Ett kontorshotell i Stockholm kan lösa ditt lokalbehov

Tack vare att frilansandet och gigekonomin har tagit fart i Sverige är efterfrågan stor på kontorshotell i Stockholm. För småföretagare är detta nämligen ett mer attraktivt sätt att lösa sitt lokalbehov än någonsin tidigare. Kontorshotellen står nämligen redo att ta in företagare som hyresgäster. Dessa ytor är redan utrustade med allt som behövs för att du ska kunna utföra ditt jobb.

Du kan dessutom ofta hyra en kontorsplats på månadsbasis eller liknande. Därför är detta en utmärkt lösning för företagare vars behov plötsligt kan förändras utan förvarning. Du kan snabbt och smidigt skala upp den yta som du hyr. Behöver du plötsligt rymma fler eller färre medarbetare kan du enkelt anpassa hyran av lokal utifrån det aktuella behovet.

Därför är det fullt förståeligt att detta har blivit något av en megatrend inom fastighetsbranschen. Titt som tätt slår nya kontorshotell i Stockholm upp sina portar. Det innebär att du har goda möjligheter att hitta en ledig plats på ett sådant när du behöver den. Fördelarna med att välja denna lösning är framför allt två: gemenskapen och prisvärdheten.

Kort om nackdelarna med kontorshotell i Stockholm

Det kan som bekant vara kostsamt att hyra en alldeles egen kontorslokal. Medan du är mitt uppe i att bygga upp ditt företag till något storslaget kan det vara alltför dyrt att hyra en lokal. Dessutom kanske du har tröttnat på att jobba hemifrån eller på det lokala cafeét. Då är det en bra lösning att hyra in sig på ett kontorshotell i Stockholm.

Med detta sagt är det viktigt att du noga överväger dina alternativ. Vi vill trots allt erbjuda en nyanserad bild och inte bara visa upp den bästa sidan av myntet. Därför belyser vi här även nackdelarna med denna lösning!

Nackdelarna med denna lösning inkluderar att den ibland kan:

 • Ge en högljudd och stundtals störande arbetsmiljö.
 • Erbjuda dig en allt annat än avskild och enskild arbetsplats.
 • Orsaka konflikter mellan personligheter som inte går ihop.
 • Vara mindre flexibel vad gäller öppettider och därmed tvinga dig att endast arbeta kontorstid.
 • Vara en flaskhals i tillväxten om det inte längre finns fler lediga kontorsplatser.

Men fördelarna överväger onekligen nackdelarna!

Jämför hundförsäkring utifrån självrisk

Många jämför hundförsäkring utifrån vilken premie som behöver betalas per år. Men att enbart se på premien kan bli dyrt… Om oturen är framme och försäkringen behöver utnyttjas kommer även självrisk behöva betalas. Hur stor kostnaden blir kan skilja mycket stort mellan olika försäkringslösningar.

Vanligast med rörlig och fast självrisk

Det absolut vanligaste är att hundförsäkringar har två olika slags självrisker:

 • Fast självrisk – Betalas en gång per vårdtillfälle men max en gång inom självriskperiod
 • Rörlig självrisk – Procentuell del av den totala kostnaden per tillfälle

Räkneexempel

Lisas hund äter något olämpligt och behöver veterinärvård. Den totala kostnaden för denna vård blir 12 000 kr. Tack vare att hon har hundförsäkring behöver hon bara betala dess självrisk. I detta fall hade Lisa fast självrisk på 1500 kr samt 15 % i rörlig. Därmed måste hon betala 1500 kr + 1800 = 3200 kr.

Jämför hundförsäkring utifrån total kostnad

Den som jämför hundförsäkring, utifrån självrisk, kommer snabbt se att nivåerna varierar kraftigt mellan de olika bolagen. Exempel:

Fast – Den fasta självrisken kan vara allt från ca 1000 kr till 4000 kr.
Rörlig – Den rörliga självrisken kan vara allt från 10 % till 25 %.

Utöver att se på premie är det alltså viktigt att även se på hur mycket som behöver betalas om oturen är framme. En ytterligare sak som påverkar detta är försäkringens självriskperiod.

Vad är självriskperiod?

Självriskperiod är den period som fast självrisk bara betalas en gång. Även om hunden behöver veterinärvård flera gånger under denna period betalas alltså enbart den rörliga kostnaden.

Exempel:
Lisa jämför hundförsäkring och hemförsäkring en gång per år för att vara säker på att hon har det skydd som passar henne bäst. En sak som blir avgörande för henne är att ena hundförsäkringen har 365 dagar självriskperiod medan de flesta andra har 180 dagar. Därmed tecknar hon denna och det visar sig vara ett smart val.

Den tredje januari tar hon med sig sin hund till veterinären. Tio månader senare behövs ett nytt besök men eftersom detta är inom självriskperioden på 365 dagar betalar hon enbart rörliga kostnaden. Ett val som sparade henne 2000 kr.

Jämför hundförsäkring inför att den ska tecknas – men titta inte enbart på premien. För det första skiljer sig ersättningsskyddet mellan de olika alternativet och för det andra blir kostnaden per år väldigt olika beroende på nivå på självrisk samt självriskperiod.

Relining i Lund är ett mer miljövänligt alternativ

En trasig rörledning är varken bra för dig som bostads- eller fastighetsägare eller för miljön. Det trasiga röret kan leda till att kemikalier eller andra skadliga material letar sig ut i grundvattnet och andra delar av naturen. Att reparera röret är såklart ett sätt att komma tillrätta med läckaget. Men en konsult inom relining i Lund kan erbjuda ett mer miljövänligt alternativ: en rörinfodring.

För själva reparationen av ett trasigt rör kan nämligen vara precis lika skadligt för miljön som grundproblemet, åtminstone i vissa fall. Relining är dock ett nytt och innovativt sätt att renoverar rör som ofta har en mindre åverkan på miljön. Denna metod utförs av konsulter på detta område samt andra specialister som har den kunskap som krävs. De tätar röret från insidan utan att behöva göra utgrävningar för att gräva loss det trasiga röret.

Vill du veta mer om detta sätt att renovera rör? Kontakta då din lokala leverantör av tjänster inom relining i Lund! Eller läs vidare för att få mer information om vad en rörinfodring är och varför denna metod är ett mer miljövänligt alternativ!

Därför är relining i Lund ibland ett bättre val

Som vi redan har varit inne på kan det ofta vara värt att anlita en konsult inom relining i Lund. Detta istället för att ta hjälp av en vanlig rörmokare som byter ut den trasiga rörledningen. Anledningarna till dessa är flera, och sett ur miljöns och fastighetsägarens perspektiv inkluderar de att en rörinfodring:

 • Är mer kostnadseffektiv och resulterar i minimal nertid. Denna aspekt är förvisso inte särskilt fokuserad på miljövänligheten. Men detta är ändå en positiv effekt av att välja relining framför att byta ut det skadade röret. En renovering av rören genom en rörinfodring är nämligen ett mer kostnadseffektivt sätt att laga rörsystemet. Dessutom ger denna metod minimal nertid jämfört med att byta ut det rör som är trasigt.
 • Medför en mindre inverkan på miljön. Det finns flera fördelar med att göra en relining som har en positiv inverkan på miljön jämfört med andra alternativ. Dessa kan klumpas ihop till en och samma punkt på denna lista. Vi syftar då bland annat på att metoden medför mindre förbrukning i form av trasiga rör och liknande som slängs på tippen. Dessutom behöver rören inte grävas fram vilket också är ett av de många miljövänliga effekterna av en relining.

Bygg ett eget fritidshus

Oavsett om man vill ha en stuga i skidbacken eller nära en badvänlig strand, kanske med egen brygga för båten, så är det enklaste sättet att bygga ett fritidshus att utgå från färdiga ritningar. Möjligheten att få hjälp med planeringen, och att kunna visualisera det färdiga huset, kan vara den avgörande faktorn för att gå från önskan till handling. Även om det är färdiga förslag på hur huset kan komma att se ut går det förstås att göra anpassningar i planen, för att huset ska passa beställaren. Man kan även behöva göra olika justeringar utifrån tomten där huset ska byggas.

Så byggs ett fritidshus

Stugorna förbereds i moduler som sedan monteras ihop på plats, vilket gör att byggprocessen ute på tomten går i en väldig fart. Fritidshuset kan vara klart på bara några dagar från det att modulerna anländer. Tillverkningen av huset tar omkring 5-6 månader, beroende på belastning i fabriken. Med möjlighet att välja ett skal utan annan inredning än väggar, eller ett helt nyckelfärdigt hus med ett komplett installerat kök, badrum och värmekälla, är flexibiliteten för husköparen i fokus.

Tre vanliga sätt att bygga stuga

 • Fokus på gemensamma ytor: i fritidshuset vill vi kunna samlas och umgås. Även om det bara är två eller tre sovrum i huset vill man kunna bjuda in fler på middag och fest. Många har också extrabäddar i stugan, i form av t.ex. bäddsoffa i vardagsrummet och madrasser som kan läggas ut.
 • Kamin eller öppen spis är väldigt populärt i fritidshusen, kanske snarare för mysfaktorn än för uppvärmningen — även om en del stugor har kaminen som sin främsta värmekälla. Att samlas runt en eldstad efter en dag ute i naturen är otroligt mysigt och sprider en känsla av frid.
 • Satsa på ett kök med tillräckliga arbetsytor för att kunna laga mat tillsammans. Att göra saker gemensamt i stugan, där man har gott om tid för varandra, är ett perfekt sätt att umgås och få sysslorna att bli roligare. Ett socialt kök gör det också lättare att bjuda flera på mat, om man har samlats för att fira en födelsedag eller bjuder in grannarna på middag.

Därför bör du ha en virtuell assistent

En assistent är nog något som vi alla åtminstone då och då önskar att vi hade. En sådan skulle kunna förenkla vårt arbetsliv en hel del. Tänk dig då en assistent som är ett mellanting mellan en administratör och en marknadsassistent – en virtuell assistent! Vad är då detta? Jo, en sådan kan bland annat hjälpa dig med:

 • Kundtjänst, inklusive att hantera mejlen och uppdatera kundregister.
 • Texthantering, vilken kan inkludera allt från korrekturläsning till att hantera nyhetsbrev.
 • Administration såsom till exempel att sköta mejlkorgar eller backoffice.
 • Enklare ekonomiuppgifter som exempelvis bokföring, fakturering eller betalning av inkomna fakturor.
 • Projektledning från start till mål.
 • Marknadsrelaterade uppgifter såsom utskick, bokningar och genomföra kampanjer.
 • Event i Jönköping och andra städer.
 • Sociala medier vilket kan innebära att skapa content, sköta annonsering eller publicera inlägg.

Fördelar med en virtuell assistent

Då vet du vad en virtuell assistent (VA) klarar för uppgifter. Men vilka fördelar med en sådan assistent finns det?

Dessa kan till exempel vara:

 • Klarar många olika uppgifter. Som vi beskrivit ovan finns det en hel del olika uppgifter som en kan hjälpa dig med. Detta i sig frigör tid så att ni kan fokusera på andra arbetsuppgifter. Administration finns inom alla områden och verksamheter och kräver en hel del tid samtidigt som det är uppgifter som kan outsourcas.
 • Distansarbete. En VA arbetar på distans. Du behöver alltså inte ha någon ny personal som behöver få introduktion, få ett kontor och så vidare. Detta gör också att er verksamhet kan få minskade fasta kostnader som löner och driftskostnader.
 • Är en extra resurs. Ibland behöver man lite extra resurser. Det kan till exempel handla om tillfälliga arbetsanhopningar, hög sjukfrånvaro eller i väntan på en rekrytering. Med kort varsel kan en virtuell assistent komma in med sin specialistkompetens och hjälpa till i verksamheten. Det är ni som bestämmer hur mycket assistenten ska arbeta och under vilken period.
 • Betalt per arbetad timme. En VA tar betalt per arbetad timme. Detta innebär att du inte behöver ge en saftig månadslön till någon som inte arbetar heltid. Du slipper dessutom både bindningstid och långa kontrakt.

Därför är annonsering på Instagram effektiv och viktig

Annonsering på Instagram erbjuder ditt företag en möjlighet att marknadsföra er mot användare på den sociala plattformen. Idag är det möjligt att på ett enkelt sätt skapa annonskampanjer som vänder sig till potentiella kunder. Användarna ifråga kan befinna sig i alla de olika delarna av den berömda säljtratten, dock endast i en del av denna åt gången. Framför allt är denna annonsering på Instagram ett effektivt sätt att öka varumärkeskännedomen och samtidigt driva trafik att konvertera.

Men finns det då stöd för att så är fallet? Ja, läs vidare så ska vi förklara!

Därför bör du ge annonsering på Instagram en ärlig chans

Skälen till att du bör ge annonsering på Instagram en ärlig chans är flera:

 • Annonserna är helt och hållet integrerade med Facebook-annonser. Det innebär att du kan dra nytta av de fantastiska möjligheter som det finns att anpassa annonser som Facebook erbjuder. Dessa har till exempel att göra med formateringen av annonserna men även möjligheten att rikta sig till specifika målgrupper. Kombinera detta med den höga nivå av engagemang som kännetecknar Instagram och du har en fullträff!
 • Användarna på Instagram är redo att interagera med varumärken. Detta gäller för övrigt inte bara för organiska inlägg på plattformen utan även för reklam på densamma. Undersökningar som har gjorts visar faktiskt att det är hela 58 gånger troligare att en användare interagerar med ditt varumärkes innehåll på Instagram än på Facebook! Motsvarande siffra när man jämför med Twitter är 120 gånger i Instagrams favör!
 • Instagrams användare är inte bara mer benägna att interagera med innehållet. Undersökningar visar även att det är 2,8 gånger högre sannolikhet att de faktiskt klickar sig vidare till den länkade landningssidan. Detta jämfört med motsvarande siffra på andra sociala nätverk. Dessutom är de inte bara mer benägna att klicka på annonsen och att gilla den – de minns även den efteråt i högre utsträckning.

Som du förstår är annonsering på Instagram en potentiell guldgruva för ditt företag och varumärke. Därför bör du inte dra dig för att annonsera på denna sociala plattform. Se istället till att göra slag i saken och köpa annonsering för att göra ditt innehåll synligt för din målgrupp!

Fördelarna med effektiv och kvalitetssäkrad tidrapportering

Det finns fördelar med tidrapportering för såväl ditt företag som för dig som enskild medarbetare. De insikter som denna rapportering kan ge är nämligen många gånger en ögonöppnare. Du får reda på hur mycket tid du och dina medarbetare lägger på era arbetsuppgifter. Ni kan även se den exakta tidsåtgången för olika projekt. Dessa är bara två av de många fördelar som effektiv och kvalitetssäkrad rapportering av tiden har. Läs vidare så ska vi djupdyka i detta spännande ämne!

För du känner kanske redan till att de mindre uppgifterna ofta tar betydligt längre tid än vad man initialt tror? Anställda ägnar tyvärr mycket tid åt att surfa på nätet, läsa mejl och försöka hitta dokument i ett virrvarr av mappar på datorn. När man lägger ihop alla dessa aktiviteter inser man hur lång tid dessa arbetsuppgifter tar. Och allra värst är ju att dessa uppgifter generellt sett är svåra att kostnadsmässigt överföra till en enskild kund!

Därför är tidrapportering oerhört viktigt för ditt företag

Så vilka är då fördelarna med en tidrapportering som är effektiv och kvalitetssäkrad?

Till fördelarna kan vi bland annat nämna dessa:

 • Transparenta arbetsprocesser. Genom att börja rapportera tidsåtgången som en del i din rutin kommer du automatiskt göra ditt företag mer transparent. Du kan hålla koll på arbetsprocesser och hur lång tid de olika delmomenten tar. Detta ger insikt i de jobb som slutförs och den exakta tidsåtgången för slutförandet av dessa. När du dessutom bättre förstår vilka aktiviteter som slukar mest tid kan du börja prioritera bättre.
 • Ökat ansvar på medarbetarna. Utan ordentlig tidrapportering famlar man som företag i mörkret vad gäller produktivitet och effektivitet. Men genom att börja rapportera tiden kan man lägga ett större ansvar på medarbetarna. Helt plötsligt får de en fördjupad kunskap om hur de spenderar sin tid. Det innebär att man i större utsträckning kan ställa krav på att de ska utföra arbetsuppgifter som skapar ett värde och får nålen att röra sig framåt.
 • Mer insikt i var resurserna går åt. En annan fördel med detta är att tidsåtgången för projekt och uppgifter klargörs på ett helt nytt sätt. Det innebär att man kan identifiera var resurserna går åt och var fler resurser behöver tillsättas.

Stockholms Elbolag erbjuder samfakturering av energikostnader

Det finns många saker att ha i åtanke när man väljer mellan olika leverantörer av el. Till skillnad mot vad många konsumenter tror är inte priset den enda viktiga faktorn. Det är även viktigt att ta reda på hur företaget i fråga hanterar klagomål från kunder och löser problem. Även andra faktorer är av yttersta vikt, och det är därför som Stockholms Elbolag uppskattas högt av många svenska kunder.

De låter dig bland annat välja mellan ett rörligt elpris eller ett fast sådant. Detta är en viktig aspekt för konsumenter som antingen har en hög elförbrukning eller kanske lite mindre marginaler i budgeten. Då kan ett fast elprisavtal vara att föredra så du vet månad för månad hur mycket elen kommer att kosta dig. Samtidigt finns det många kunder som istället tjänar på att välja ett rörligt pris.

Men även andra faktorer kommer i spel när du ska välja en elleverantör. Det är också därför som Stockholms Elbolag sticker ut i mängden. För en sak som många svenska kunder saknar är möjligheten att samla alla sina kostnader för el på en och samma faktura. Detta är dock en möjlighet som denna spännande uppstickare erbjuder!

Stockholms Elbolag förenklar din vardag

Stockholms Elbolag är en aktör på elmarknaden som samlar din elhandelsfaktura och nätfaktura och slår ihop dessa. Det betyder att du som kund får all din el redovisad på en och samma faktura. För som du kanske känner till är det annars vanligt att man får två fakturor på elen: en nätfaktura och en elhandelsfaktura. Men vad denna uppstickare gör är alltså att kombinera dessa två delar och slå dem samman till en enhet!

Detta har flera fördelar för dig som konsument:

 • Kostnaden för elhandel och nätkostnad samlas på ett ställe.
 • Du får en enda faktura där det tydligt framgår vad du betalar för.
 • Du har en enda leverantör av el som du behöver vända dig till med frågor och spörsmål.

Sammanfattningsvis förenklas din vardag när du väljer Stockholms Elbolag. Så surfa in på deras webbplats och läs hur de kan hjälpa dig att förenkla vardagen!

Ta hjälp från flyttfirma i Landskrona – eller utföra jobbet själv?

Går flyttlasset till, från eller inom Landskrona? En fråga att ta ställning till är om en flyttfirma ska få genomföra jobbet eller om det ska genomföras på egen hand. Vad är fördelarna/nackdelarna med de olika alternativen?

Flytta med flyttfirma – Jämför flera alternativ i Landskrona

Fördelar

 • Bekvämt
  Det finns flyttfirmor som erbjuder hjälp/service under hela flyttprocessen. De kan därmed packa, montera ner möbler, flytta, magasinera och plocka upp. De allra flesta privatpersoner väljer däremot enbart att köpa in hjälp för bärandet av möbler och lådor samt transport till nya adressen. Oavsett är det extremt bekvämt.
 • Kompetens och säkerhet
  Flyttfirmorna har den kompetens som krävs för att en flytt ska ske smidigt. Med verktyg, erfarenhet och hjälpmedel kan allt från dyra skinnsoffor till konst flyttas med säkerhet.

Nackdelar

 • Priset
  Även om RUT-avdraget kan användas så blir det betydligt dyrare än att hyra ett släp och genomföra flytten själv.

Kom ihåg att…

En välplanerad flytt blir ofta betydligt billigare än om allt ska ”lösas i sista sekund”. Det gäller även i val av flyttfirma. Kontakta flera företag i Landskrona som kan erbjuda denna tjänst och beskriv utförligt vad som förväntas. De kan sedan ge en offert varpå dessa kan jämföras. Men kontrollera företaget innan det anlitas – välj inte bara den billigaste flyttfirman i Landskrona som hittas.

 • Har de F-skatt?
 • Finns de med på ”Svarta listan” som Råd & Rön uppdaterar regelbundet?
 • Har du goda referenser?

Utföra jobbet själv – Fråga släkt och vänner

Alternativet mot att köpa in hjälp är att genomföra flytten med släkt och vänner.

Fördelar

 • Billigare
  Den största fördelen med att genomföra flytten själv, istället för att anlita flyttfirma, är att priset hålls nere. De som ändå vill ha viss hjälp kan packa och köra lådor och sedan köpa in hjälp enbart för de allra tyngsta sakerna så som soffa, piano, middagsbord osv.
 • Trevligare
  Att flytta behöver inte vara jobbigt, tungt och tråkigt. Allt blir vad man gör det till – så det kan lika gärna vara ett trevligt sätt att umgås. Det viktiga är bjuda in många så att arbetsbördan blir lätt och att vännerna hinner ta pauser och ta en kaffe tillsammans.

Nackdelar

 • Skador på vänner och egendom
  Att vara en bidragande orsak till en längre sjukskrivning är knappast något som någon vill vara med om. En flytt innefattar både tunga lyft, sneda lyft och ansträngning under lång tid. En fråga att ta ställning till är även vad som händer om en vän skulle tappa något av värde under flytten.

Skärmväggar som rumsavdelare

Skärmväggar är en populär produktkategori som har många olika användningsområden. De används förstås främst som rumsavdelare men kan även fylla andra funktioner. Just det faktum att de är väldigt praktiska och mångfacetterade har gjort dem till en vanlig syn i såväl större som mindre rumsytor. Här tänkte vi kika närmare på ett antal av de mest betydande fördelarna med dessa skärmar!

Fördelarna med att använda skärmväggar för att skärma av

Du kan skärma av med skärmväggar av flera olika skäl. Några av fördelarna med att göra detta är att du på detta sätt kan:

 • Isolera en rumsyta. Med en skärmvägg kan du isolera en yta i ett rum och skärma av ytan från resten av rummet. Portabla rumsavdelare är utmärkta att använda om du till exempel har ett större rum som används som såväl vardagsrum som kök. Detsamma gäller om ditt sovrum och vardagsrum egentligen är ett och samma rum. Dessutom kan du skärma av en mindre yta att använda vid omklädning.
 • Dela upp rummet i flera mindre delar. På samma sätt som ovan kan du också använda skärmväggar för att dela upp ett rum. Detta kan till exempel vara användbart om du vill skapa en yta för ett hemmakontor i ditt vardagsrum. Genom att dela upp rummet i mindre ytor kan du öronmärka de olika ytorna för deras respektive användningsområden.
 • Flytta omkring skärmväggarna. Ett alternativ till att använda portabla rumsavdelare är att sätta upp en innervägg. En sådan är dock permanent medan skärmväggar är portabla och kan flyttas omkring. De flesta skärmar är dessutom ganska lätta och därmed enkla att flytta. Detta är användbart om du känner dig osäker på hur du vill göra en rumsindelning. Du kan då flytta omkring skärmarna och känna efter vad du tycker fungerar och inte.
 • Ett kostnadseffektivt sätt att förändra en yta. Om du vill sätta in en innervägg behöver du antingen bygga den själv eller anlita byggare som gör jobbet åt dig. Men rumsavdelare kan du köpa till ett billigare pris – de kostar ofta inte mer än ett par tusen kronor styck. Det gör detta alternativ till ett väldigt kostnadseffektivt sådant!