Är parterapi något för er?

Att ta steget till att utforska parterapi i Stockholm kan kännas stort. Då behöver man nämligen erkänna för sig själv att något inte riktigt står rätt till i relationen. Att erkänna detta kan vara svårt, och kanske lite läskigt. Som råga på det kan parterapi kännas förvirrande och överväldigande om man inte har någon erfarenhet av det sedan tidigare. Viktigt är att man hittar någon man känner sig trygg med. Bor ni i en större stad som Stockholm har ni många aktörer att välja mellan. De allra flesta aktörer i Stockholm kan ni ta kontakt med för att känna hur det känns, innan ni lägger pengar och påbörjar något mer långsiktigt. För många finns tanken om parterapi närvarande i förhållandet – men det kan vara svårt att veta hur man, rent praktiskt, ska gå från idé till verkstad.

Det är bara ni som vet om det är rätt för er att gå i terapi. Det finns dock ett par vanliga anledningar som gör att par bestämmer sig. Till exempel:

Tilliten har försämrats

En vanlig anledning till att par söker hjälp är att man har tappat förtroendet för varandra. Tillit kan till exempel brytas efter en affär eller efter lögner om pengar. Genom att låta en terapeut guida samtalet kan ni börja arbeta tillsammans för att bygga upp tilliten igen.

Ni bråkar ofta

Kanske är det många smådiskussioner med varandra. Eller så har ni frekventa storbråk som påverkar förhållandet negativt i en tydlig riktning. Det är mönstret och frekvensen av era konflikter som är viktiga att titta på. Har de ökat drastiskt på senare tid? Oavsett anledning kan det vara bra att reda ut detta tillsammans med en terapeut.

Bristfällig kommunikation påkallar parterapi i Stockholm

Ett ganska vanligt problem i relationer är att man känner sig ignorerad eller missförstådd. Det kan också kännas som att partnern börjar bli en främling – att du inte riktigt vet vad som händer med denne känslomässigt – till följd av dålig kommunikation. En av fördelarna med parterapi är att man får verktyg att kommunicera bättre med varandra. Det gör att ni förstår varandra bättre i slutändan. Dessa verktyg kan användas även framöver för att förbättra och utveckla relationen. Att hitta en mottagning är enkelt – bor du i Stockholm kan du söka på till exempel ”parterapi Stockholm” för att komma igång och sondera terrängen.

Designtips för skylt och rollup

Innan man beställer skyltar, rollup samt flaggor och annat till sitt företag eller verksamhet finns det några smarta tips att ta del av när man designar den. Man vill inte gärna att folk ska passera utan att lägga märke till budskapet och för det finns det några knep att ta till vid utformningen. Oavsett vad dom ska användas till, som tillfällig reklam eller permanent företagsskylt, så är det viktigt att man fångar folks uppmärksamhet.

Design och utformning av rollup

Företagets logga är givetvis viktig och den ska placeras högt och synligt oavsett om det är en skylt, rollup eller något annat man planerar att beställa. Loggan ska synas på långt håll och inte skymmas av något, för att snabbt fånga folks uppmärksamhet. Under loggan ska budskapet få plats, kanske gäller det en kampanj eller något annat som du vill marknadsföra lite extra så se till att även denna blir extra tydlig.

Tänk också på att man har kort tid på sig att fånga uppmärksamheten ifrån folk som passerar och läser, så håll den informativa texten kort och intressant. Se till att välja ett tydligt typsnitt som är enkelt att läsa, och anpassa storleken så att det varken blir för stort eller för litet. Använd inte för mycket text och bild eftersom det lätt uppfattas som rörigt, utan fundera på vad som är det viktigaste och fokusera på det. Telefonnummer och e-postadress kan vara bra att ha med. En rollup ska just vara enkel att ställa fram – och enkel att ta till sig information från.

Ta hjälp inom design för rollups

Känner du sig osäker på hur du ska utforma din företagsskylt eller rollup kan du alltid be om hjälp där du planerat att beställa dina produkter. Dom som jobbar har i regel bra koll på utformning, vad som lämpar sig och inte och hur man bör tänka när det gäller bilder, text, typsnitt, logga och allt annat man ska fundera över på när man designar. Det kan även vara bra att tänka på bakgrundsfärgen på själva materialet så att den syns bra men ändå släpper fram bilder och text som ska placeras ovanpå.

Det finns många små tips och knep när man ska designa skyltar och annat som behövs för att marknadsföra sitt företag. Alla delar är viktiga och det kan vara en fördel att skissa på några olika modeller för att se vilken som i slutändan gör sig bäst.

Att välja postboxar till trapphus

Ska du installera postboxar till ert trapphus? Det finns ett antal saker att ha i åtanke när man väljer postboxarna. Pris, leverantör, avlastningsbord och utseende är bara några saker. Skyltab är proffs på fastighetsboxar till trapphus.

Välj en trovärdig leverantör

Det finns flertalet leverantörer i Sverige som du kan beställa postboxar till trapphuset av. Även om priset givetvis är en mycket faktor, kan det vara lönt att välja en aktör som känns trovärdig och som är mer välrenommerad, även om det kan innebära att räkningen blir några kronor dyrare. När du beställer postboxar följer en del administrativt arbete. Installationsanmälan ska göras och utförliga instruktioner krävs om ni inte har tidigare erfarenhet. Då är det viktigt att välja en aktör med god kundservice.

Utomhus går – men är inte optimalt

Om ni har trångt i ert trapphus så funkar det att placera postboxarna på husets utsida. Många skulle dock säga att det inte är optimalt. Såväl brevbärare som personer i fastigheten kommer oundvikligen att behöva hantera posten i regnigt och blåsigt väder. En lösning på detta kan vara att installera ett skärmtak (kan köpas relativt billigt från valfri bygghandel) som skyddar posten och personerna som ska hantera den. Dessutom kommer det att förlänga livslängden på boxarna.

Titta på modeller som är anpassade efter ditt utrymme

Många fastigheter, speciellt äldre, har inte särskilt gott om utrymme i anslutning till entrén. En del löser detta genom att sätta upp postboxarna på husets utsida, men som ovan nämnt, så är det kanske inte optimalt. Eftersom boxarna bör sitta på entréplan och i nära anslutning till entrén, så kan det helt enkelt vara svårt att hitta plats. Det finns dock flertalet varianter på marknaden som är anpassade för riktigt trånga utrymmen. Postfacken är då lite mindre och med mycket små mellanrum mellan varandra. Tänk på att boxen givetvis måste följa postens riktlinjer. Det bör den göra, givet att du väljer en seriös leverantör att samarbeta med.

Kom ihåg avlastningsytan

Om du har trångt om plats, är det viktigt att komma ihåg att posten behöver en avlastningsyta i trapphuset (givet att det finns fler än sex stycken fack i boxen). Ytan ska finnas i direkt anslutning till postfacken. Ytan måste klara 25 kilo i vikt och sitta mellan 60 och 90 cm över golvet. Det här är bra att tänka på när du tittar på postboxar till trapphus.

Vilken trygghet ger ert överfallslarm?

Vilken trygghet ger ert överfallslarm?

En rad olika arbetsplatser har överfallslarm. Detta inte minst vid ensamarbete, i butiker med rånrisk och vid nattarbete. Ett larm som innebär att väktare och polis kan tillkallas. Det många däremot inte tänker på är nivån av säkerhet som dessa larm ger. Genom att se över det kan även korrekt överfallslarm installeras utifrån behovsnivå.

Vilka tillkallas vid kritisk situation?

Vad händer när larmet aktiveras? Vet du vilka som får larmet? I vissa fall är det enbart ett internt larm som larmar till kollegor medan det i andra fall är larm till larmbolag och polis. Det är även viktigt att det tydligt framgår vilket väktarbolag som kommer göra utryckning vilket betyder att det är detta man även kan ringa vid situationer som känns hotande utan att vara akuta.

Finns det positionsangivelse?

GPS-signaler kan ange var en person befinner sig när överfallslarmet aktiveras. Är det däremot en vårdinrättning i ett höghus kommer denna signal inte ge tillräckligt med information. Då är det viktigare att ha positionsangivelse gällande våning och rum. Det kan ske via givare som läser av var du befinner dig inom arbetsplatsen.

Går det att kommunicera via larmet?

En del överfallslarm är stora som mobiltelefoner. Dessa kan även ge användarna möjlighet att kommunicera med larmcentralen via dessa. När ett larm aktiveras startas automatiskt kommunikationsmöjligheten vilket därmed innebär att personal på larmcentralen kan höra och prata med den som har larmet. Mycket effektivt för att snabbt kunna ge en lägesbeskrivning utan att behöva ta fram en telefon.

Är överfallslarmet bärbart?

I butiker sitter ofta överfallslarmsknappar vid kassan. Därmed är det lätt att larma vid rån. Men överfall kan även ske på andra ställen i butiken. Som anställd är man inte heller alltid vid just disken. I detta fall är det bättre att ha ett bärbart överfallslarm som man kan ha med sig överallt. I vanliga butiker kan det se konstigt ut om man har ett stort och tydligt överfallslarm på sig när man hjälper kunderna. Men det finns även mycket små knappar som lätt kan läggas i fickan vilka sedan aktiveras genom att man trycker flera snabba tryck.

Digital signage

De flesta har stor vana av att se digital signage i vardagen. Detta trots att begreppet som sådant kan kännas främmande och svårbegripligt. I grund och botten handlar det om digital skyltning i olika utformning. En tv inne i en butik är en form av digital signage. En videovägg, informationsskärm eller kunddator är andra sådana. Genomgående handlar det om att använda modern teknik för att ge information och öppna för interaktion i någon utsträckning. Då flertalet interagerar med skärmar varje dag, antingen genom dator eller telefon, är steget inte långt för den som konfronteras av en skärm i jakten på information. Att köpa biljetter via en biljettdator är någonting som görs dagligen av många. Här kan man tala om digital signage i konkret form.

När man vill göra en digital skyltning är tekniken bakom denna viktig att ta hänsyn till. Har man inte någon kompetens själv, kan man vinna stort på att ta kontakt med företag som jobbar inom digital signage och marknadsföring. Dels har de erfarenhet av vad och hur man kan marknadsföra sig. De besitter samtidigt teknisk kunskap om vad för hårdvara som bör användas för att man skall få ett resultat värt att utforska.

Här finns all tänkbar information om digital signage för den som är i färd med att sätta riktlinjerna för en kampanj i någon form. Kanske kan digital skyltning vara någonting som kompletterar en befintlig satsning? I annat fall kan det till och med vara denna sorts marknadsföring som visar sig bäst att helt fokusera på för att nå dit man önskar.

Digital marknadsföring

Om det känns svårt att börja jobba med digitala redskap för att nå ut till kunder och besökare, kan man testa sig fram med effektiv mjukvara som anpassas för mobiltelefoner. Det är kanske inte en överdrift att så gott som varje myndig individ har en telefon. Detta innebär att det finns många vägar att bidra med information och kundnytta! Som ny besökare i en stad kan information och kartor vara någonting som är avgörande för att man skall kunna ta sig dit man vill. Genom en app som kan visa vägen till olika aktiviteter och inrättningar, kan man synliggöra den verksamhet man vill exponera. Hur man går till väga för att utforma sådan programvara finns att ta del av via utförare. I kombination med AI och AR går det att utforma nya sorters tjänster och funktioner som bidrar till nytta för användare.

Energistarka displayer

Bland de tekniska artiklar vi använder dagligen hör kanske displayer till de vanligaste. Även om man räknar bort daglig användning av plattor och telefoner, har man ofta viss interaktion med displayer på daglig basis. Såväl på arbete som under fritiden. Digital signage är ett av de begrepp som diskuterar användningen av digital teknik vid skyltning och marknadsföring. Här kan man räkna in såväl videoskärmar i butiker som enklare displayer för att underlätta sökning i butiker. Den tekniska bakgrunden till skärmar och displayer är inte någonting som brukar vara i fokus. Istället använder man den teknik man anser bäst kunna bidra till nytta för kunder.

I en tid när allt fler utgår ifrån att man kan trycka på var och varannan skärm för att styra budskap och interagera, finns det en annan variabel att ta med i beräkningarna. Valet av displayer innebär ofta pekskärmar i någon utsträckning. Det finns dock en rad situationer när detta inte är viktigt. Det kan bland annat vara fråga om större informationsdisplayer där man önskar informera om tjänster.

Grafiska displayer

När det är informationen som är viktig och man inte ställer några större krav på design eller användarvänlighet i övrigt, är grafiska displayer ofta att rekommendera för inköpare. Dessa är något billigare att införskaffa och drar marginellt med energi för att fullgöra arbetet. När valet handlar om pris och funktion istället för om utseende och direktkommunikation, är detta värt att titta närmare på. När det gäller marknadsföring och upplevelser, kan man istället titta på alternativa skärmar som istället bär så gott sm samma funktioner som en vanlig tv.

Titta ur flera vinklar

Har man behov av att budskapet skall vara rörligt eller gå att se från vilken position som helst, är det få displayer som kan gå upp emot en TFT display. Dessa är i mångt och mycket tillverkade för just dessa syften. I och med pixelbaserad visningsteknik och möjligheten att ta del av information från olika vinklar, är det en underbar display för såväl underhållning som information. Förutom de få displayer som här nämnts, finns åtskilliga andra alternativ som i hög utsträckning är gångbara i de flesta situationer som kan komma att vara av vikt. För att kunna få ut vad man hoppas vid inköp av displayer bör man alltid vara noga med det budskap som skall förmedlas. Detta är ofta någonting som kan avgöra hur väl en kampanj eller satsning fungerar. Samtidigt krävs bra displayer för att det skall innebära någon funktion.

Vattenlarm – Upptäck vattnet innan skadan är skedd

Vattenlarm – Upptäck vattnet innan skadan är skedd

Vattenskador växer ofta sakta fram. Det kan vara några droppar vatten som sakta tar sig ut från ett rör eller maskin och som på lång sikt skapar fuktskador. När man väl upptäcker skadan är det en stor renovering som behöver genomföras för att få bort all fukt. Men detta går att undvika genom att upptäcka fukt tidigt med ett vattenlarm. En billig investering som skapar en stor trygghet.

Välj vattenlarm som möter behov

Det finns flera olika vattenlarm. Allt från de som bara kostar en dryg hundring att köpa in till de med tillhörande abonnemang mot larmcentral. I grunden har de ändå samma funktion.

Funktionen har stora likheter med ett brandlarm. Enda skillnaden är att vattenlarmet larmar vid vatten och brandlarmet vid värme eller rök. Larmen är ungefär lika stora men till vattenlarmet följer det ofta med flera givare som känner av vattenmängden. När givarna får vatten på sig anger vattenlarmet en signal som därmed påkallar uppmärksamhet från de som bor i huset.

Är det någon hemma kommer man alltså snabbt upptäcka att larmet ljuder varpå en åtgärd kan sättas in. Är man inte hemma kan det däremot ta ett par timmar innan man upptäcker detta. Generellt är det ingen fara då de flesta vattenskador skapas över längre tid. Genom att upptäcka ett mindre läckage inom ett dygn kommer åtgärder kunna stoppa läckaget i tid. Är det däremot ett rör som gått sönder och det är stora vattenmängder kommer larmet inte hjälpa något alls i det fall man inte upptäcker det förrän efter flera timmar.

Vill man ha ytterligare säkerhet kan därför vattenlarm som larmar till larmbolag införskaffas. Detta är framförallt vanligt om man har ett inbrottslarm med uttryckning. I detta fall kan även vattenlarmet kopplas på samma abonnemang.

Husvakt – Ännu större säkerhet

Ännu ett steg för att skapa större säkerhet är att välja en så kallad husvakt. Det är ett komplett larmsystem med både kan skapa säkerhet kring vattensystem och elsystem. Utöver att ha samma funktion som ett vattenlarm så kommunicerar vattenlarmet med husvakten som i sin tur kan slå av strömmen om detta behövs. De kan även reglera hur vattentillförseln ska ske till de apparater som vattenlarmet är kopplat till. På detta sätt skapar man en snabbare åtgärd även om man själv inte skulle vara hemma.

Förslag på profilreklam

Förslag på profilreklam

Nästan alla företag jobbar med profilreklam även om omfattningen är olika. Men med ett enormt utbud av produkter av profilreklam kan det vara svårt att hitta rätt. Vad ska man välja och vad ger bäst effekt? Våga tänka nytt och fastna inte enbart i de klassiska produkterna som muggar, pennor, t-shirts och godis. Utbudet är betydligt större än så. 

Profilreklam med tydlig funktion

En kategori av produkter inom profilreklam är de som har en tydlig funktion. Bland dessa kan exempelvis en väska, en nackkudde eller en reflex nämnas. Fördelen med dessa är att de kommer att användas aktivt och därmed visas upp i stor utsträckning. Samtidigt kan man i vissa fall ha ett tryck som kopplar produkten till det man själv säljer. En reflex som syns i mörkret kan ha reklam för en reklamfirma som hjälper företag att synas bättre digitalt osv. 

Man måste självklart inte ha denna tydliga koppling men visst finns det en fördel för att man lättare ska skapa en viss association. Vilka ord vill du att dina kunder ska förknippa med ditt företag? Trygghet, humor eller säkerhet? Finns det profilprodukter med funktion inom detta område. 

Profilreklam med ätbara produkter

En annan kategori av profilprodukter är de ätbara. Kolor, klubbor, drycker eller tablettaskar. Listan kan göras lång men det handlar oftast om godis eller drycker. Enkla att dela ut och alltid uppskattade av de som får dem. 

När det kommer till godis är trycket på omslaget. Ett omslag som snabbt tas bort innan godiset äts upp. Uppskattat med godis – men minns någon vad som stod på pappret? Till skillnad mot de funktionella sakerna ovan så är godis mer kortsiktigt. Men samtidigt väldigt billigt då varje person kan ta en näve godis utan att man kommer i närheten för kostnaden för en tröja, väska med mera. 

Reklampennor

Reklampennor kanske är en av de vanligaste produkterna inom profilreklam. De ges bort av mängder av företag och det kanske inte är så konstigt att det finns samlare som försöker få tag på reklampennor från så många företag som möjligt. 

En penna ligger ”mitt i mellan” de funktionella produkterna och de ätbara. Visserligen kan en penna användas mycket länge men samtidigt är det något som lätt kommer bort, tas med till jobbet eller på utflykten. 

Välj rätt profilprodukter – kom ihåg att kombinera från flera olika kategorier. 

Beviljas personlig assistans

Om du eller ditt barn, eller givetvis någon annan som du ska hjälpa, vill eller behöver ansöka om personlig assistans, görs detta hos kommunen eller direkt hos Försäkringskassan.

Om man behöver hjälp mindre än 20 timmar per vecka görs ansökan hos den egna kommunen genom att kontakta en LSS- eller biståndshandläggare. Om behoven avser mer än 20 timmar per vecka ansöker man istället hos Försäkringskassan och man kan då erhålla assistansersättning. När en person har ansökt hos kommunen och kanske har beviljats, men har behov av mer än 20 timmar så brukar kommunen själva anmäla detta till Försäkringskassan.

En grundförutsättning för att ha möjlighet att beviljas personlig assistans är att man tillhör en av de tre personkretsarna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vara under 65 år och är i behov av hjälp kring de grundläggande behoven som till exempel hygien, måltider och kommunikation.

Att förbereda sig inför sin assistansbedömning

När man har ansökt om insatsen personlig assistans sker en så kallad assistansbedömning av handläggare på kommunen eller Försäkringskassan, för att helt enkelt se om man har rätt till insatsen eller ej. Om man har rätt till insatsen, beräknas också antalet timmar. Vid en assistansbedömning har man rätt att ta med sig ett ombud som kan till exempel vara en vän eller en jurist från den valda assistansanordnaren. Man behöver också uppvisa underlag som styrker funktionsnedsättningen, till exempel i form av underlag av läkarutlåtande eller intyg från psykolog, arbetsterapeut eller logoped.

Man bör också vara förberedd på de frågor som Försäkringskassan ställer då de använder sitt bedömningsstöd. Stödet är utformat av Socialstyrelsen och är lika för alla som ansöker om personlig assistans. Frågorna kan man som sagt läsa i förväg för att undvika överraskningar eller missförstånd. Vidare kan man också göra en egen tidsbedömning av behoven.

Om man inte är nöjd med beslutet

Om man inte är nöjd med det beslut som handläggaren på kommunen eller Försäkringskassan tar, kan man givetvis överklaga det. Exakt hur en överklagan går till beskrivs utförligt i det beslutsmeddelande man får hem, och annars har man självklart möjligheten att kontakta handläggaren för vidare hjälp och instruktioner.

Säkerhet kring frontmonterad cykelsits

Det finns flera fördelar med att välja en frontmonterad cykelsits mot att ha barnet bakom sig i en bakmonterad modell. Men oavsett vilket modell som väljs är det viktigt att man ser över säkerheten. En säkerhet som minimerar risken för att barnet ska göra illa sig under färd.

Läs instruktionsboken

När en frontmonterad cykelsits köps in följer det alltid med en instruktionsbok. De som monterat liknande cykelsitsar kanske väljer att lägga bort denna manual för att direkt montera sitsen. Men gör inte det. Följ instruktionerna noga och montera efter de monteringshänvisningar som finns. Därmed kommer cykelsitsen att monteras exakt efter hur tillverkaren tänkt sig vilket därmed även ökar säkerheten.

Spar sedan manualen så att du har kvar beteckningen på cykelsitsen och även har information kring hur enklare problem kan lösas.

Använd extra fästen

För en mindre summa kan extra fästen köpas vilka kan monteras på en andra cykel. Detta gäller för de allra flesta frontmonterade cykelsitsar. I och med detta kan cykelsitsen snabbt och tryggt flyttas mellan de olika cyklarna.

Har man bara ett fäste är risken att man lockas montera bort detta för att kunna montera det på den andra cykeln. Men varje gång det sker finns en risk att man inte fäster det exakt korrekt. Har du en gång satt fast ett fäste – så låt det sitta så länge som möjligt.

Ta in den om den inte ska användas

Det är inte speciellt mycket jobbigare att cykla med en frontmonterad cykelsits mot att inte ha någon sits där. Själva sitsen vägen inte mycket så många tänker att sitsen ändå kan vara där även om man inte skjutsar något barn. Men ska den inte användas under ett tag är det bättre att den tas in. En cykelsits slits av väder och vind och kan istället ligga i förvaring inomhus till det blir aktuellt igen.

Se över spännen

Även om detaljerna är hållbara så är det spännen som lättast går sönder. Det är inte konstigt då dessa används varje gång barnet sätter sig. Se därför regelbundet över de spännen som sitter på cykelsitsen. Är de slitna kan reservspännen behöva köpas in.

Följ åldersgränsen

Det som framförallt skiljer en frontmonterad cykelsits mot den bakåtmonterade är hur gammal barnet får vara för att åka säkert. Följ alltid de gränser som anges för varje modell. En vanlig gräns är att barnet inte ska vara mer än tre år alternativt väga maximalt 15 kg.