre kontinuitet för patienter. När läkare byts ut oftare blir det svårare att skapa långvariga patientrelationer. Det kan i sin tur leda till sämre vårdkvalitet när varje läkare har kort tid att sätta sig in i patientens historik. Eftersom hyrläkare rör sig mellan olika arbetsplatser är risken större att viktig information inte förs vidare. Överrapportering och dokumentation blir lidande när nya läkare hela tiden måste sättas in i patienternas ärenden. Hyrläkare kan också ha sämre kännedom om lokala rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen de kommer till. Det kan skapa problem i samarbetet med fasta team och leda till sämre sammanhållning. Kritiker hävdar också att hyrläkare kan vara mindre engagerade och tar ett mindre långsiktigt ansvar för verksamheten. Incitamenten att engagera sig i utvecklingsarbete kan vara lägre för tillfälligt inhyrd personal.

Balansgång för vårdgivare

För vårdgivare handlar det om en balansgång att hitta rätt nivå av inhyrd personal. Hyrläkare kan vara nödvändiga för att klara bemanningen, men bör inte bli för dominerande. En alltför hög andel hyrläkare riskerar att urholka kontinuiteten och sammanhållningen på arbetsplatsen. Många menar att den grundläggande lösningen är att utbilda och anställa fler läkare. På så vis minskar beroendet av hyrläkare. Samtidigt kommer hyrläkare sannolikt att behövas som en flexibel resurs även i framtiden. Genom god planering och samverkan mellan vårdgivare kan behovet av inhyrd personal till viss del styras. Bättre schemaläggning och samarbete mellan kliniker kan minska glappen i bemanningen. Hyrläkare fyller en viktig funktion, men bör inte bli en långsiktig lösning. En rimlig balans och god integrering av hyrläkare blir nyckeln för att minimera nackdelarna.

En kontokredit upp till 30 000 kr kan vara ett bra alternativ

Det finns många situationer i livet då en oförutsedd utgift eller oväntad investeringsmöjlighet kan göra att du behöver tillgång till extra kapital. En möjlig lösning på detta problem kan vara att ta en kontokredit upp till 30 000 kr. Denna artikel kommer att belysa vad en sådan kredit är, hur den fungerar och vilka faktorer du bör beakta innan du öppnar en.

Vad är en kontokredit upp till 30 000 kr?

En kontokredit upp till 30 000 kr är precis vad det låter som: en kredit där du får en kreditgräns på som högst detta belopp. Du har möjlighet att låna så mycket eller lite av detta belopp som möjligt. Dessutom betalar du bara ränta på den del av ditt kreditutrymme som du faktiskt utnyttjar.

Hur fungerar kontokrediter?

När du beviljas en kreditlina får du tillgång till ett kreditkonto med ett visst utrymme. Du kan använda dessa pengar för att täcka oförutsedda utgifter, göra inköp eller investeringar o.s.v. Lösningen skiljer sig främst från traditionella lån när det kommer till:

 • Ränta och avgifter. De flesta kontokrediter har en rörlig ränta. Detta innebär att räntan kan variera över tid. Det är också vanligt med andra typer av avgifter, såsom en uppläggningsavgift och/eller aviavgift. Du bör alltid läsa igenom lånevillkoren noggrant för att förstå den totala kostnaden för krediten.
 • Återbetalning. Det unika med en kontokredit är den flexibla återbetalningen. Du kan betala tillbaka hela beloppet på en gång eller fördela återbetalningen över flera månader. Vilket som är bäst varierar beroende på din ekonomiska situation och långivarens villkor.

Viktiga faktorer att avgöra

Om du överväger att öppna en kreditlina bör du ta hänsyn till följande faktorer:

 • Kreditvärdighet. Din kreditvärdighet har stor betydelse när du ansöker om en kontokredit. En hög kreditvärdighet kan hjälpa dig att få bättre räntevillkor och större flexibilitet avseende återbetalningen av krediten.
 • Ekonomisk planering. Kontokrediter bör inte ses som en långsiktig lösning på ekonomiska problem. Det är viktigt att du har en solid plan för hur du ska återbetala krediten, så att du inte hamnar i en skuldfälla.

Sist men inte minst bör du jämföra alternativen innan du fattar ditt beslut.

Vem bör överväga att hyra en skåpbil i Göteborg?

Sveriges nästa största stad är belägen på västkusten och bjuder på en blandning av pittoreska naturlandskap, historiska byggnader och en levande kulturscen. Staden är även känd för sina kanaler och sin varma, inbjudande atmosfär. För att verkligen kunna utforska och upptäcka staden på rätt sätt bör du överväga att hyra en skåpbil i Göteborg. Med hjälp av den kan nämligen du själv och ditt sällskap göra det mesta av ert besök i staden!

4 grupper av personer som bör fundera på att hyra en skåpbil i Göteborg

Det finns flera olika grupper av personer som bör fundera på att hyra en skåpbil i Göteborg:

 • Större familjer eller resesällskap. Skåpbilen är ett utmärkt val av färdmedel för större familjer eller resesällskap som färdas tillsammans. Den gör det möjligt för hela familjen eller sällskapet att hålla ihop i samband med utflykter i staden. Dessutom minimerar man risken för att någon person kommer bort eller att gruppen behöver splittras. Därför är det roligare att färdas tillsammans på detta sätt och uppleva de olika upplevelserna tillsammans.
 • Äventyrslystna personer. Det kan också vara en bra idé att hyra skåpbil i Göteborg om ni är ett gäng äventyrslystna personer. Med hjälp av skåpbilen kan ni nämligen inte bara upptäcka just denna stad utan även det närliggande området med allt vad det har att bjuda på. Till exempel kan ni med fördel besöka Bohusläns kust med dess vackra skärgård, eller Dalsland och dess grönskande skogar. Skåpbilen ger helt enkelt en frihetskänsla och flexibilitet som inte kan matchas av kollektivtrafiken.
 • Affärsresenärer. Faktum är att även affärsresenärer kan vilja överväga att färdas tillsammans i en skåpbil. Detta gäller inte minst om ni behöver frakta utrustning eller andra föremål från en plats till en annan. Dessutom får man plats med ett helt team av medarbetare i ett sådant här fordon. Därmed kan företaget göra det möjligt för hela gruppen att resa tillsammans utan att behöva hyra flera separata hyrbilar eller förlita sig på kollektivtrafiken.
 • Shoppingsugna personer. Sist men inte minst kan även shoppingsugna personer välja att resa tillsammans med hjälp av detta färdmedel. Skåpbilen har gott om utrymme för shoppingkassar och lämpar sig därför utmärkt för detta ändamål.

Vad du bör tänka på innan du vill låna 1000 kr

När du står inför en oväntad utgift eller behöver extra pengar för en kortare tid kan det vara frestande att överväga att låna 1000 kr. Denna artikel kommer att undersöka olika sätt att låna detta belopp, vad du bör tänka på innan du lånar, och hur du kan hitta det bästa alternativet för din situation.

Detta bör du beakta innan du ska låna 1000 kr

Det finns vissa faktorer som du bör ta i beaktande innan du tänker ansöka om ett lån, oavsett summa. Detta är till exempel:

 • Räntekostnaderna. Innan du bestämmer dig för att låna 1000 kr så bör du ta dig lite tid att jämföra räntor och avgifter för de olika lånealternativen. Höga räntekostnader kan göra lånet dyrare än vad du först tänkt vilket du behöver veta redan på förhand. Detta för att undvika tråkiga överraskningar.
 • Återbetalningstiden. Se till att du är medveten om återbetalningstiden för lånet och att du är säker på att du kan betala tillbaka lånet inom den angivna tidsramen.
 • Din ekonomiska situation. Överväg din ekonomiska situation och försäkra dig om att du kan hantera ytterligare skulder innan du lånar pengar. Om du redan har höga skulder eller betalningsanmärkningar kan det vara klokt att överväga andra alternativ för att lösa din ekonomiska situation.

Det kan även finnas andra alternativ

Det kan också finnas andra alternativ till att låna pengar, som exempelvis kan vara:

 • Sms-lån och snabblån. Så kallade sms-lån och snabblån är små, kortfristiga lån som kan ge snabb tillgång till pengar. Dessa lån kan vara lämpliga om du behöver låna 1000 kr snabbt och vet att du kan betala tillbaka lånet inom en kort tid. Dock är det viktigt att notera att räntorna och avgifterna på dessa lån kan vara höga.
 • Kreditkort. Om du har ett kreditkort med tillräckligt kreditutrymme kan du använda det för att låna en mindre summa pengar. Detta alternativ kan vara mer fördelaktigt än sms-lån eller snabblån, eftersom räntorna ofta är lägre. Var dock medveten om att räntekostnaderna kan öka om du inte betalar tillbaka beloppet snabbt.
 • Vänner och familj. Att låna pengar från vänner eller familj kan vara ett alternativ för att låna utan att behöva betala ränta. Det är viktigt att vara tydlig med villkoren för lånet och när det ska återbetalas för att undvika eventuella missförstånd eller konflikter.

Tänk på detta när du ska köpa cykelställ för allmän användning

När du ska köpa cykelställ för användning av flera olika personer, d.v.s. för annat än privat bruk, finns det vissa saker som du bör ha i åtanke. Det är nämligen inte bara att köpa in första bästa ställ för cyklar och helt enkelt hoppas på det bästa. Precis som parkeringsmöjligheter för bilar och andra fordon bör vara planerade är det viktigt att detsamma även gäller för cyklar av olika slag. Läs vidare så berättar vi mer!

Så kan du köpa cykelställ för annat än privat bruk på ett smart sätt

Vill er BRF köpa cykelställ med snabb leverans? I sådana fall kan ni läsa mer om möjligheterna att göra detta på länken. Men det är som sagt inte bara att införskaffa det första alternativet som ni hittar. Istället är det viktigt att planera inköpet för att maximera nyttan av stället. Därför bör du:

 • Identifiera behovet och den nuvarande situationen. Det första du bör göra innan du bestämmer dig för att köpa ett helt nytt cykelställ är att identifiera den nuvarande situationen. Finns det ett behov för ytterligare ställ för cyklar? Ett tydligt tecken på att så är fallet är att cyklar står fastsurrade vid allt från träd och räcken till lyktstolpar m.m.
 • Fundera över vilken typ av ställ som lämpar sig bäst. Innan du skrider till verket är det också viktigt att du tar dig en funderare kring vilken typ av ställ som passar bäst. Idag finns det allt från fristående cykelställ till de som är väggmonterade eller platsgjutna. Det finns även cykelpollare och flera andra varianter att välja bland.
 • Gör stället synligt och lättillgängligt. När ni sedan har köpt in det nya cykelstället och ska börja använda detta är det också viktigt att tänka till. Ni bör bland annat göra stället synligt och se till att det är lättillgängligt. För om cyklisterna inte hittar stället kommer de helt enkelt inte att använda det. Därför bör det gärna vara beläget i närheten till en butik eller liknande som är välbesökt. Stället får även gärna vara målat i en tydlig färg, som till exempel orange.

Ett stambyte behöver inte tillfälligt tvinga dig på flykt

De personer som bor i en fastighet där stammarna är tänkta att bytas har inte sällan många frågor om åtgärden. En av de vanligaste frågorna rör huruvida man som medlem i bostadsrättsföreningen eller hyresgäst i hyresfastigheten kan bo kvar medan renoveringen pågår. Eller måste man utrymma sin lägenhet och skaffa sig en tillfällig bostad? Läs vidare så berättar vi huruvida du kan bo kvar i din lägenhet medan ett stambyte görs i den!

Kan man bo kvar i sin lägenhet medan ett stambyte görs?

Detta är som sagt en väldigt vanlig fråga som dyker upp så fort ett stambyte kommer på tal. Det korta svaret är att det beror på. För att brodera ut detta svar lite grann kan vi nämna att:

 • Badrummet rivs och renoveras alltid men däremot inte köket. Man behöver vanligtvis bryta upp såväl väggar som golv i badrummen i de olika lägenheterna. Detta görs för att man ska kunna komma åt dels de rör som är förlagda horisontellt i badrummet och även få tillgång till de vertikala stammarna. Däremot kan stammarna i köket ofta frigöras lite enklare och därför behöver man inte alltid riva och renovera köket. Ibland väljer man dock ändå att göra detta som förening eller hyresvärd.
 • Tumregeln är att du bor kvar i din lägenheten medan stammarna byts ut. Tumregeln idag är att du som innehavare av en lägenhet bor kvar i lägenheten medan ett stambyte utförs. Däremot får du alltså inte tillgång till badrummet medan arbetet pågår. Därför brukar föreningen eller hyresvärden ordna med en tillfällig lösning i form av temporära toaletter och duschar. Det är till exempel vanligt att man ställer fram vagnar på gården där det finns möjlighet att duscha och gå på toaletten.
 • I vissa undantagsfall byts inte alla stammarna till lägenheten ut.. I undantagsfall kan man se till så att endast de vertikala stammarna byts ut. Detta kan till exempel vara fallet om man i föreningen har medlemmar som själva har renoverat sina badrum. Detta förutsätter dock att renoveringen av badrummen ifråga uppfyller de branschregler som gäller. Dessutom behöver även stammarna till lägenheten vara bytta.

Din lokala städfirma i Stockholm städar mer noggrant

En av de främsta anledningarna till att du bör anlita en städfirma i Stockholm är att proffs på städning städar mer noggrant än vad du själv gör. Detta är ett skäl så gott som något att ta hjälp av din lokala leverantör av städtjänster när du är i behov av sådana. Du kan bland annat få hjälp med att städa din bostad, ditt företag eller andra lokaler som är i behov av städning.

Professionella städare kan rengöra din bostad på djupet

Som du säkert vet kan det ibland vara svårt att städa en bostad riktigt rent. Detta gäller inte minst om du har bott i ditt hem under en längre tid. Då hinner smutsen verkligen gro in sig och det kan även finnas dold smuts som du kanske aldrig egentligen ser. Därmed blir det än svårare att städa rent hemmet. Till exempel finns det ytor i din bostad som förmodligen aldrig blir riktigt renstädade och där hinner smutsen byggas på över tid.

Om denna beskrivning stämmer in på din bostad rekommenderar vi att du kontaktar din lokala städfirma i Stockholm. https://ishine.se/ är nämligen proffs på städning och kan hjälpa dig att rengöra din bostad på djupet. De kommer kunna städa mer noggrant än dig och göra ett bättre jobb med städningen. Vi vågar faktiskt påstå att du kommer märka en stor skillnad när de har städat din bostad jämfört med när du själv har gjort detsamma!

Fler fördelar med att kalla in din lokala städfirma i Stockholm

Som om inte ovanstående vore skäl nog att kalla in en städfirma i Stockholm kan vi även nämna följande fördelar:

 • Du slipper stressa onödigt mycket med städningen av din bostad.
 • Du behöver inte städa överhuvudtaget utan kan luta dig tillbaka och syssla med något annat.
 • Luften i din bostad blir sannolikt bättre när städfirman har rengjort ditt hem på djupet.
 • Det är mer hälsosamt att vistas i en ren och fräsch bostad jämfört med i en smutsig och ostädad sådan.
 • Du kan vanligtvis anpassa de städtjänster du köper för att de bättre ska motsvara just ditt behov.

Ett normalt mäklararvode ger dig tillgång till bra mäklare

I samband med försäljningen av din bostad kan din fastighetsmäklare ta hand om det allra mesta kring affären åt dig. Så länge som du betalar ett normalt mäklararvode kan du få hjälp med det mesta. Du kan även betala lite extra om du vill få tillgång till en tillfällig möblering av din bostad eller andra extratjänster. Därför bör du fundera kring exakt vad du vill ha hjälp med och sedan diskutera ditt behov med någon av de lokala mäklarna i ditt område.

Om du vill utföra vissa av fastighetsmäklarens ordinarie uppgift på egen hand går naturligtvis även detta bra. Du kan i sådana fall räkna med att kunna förhandla ner arvodet lite grann. Men det är viktigt att du tar upp detta med din mäklare på Södermalm och diskuterar igenom behovet och dina förväntningar. Först då kan ni komma fram till en lösning och ett upplägg som bägge parter är helt nöjda med.

Ta reda på vilka mäklare på Södermalm som kan hjälpa dig och deras mäklararvoden

Det första steget i processen att sälja din bostad är att göra lite inledande efterforskningar. Här behöver du bland annat ta reda på vilka mäklare på Södermalm som kan hjälpa dig med affären. I samma veva bör du även undersöka vilka mäklararvoden de olika aktörerna tar för sina tjänster. Vid behov kan du även försöka förhandla fram ett för dig förmånligt arvode. Detta gäller åtminstone om du är en någorlunda skicklig förhandlare och har en lukrativ bostad att lägga ut till försäljning.

Mycket ingår faktiskt i ett helt normalt mäklararvode

När du har valt en fastighetsmäklare kommer denne att samla in information om din bostad. Detta gör han eller hon via ett flertal olika källor. Kunskap är nämligen makt och ju mer information om bostaden mäklaren kan samla in desto bättre. Både för denne och för dig samt för de framtida spekulanterna. Denna tjänst får du genom att bara betala ett normalt mäklararvode till någon av stadens mäklarbyråer.

För att få ut mesta möjliga av din bostadsaffär bör du dock:

 • jämföra mäklararvoden från flera aktörer
 • kontakta olika mäklare på Södermalm för att diskutera ditt behov
 • sålla agnarna från vetet, förhandla och välja ut någon av mäklarna att jobba med.

Xenonkungen säljer ljusramper och annan fordonsbelysning

Xenonkungen.com är en svensk nätbutik som med Kungsbacka som utgångspunkt förser bilister i hela vårt avlånga land med bilbelysning. På deras sajt kan du botanisera i ett brett produktutbud innehållandes flertalet ljusramper samt andra typer av fordonsbelysning. Man kan med andra ord påstå att sajten är ett ljus i vintermörkret som du alltid kan lita på!

Fundera på om du behöver bättra på ditt fordons belysning

Tillhör du den kategori bilförare som helt sonika hoppar in i bilen, startar den och inte funderar särskilt mycket över belysningen? I sådana fall är du tyvärr långt ifrån ensam! Bilens belysning är nämligen viktigare än du tror, men trots detta negligeras den av den breda massan av bilister. Detta är någonting som sajten Xenonkungen.com vill ändra på genom att tillhandahålla ett brett urval av produkter inom kategorin fordonsbelysning.

Bilens strålkastare och den övriga belysningen som ditt fordon är utrustat med fyller nämligen flera olika funktioner. Till att börja med säkerställer den att andra förare kan se dig i mörkret trots den minskade visibiliteten. Detta är en väldigt viktig faktor för att allvarliga olyckor i trafiken ska kunna undvikas.

Som förare behöver du vara medveten om det faktum att du bör anpassa ditt fordons belysning utifrån de förhållanden som råder för stunden. Om du kör mitt på ljusa dagen i klart väder behöver ingen större anpassning göras – du ser bra och syns också bra i trafiken. Men såväl efter mörkrets infall som i sämre väder, såsom regn, snö eller dimma, är saken en annan. Då behöver du ha tillgång till belysning som är anpassad för de rådande förutsättningarna. Därför bör du fundera på huruvida du behöver bättra på ditt fordons belysning inför vinterhalvåret med allt vad denna mörka årstid innebär.

Fordonsbelysning hos Xenonkungen

Som kund har du flera goda skäl att köpa din fordonsbelysning hos Xenonkungen.com:

 • De är proffs på bilbelysning och även annan typ av fordonsbelysning.
 • På sajten hittar du såväl extraljus som LED-ramper för alla typer av fordon.
 • De erbjuder snabb leverans, förstklassig kundservice och trygga betalningar.

Om du är på jakt efter belysning till ditt fordon bör du därför klicka dig in på sajten och botanisera i deras produktutbud!

Företagare jämför diverse lån

De underliggande anledningarna till att företag besöker en jämförelsesajt som A5.nu är flera och varierar från fall till fall. Allesammans har dock en sak gemensamt: de driver företag och vill kunna jämföra lån för att finansiera sina verksamheter. Nedan belyser vi tre av de vanligaste skälen till att företagare vill kunna göra en jämförelse av lån och andra finansieringslösningar.

3 anledningar att göra en jämförelse av lån

Jämförelsesajten A5.nu gör det möjligt för svenska företag att jämföra lån på ett enkelt och smidigt sätt. Via sajten kan du göra en jämförelse av företagslån från flera olika långivare. Men i vilken situation skulle detta kunna vara aktuellt för dig och ditt företag, kanske du undrar? Det finns många anledningar att göra en sådan jämförelse, till exempel för att du vill:

 • Flytta företaget till en större lokal. Växer ditt företag så det knakar och börjar den nuvarande lokalen kännas alltför trång? Då kan det vara läge att expandera och flytta företaget till en lokal som är större och bättre. Men bara för att affärerna går så pass bra att det är dags för expansion är det inte säkert att du har de pengar som krävs på företagskontot. Då kan du behöva ta ett lån för att finansiera flytten till den nya och större lokalen samt de overheadkostnader som uppstår.
 • Köpa in utrustning till företaget. Det är väldigt vanligt att företag lånar pengar för att köpa in utrustning av alla de slag. Till exempel kan du behöva finansiering för att kunna köpa in vissa maskiner, IT-utrustning och andra verktyg som krävs. Det är dock viktigt att skilja det verkliga behovet från vad som skulle vara trevligt att ha. För finansieringen och inköpen påverkar i slutändan den nedersta raden i resultaträkningen.
 • Beställa fler lagervaror. Lagervaror är ofta en av de största utgifterna som ett företag har. Men precis som fallet är med inköp av maskiner behöver du möta den efterfrågan som finns på att fylla på lagret med nya varor att sälja. Detta kan dock vara svårt att göra när du behöver köpa in en större mängd lagervaror och avkastningen på investeringen ligger lite längre fram i tiden. Därför kan du behöva lösa finansiering för att kunna göra denna typ av inköp till ditt företag.