Vad gäller kring säkerhetsdörrar vid brf?

Ytterdörren är oftast ett delat ansvarsområde inom en brf. Det betyder att det är mer att förhålla sig till än om säkerhetsdörrar önskas installeras på exempelvis en villa.

Fråga brf styrelsen om säkerhetsdörrar

Vid önskemål om förändringar på dörrar, fönster, fasad eller tak ska alltid föreningens styrelse kontaktas. Detta gäller även vid större badrumsrenoveringar eller köksrenoveringar. Orsaken är att dessa förändringar sker på områden där ansvaret mellan den boende samt föreningen möts. I föreningens stadgar ska det framgå vem som ansvarig för ytterdörren och om den boende får byta den eller inte. Kortfattat är det viktigt att kontakta styrelsen för att få tydlig information om vem som är ansvarig och vem som betalar vid installation av säkerhetsdörrar i lägenheter och brf.

Flytt av lås

Inom en brf är det vanligt att styrelsen har tillgång till huvudnycklar. Nycklar som därmed kan användas för att snabbt komma in i lägenheten vid brand eller pågående större vattenskada. Vid byte till säkerhetsdörrar är det alltså viktigt att låskolven flyttas över till den nya dörren.

 • En del tillåter medlemmarna att installera egna lås – vilket gör att föreningen inte kan komma in
 • Andra föreningar kräver att alla ska ha samma låssystem. Detta främst utifrån ett säkerhetsperspektiv om något skulle hända.

Bör installeras av certifierad montör

Genom att anlita en certifierad montör sker installation av säkerhetsdörrar korrekt. En del återförsäljare väljer att inte ens sälja dörrar utan installation. Detta utifrån att dörren + installation är vad som skapar den säkerhet som efterfrågas. Inte enbart dörren.

Rätt klass beroende på entré

Det är skillnad på vilken klass på säkerhetsdörrar som ska väljas beroende på var dörren ska användas. Det är exempelvis en viss klassificering på dörrar som sitter till lägenheterna och en annan som används till den gemensamma entrén (vid flerfamiljshus). Ytterligare krav kan finnas vid källardörrar, vindsdörrar och förrådsdörrar.

Vad man bör tänka på i val av säkerhetsdörrar kan återförsäljare förklara. En del erbjuder även genomgång av alla dörrar inom en brf för att sedan komma med förslag och offert på förbättringsåtgärder.

Kan höja värdet och sänka försäkringspremie

Delvis höjs värdet på en bostadsrätt om lägenheten har en säkerhetsdörr. Dessutom kan försäkringen för en brf sänkas utifrån att dörrarna minskar risken för att branden ska spridas eller att inbrott ska kunna ske.

Sökmotoroptimering för ökad synlighet på nätet

Att ranka högt upp i sökresultatet på Google kan ibland vara svårt. Men faktum är att du kan underlätta mycket för dig själv genom att arbeta strategiskt och målinriktat. Sökmotoroptimering (SEO) kallas det arbete som görs för att optimera en webbplats för sökmotorer.

SEO är ett viktigt verktyg för att uppnå en ökad synlighet på nätet. Detta är många företag smärtsamt medvetna om. För sakens skull kommer vi dock att fokusera på de fördelar som rätt utförd sökoptimering har för ditt varumärke.

Fördelar med sökmotoroptimering

För att tydliggöra nyttan med SEO belyser vi nedan några av de främsta fördelarna med att optimera en webbplats för sökmotorer:

 • Det organiska söket är ofta den viktigaste trafikkällan.
  Det organiska söket är en extremt viktig del av den totala trafiken till de allra flesta webbplatser. Google är den största och viktigaste sökmotorn, men det finns även andra sökmotorer att ta hänsyn till när man optimerar en sajt i syfte att driva mer trafik till denna.
 • Det är relativt billigt att optimera en sajt för sökmotorer.
  Visst, det kostar en liten slant att optimera en webbplats. Men inget är gratis här i världen, och SEO är en process som vanligtvis ger en väldigt hög avkastning på den initiala investeringen.
 • SEO är inte ett kortdistanslopp utan snarare ett maraton.
  Sökmotoroptimering är en långsiktig strategi som sällan ger särskilt stort utslag på kort sikt. På längre sikt är dock effekten ofta påtaglig såväl som ihållande.
 • Sökmotoroptimering är väldigt mätbart.
  Det går att mäta och analysera det mesta inom SEO. Mätbarheten är inte bara väldigt användbar utan även helt nödvändig för att du inte ska fumla i mörkret när du optimerar din sajt. Alla förändringar som görs på en webbplats i syfte att öka synligheten i sökmotorer bör antecknas, spåras och mätas.
 • Om du inte syns på förstasidan finns du knappt.
  Det är ingen hemlighet i SEO-världen att du i princip inte finns om du inte syns på Googles förstasida. De tre första organiska söken står för en stor andel av alla klick på ett sökord.

Som du märker är sökmotoroptimering ett nödvändigt led i alla varumärkens marknadsföring!

Hitta rätt produkter till företaget

Profilfabriken.com är en stor leverantör av olika profilprodukter. Främst säljer de till företag men även organisationer, föreningar och privatpersoner. Med ett mycket stort utbud kan det vara svårt att hitta rätt – eller hitta rätt inspiration. Men det finns enkla vägar att välja på.

Hitta via ”Hela sortimentet”

Genom att klicka på ”Hela sortimentet” på webbplatsen visas både kategorier och underkategorier. Därmed hittas inspiration kring vad det går att skapa profiltryck på för produkter. Exempel:

 • Kategori Miljöprodukter
 • Dynamo
 • Energismart
 • Flaskor & Dryck
 • Miljökassar
 • Mat & Godis
 • Reklamgodis
 • Pepparkakor
 • Reklamdryck
 • Matgåvor

A-Ö

Ett annat alternativ är att hitta rätt i utbudet genom att se samtliga produkter listade från A till Ö. Framförallt för dig som vet vad profilprodukten heter men samtidigt inte vet inom vilken kategori som den hittas.

Sök på hela Profilfabriken.com

Längst upp på Profilfabriken.com finns en sökfunktion där samtliga produkter kan sökas upp. Det är möjligt att söka på kategori eller enbart en del av namnet, exempelvis ”vatten”.

Välj efter varumärke

Profilfabriken köper in produkter från en rad olika varumärken. Det är dessa som används vid tryck. Finns önskemål om att köpa en produkt från ett specifikt varumärke kan sökning ske via dessa. Även varumärken är sorterade från A till Ö. Här hittas exempelvis:

 • TrendEagle
 • Yeppos
 • Contigo
 • XDDesign
 • Titleist

Kontakta om inte produkten hittas

Profilfabriken.com försöker att lägga upp så många produkter som möjligt på hemsidan. Samtidigt ökar utbud regelbundet vilket kan innebära att de kan ha produkter som inte är publicerade. Hittas inte önskad profilprodukt kan därmed Profilfabriken kontaktas. De anger att de allra flesta profilprodukter kan tas fram av dem. Företag kan kontaktas via:

 • Chat
  Klicka på chatbubblan längst ner till höger på hemsidan och chatten aktiveras. Kontorstid ges svar snabbt via chatten.
 • Mail
  Vid offertförfrågan är mail enklast. De anger att ett mail besvaras inom 48 timmar på vardagar. Vanligtvis skickas ett svar betydligt snabbare än det tidsintervallet.
 • Telefon
  Profilfabriken.com nås via telefon mellan 9 – 16
 • Kontaktformulär
  Ytterligare ett sätt att ta kontakt är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan. Meddelandet kommer att levereras som mail till företaget och därmed besvaras inom 48 timmar.
 • FAQ
  Svar på vanliga frågor hittas under företagets FAQ. Önskas en produkt som inte hittas via hemsidan bör däremot en kontakt med företaget ske.

Förenklad orderhantering med Time:matters via Woocommerce

Med plugin Time:matters – WooCommerce, Woo Pacsoft Unifaun, kan orderhanteringen för en E-handel automatiseras. Detta genom att all information som kunden anger vid orderläggning överförs till Unifaun där logistikordrar kan skapas för Time:matters.

Från installation till orderhantering

 • Installera
  Woo Pacsoft Unifaun laddas enklast hem via den katalog med plugin som finns tillgänglig via WorldPress. Logga in på webbplatsen, gå till plugin och klicka på Lägg till. Därefter kan det sökas upp och installeras.
 • Koppla
  Andra steget är att skapa en koppling mellan WooCommerce och företagets konto hos Unifaun. Det sker på inställningar där inloggningsuppgifterna anges till Unifaun. Dessutom behövs en API-nyckel för att informationen automatiskt ska kunna skickas över. Den nyckeln ges av företaget efter att tjänsten ”orderkoppling” har beställts. En tjänst som kostar 2500 kr att påbörja och därefter har en löpande årskostnad på 2000 kr.
 • Sänd
  När nu kopplingen är genomförd kan flera inställningar ske i systemet. Bland annat går det att avgöra om all orderinformation ska skickas automatiskt alternativt om detta ska ske vid manuell bekräftelse. I Unifuan går det även att ange om notifiering ska ske till kund.
 • Skriv ut
  Via plattformen kan till sist utskrifter ske av de logistikordrar som skapats mot Time:matters. Dessa används sedan vid frakt.

Förenklar och automatiserar

Genom denna koppling kommer alltså kunduppgifter så som leveransadress och fakturauppgifter automatiskt att föras över till systemet hos Unifaun. Med informationen skapas även automatiskt logistikordrar mot Time:matters. På detta sätt går det att skapa logistikordrar helt automatiskt utan att det krävs något manuellt.

Mer fakta om Time:matters

Time:matters är ett tyskt logistikföretag som specialiserat sig på snabba internationell snabba leveranser. Ett företag som anlitas när tiden är avgörande – when Time:matters… Företaget ägs av Lufthansa Cargo och har samarbete med flera flyg-, tåg- och transportföretaget för att på detta sätt kunna erbjuda kunden den snabbaste och säkraste vägen till leverans.

Mer fakta om WooCommerce

WooCommerce är ett E-handelsplugin som gratis kan laddas hem samt installeras på webbplatser som har WordPress som CSS-system. Med detta plugin skapas snabbt möjligheten att lägga upp produkter, interagera olika betalningslösningar och skapa en grunden för en funktionsduglig E-handel. Till WooCommerce finns ett flertal extraplugin som skapar ytterligare funktioner. Ett av dessa är just Woo Pacsoft Unifaun som nämns ovan.

Outsourca kundtjänst och få hjälp med…

Att outsourca kundtjänst innebär i korthet att en rad olika administrativa tjänster sköts av ett externt företag. Med tekniska lösningar, utbildad personal och ett stort antal tjänster skapas smidiga lösningar som gynnar kunderna. Några av de tjänster som går att få hjälp med är:

 • Proaktiv chatt
  Många E-handlare har en chat-funktion på hemsidan. Kunderna kan direkt komma till kundtjänst för att fråga om allt från leveranstider till produktfrågor. Däremot kan det vara dyrt att som företag ha en person som enbart sitter med detta. Genom att outsourca kundtjänst, och låta ett företag som är specialist på detta ta hand om kundkontakten, effektiviseras det hela.
 • Prenumerationstjänst
  Uppsägning, förlängning eller frågor kring abonnemang… Enkla frågor som kan besvaras av en extern kundtjänst.
 • Språkbehov
  Har ni idag en kundtjänst som möter kundernas frågor? Kan ni möta kundernas behov av olika språk? Det går att outsourca kundtjänst mot vissa specifika språk för att därmed få tillgång till den kompetensen.
 • Tidsbokningar
  Vid tidsbokningar behövs ingen specifik kunskap om företagets verksamhet – bara tillgång till dess kalender och lediga tider. På detta sätt kan företaget maximera tiden för sin tjänst och låta någon annan ta hand om att boka in kunderna.

Outsourca kundtjänst som komplement

De flesta företag som har outsourcad kundtjänst har detta som ett komplement till den egna kundtjänsten. Det kan (som visas ovan) vara behov av kompletterande språkkunskaper eller att enklare uppdrag läggs ut till externa parter. Beroende på företagets inriktning och vad de säljer går det att outsourca olika stora delar av kundtjänst.

Kan innebära kundtjänst – i Indonesien

Det är idag inte ovanligt att kundtjänst sitter i en del av världen medan företagets kunder sitter i en annan del. På detta sätt kan både kompetens och språkkunskaper samlas men även kostnaden hållas nere.

Andra kundtjänstföretag arbetar enbart inom Sverige vilket i vissa fall är helt avgörande. Vad som är bäst utifrån service och ekonomi avgörs i samråd med serviceföretaget som erbjuder tjänsterna.

Kan även ske via videolänk

Allt fler företag börjar outsourca kundtjänst via videolänk. Det är inte minst uppskattat vid digitala produkter och tjänster då kundtjänst, och kunden, kan dela skärmen och därmed direkt visa vad som är problem. Det innebär även generellt snabbare hjälp just eftersom hjälpen kan ske direkt utan att kunden behöver guidas via telefon eller chat.

Assistansförmedling – Frågorna som många ställer

Om du som privatperson kontaktar en assistansförmedling betalar du aldrig någon avgift. Detta oavsett vilken av deras tjänster som önskas. Därmed finns ingen ekonomisk risk att prova på dessa tjänster. Assistansförmedlingen kommer söka upp passande assistansbolag och presentera dessa för dig varpå du kan välja att skriva avtal med någon av dessa – eller inte skriva något avtal alls. På detta sätt innebär det att företaget hjälper assistansbolagen att få nya kunder. Detta är något som dessa bolag är beredda att betala för då de annars behöver lägga pengar på marknadsföring med mera. Det är alltså gratis för dig som söker hjälpen – men inte för de bolag som är anslutna.

Vad innebär det att ”vår assistansförmedling sätter höga krav på anordnarna”?

Dessa företag jobbar som samordnare mellan assistansbolagen och dig som har personlig assistans beviljad. De hjälper dig att hitta rätt – och bolagen att få fler kunder. Men för att detta ska fungera smidigt och trovärdigt är det viktigt att en assistansförmedling ställer höga krav på de bolag som ska jämföras och därmed få kunder. Skulle förmedlingen förmedla ett uppdrag till ett oseriöst företag skulle det ge dem båda ett dåligt rykte. Man försöker därför säkerställa att samarbete bara sker med stabila, seriösa och långsiktiga företag. Detta innebär exempelvis att krav ställs på ekonomiska aspekter, personalens arbetsvillkor, löner, antal år på marknaden osv.

Vad behöver jag för information i kontakt med förmedlaren?

Det du först och främst behöver veta är vad du behöver hjälp med. Kanske vill du också ha svar på frågor som: Vilket assistansbolag ska du välja i första hand? Vill du byta bolag eller har du allmänna frågor kring personlig assistans? Eller har du kanske fått avslag från kommunen och vill ha hjälp med överklagan? Det är ditt behov som styr vilka följdfrågor som det förmedlande företaget kommer att ställa till dig innan det kan hjälpa dig.

Vad är största fördelen med assistansförmedling?

Största fördelen med en assistansförmedling är den smidiga hjälp som ges i valet av assistansbolag. De jämför ett stort antal bolag som är villiga att ge assistans och presenterar sedan ett par som bäst matchar det behov som du har.

Vad är största nackdelen med assistansförmedling?

Om du väljer att anlita en mindre förmedling är risken stor att detta företag har samarbete med endast ett litet utbud av assistansbolag. Därmed blir jämförelsen smal och du kan missa förslag från flera bolag i din stad. Välj hellre ett större bolag som upplevs etablerat.

Om du vill studera på dina villkor

Webbutbildningar passar den som inte vill eller kan ta sig till en studieort för att studera på det ”vanliga” sättet. Det finns massor av olika sorters webbutbildningar, från enstaka kurser till hela program. Du som vill kunna studera på dina egna villkor och bestämma när och var du ska plugga kommer att passa perfekt som student på en webbutbildning. Det enda du behöver är en dator surfplatta eller en mobiltelefon.

Det finns många anledningar att gå en webbutbildning. Många gör det för att de har svårt att ta sig till platsen där utbildningen hålls. Det handlar alltså om att man måste kunna studera på distans för att kunna studera överhuvudtaget. Då är en webbutbildning perfekt. En annan anledning att välja en webbutbildning är att tiden för utbildningen inte passar ditt schema. En webbutbildning kan du utföra på tider som passar dig och den går ofta att anpassa efter dina behov. Du kan befinna dig på landsbygden i Sverige eller på en strand i Thailand, en webbutbildning går att utföra oavsett var du befinner dig. En webbutbildning går att göra från en dator, en surfplatta eller till och med från din mobiltelefon. Du kan plugga när du väntar på din tid hos läkaren eller när barnen äntligen har somnat. En webbutbildning gör du på dina villkor.

Webbutbildning av många olika slag

Vill du utveckla ditt ledarskap eller lära dig mer om insekter? Det finns webbutbildningar för alla. Det finns kurser i litteratur och kurser i redovisning. Det finns kurser i programmering och webbutbildningar i juridik. Webbutbildningar passar dig som gillar frihet under ansvar. Du bestämmer själv när och hur du ska studera, så länge du klarar målen för webbutbildningen så spelar det ingen roll. Många utlandssvenskar väljer att ta en webbutbildning för att kunna studera en svensk utbildning. En annan vanlig kategori är personer som är föräldralediga eller som har en familjesituation som inte tillåter en ”vanlig” utbildning. Webbutbildningar är effektiva och många om studerar är nöjda. Vissa utbildningar finns inte som webbutbildningar, läkarutbildningen är ett sådant exempel.

Coworking – Framtidens kontorshotell

Den klassiska utformningen av ett kontorshotell innebär att företagaren får ett kontor i en större byggnad och sedan får möjlighet att utnyttja kök, toalett och viss service. En bild som nu börjar ändras med allt större fokus på co-working

I grunden har det traditionella kontorshotellet samma funktion som dagens co-work kontorshotell. En arbetsplats att jobba på och samtidigt få del av gemensamma ytor så som toaletter, fikarum och så vidare. Men co-work är så mycket mer och möter på ett sätt framtidens företagare. Ett av de företag som etablerat co-work platser på flera platser i Sverige är Hive. Företagsnamnet är engelska ordet för bikupa och det är just detta som speglar co-work alternativet och som skiljer mot det klassiska kontorshotellet. Man delar inte enbart gemensamma utrymmen utan skapar en kreativ miljö för företag att kunna växa. Detta både genom det egna arbetet, nätverk och inspirerande möten.

Flexibelt både gällande arbete och evenemang

Vilken miljö som är bäst och som därmed ger mest arbetsro och kreativitet kan variera kraftigt mellan olika personer. En del vill sitta i ett litet kontor som är helt tyst medan andra trivs i öppna ytor där det rör sig människor. Samtidigt kan det finnas en vilja av att kunna variera sig både över en dag och över en månad.
Här har framtidens kontorshotell en fördel då man generellt erbjuder ett flertal olika arbetsytor och platser att hyra in sig på. Samtidigt är det många som inte behöver en kontorsplats varje dag. Att då behöva betala fullt för ett eget kontor är onödigt dyrt. Det blir helt enkelt billigare i längden att enbart betala för en plats i ett öppet kontorslandskap och komma de dagar man behöver någonstans att sitta, skriva ut eller bygga nätverk. De flesta företag inom denna bransch erbjuder även föreläsningssalar och mötesrum som företagarna kan utnyttja både för egna möten och för att hålla event för gäster.

Om coworking och öppna evenemang

Ännu en punkt som skiljer denna nya variant av kontorshotell mot de ”klassiska” är att många erbjuder regelbundna event för sina medlemmar. Det kan vara allt från ölprovning och spelkvällar till träning tillsammans. Ett sätt att umgås utanför företagsramen och samtidigt ett sätt att skapa tydligare nätverk. För många är det en väg in till samarbeten som de annars aldrig hade fått. Se vidare om coworking i Göteborg.

3 miljösmarta saker att göra när du startar företag

Att starta ett nytt företag innebär ofta att man måste köpa många nya saker vilket såklart gör avtryck på miljön på ett eller annat vis. Det finns också andra faktorer som kan påverka miljön, så som hur många utskrifter man gör och hur många resor man kommer att behöva göra.

För att ditt företag ska bli så miljösmart som möjligt finns flera saker att göra, alltifrån att köpa begagnade kontorsmöbler istället för nya, till att ha digitala möten istället för fysiska.

Se över förbrukningen

Något som är bra att fundera på redan under uppstarten är hur mycket förbrukningsmaterial man kommer att använda i sitt företag. I samband med det ska man givetvis också fundera på vad man kan göra för att hålla nere förbrukningen.

Behöver du verkligen skiva ut papper varje dag eller går det kanske att lösa på något annat sätt? Till exempel är det otroligt enkelt att skicka både fakturor och offerter via mail istället för post vilket sparar in på förbrukningsmaterial men också en del på transporter. Se över alla möjligheter för att förbruka så lite som möjligt.

Bli digital

Involverar ditt arbete möten med andra som finns utanför den egna staden skulle det kunna innebära en hel del resande. Och visst är det miljösmart på ett sätt att ta tåget istället för att flyga eller ta bilen men i vissa fall kanske det går att undvika det helt och hållet.

Se över möjligheten att hålla möten och annat via videosamtal eller vanliga telefonsamtal. Det sparar inte bara på miljön utan också på din tid, som du istället kan lägga på viktigare saker.

Köp begagnade kontorsmöbler

Nästan oavsett vilken typ av företag man driver så behöver man kontorsmöbler. Jobb framför datorn är nästintill oundvikligt och därför är det viktigt med rätt typ av stolar och bord. Kanske behövs även låsbara hurtsar och annat och dessa produkter är ofta väldigt dyra (och onödiga) att köpa nya.

Satsa istället på begagnade kontorsmöbler så gör du både miljön och plånboken en tjänst. Dessa finns att hitta både hos företag som säljer just begagnade kontorsmöbler men också via olika annonssidor på nätet. Se till att hålla utkik i tid så finns chansen att återbruka riktigt fina, och framförallt ergonomiska arbetsmöbler.

Vad är en vårdnadstvist

Vad är en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är något man som förälder naturligtvis vill undvika till varje pris. Det innebär ju nämligen att en eller båda föräldrar kommer att förlora vårdnaden om sitt barn. I slutändan är det barnet som råkar illa ut. Ibland är det naturligtvis nödvändigt med delad eller ensam vårdnad. Statistiskt sett är det en majoritet av mödrar som får ensam vårdnad om barnet medan pappor får vårdnaden i cirka 33 % av fallen.

Om du och din partner har svårlösta konflikter gällande vårdnaden av ert barn finns det olika sätt att ta hjälp. Dels kan ni börja gå i samtalsterapi för att försöka lösa era problem på ett så fredligt sätt som möjligt. En annan väg är att kontakta socialtjänsten för råd. Det finns även privata advokatfirmor som kan bistå med jurister. Det kan vara svårt att som privatperson ha koll på lagstiftningar och regler gällande just vårdnaden av barn. Just då är det bra att få hjälp från utbildade jurister som för talan åt er.

När vårdnadstvister är oundvikligt

Det går i många fall att lösa olikheter och konflikter på fredlig väg, men ibland är en vårdnadstvist nödvändig, särskilt om saker som våld och droger finns med i bilden. Om du själv vet med dig eller har märkt att du och din före detta partner inte kan kommunicera bra med varandra och att era bråk och gräl ständigt går ut över barnet är det bättre att få professionell hjälp. Ett barn som växer upp i en kaotisk miljö där föräldrarna ständigt svartmålar varandra kan få mycket problem framöver.
Det bästa är naturligtvis att försöka få gemensam vårdnad, detta är dock inte alltid möjligt. Särskilt inte om en förälder inte kan tillgå en säker och trygg miljö, är våldsam eller utnyttjar barnet på något sätt.

Många tror att ensam vårdnad innebär att en förälder enbart får träffa sitt barn. Så är det dock inte alltid. Det juridiska begreppet ensam vårdnad syftar helt enkelt på att en förälder kommer vara helt ansvarig för alla juridiska beslut som kommer röra barnet. Föräldern med ensam vårdnad är även skyldig att ge sitt barn trygghet och skolgång.

Vill du läsa vidare rekommenderar vi www.vårdnadstvistt.se.