Outsourca kundtjänst och få hjälp med…

Att outsourca kundtjänst innebär i korthet att en rad olika administrativa tjänster sköts av ett externt företag. Med tekniska lösningar, utbildad personal och ett stort antal tjänster skapas smidiga lösningar som gynnar kunderna. Några av de tjänster som går att få hjälp med är:

 • Proaktiv chatt
  Många E-handlare har en chat-funktion på hemsidan. Kunderna kan direkt komma till kundtjänst för att fråga om allt från leveranstider till produktfrågor. Däremot kan det vara dyrt att som företag ha en person som enbart sitter med detta. Genom att outsourca kundtjänst, och låta ett företag som är specialist på detta ta hand om kundkontakten, effektiviseras det hela.
 • Prenumerationstjänst
  Uppsägning, förlängning eller frågor kring abonnemang… Enkla frågor som kan besvaras av en extern kundtjänst.
 • Språkbehov
  Har ni idag en kundtjänst som möter kundernas frågor? Kan ni möta kundernas behov av olika språk? Det går att outsourca kundtjänst mot vissa specifika språk för att därmed få tillgång till den kompetensen.
 • Tidsbokningar
  Vid tidsbokningar behövs ingen specifik kunskap om företagets verksamhet – bara tillgång till dess kalender och lediga tider. På detta sätt kan företaget maximera tiden för sin tjänst och låta någon annan ta hand om att boka in kunderna.

Outsourca kundtjänst som komplement

De flesta företag som har outsourcad kundtjänst har detta som ett komplement till den egna kundtjänsten. Det kan (som visas ovan) vara behov av kompletterande språkkunskaper eller att enklare uppdrag läggs ut till externa parter. Beroende på företagets inriktning och vad de säljer går det att outsourca olika stora delar av kundtjänst.

Kan innebära kundtjänst – i Indonesien

Det är idag inte ovanligt att kundtjänst sitter i en del av världen medan företagets kunder sitter i en annan del. På detta sätt kan både kompetens och språkkunskaper samlas men även kostnaden hållas nere.

Andra kundtjänstföretag arbetar enbart inom Sverige vilket i vissa fall är helt avgörande. Vad som är bäst utifrån service och ekonomi avgörs i samråd med serviceföretaget som erbjuder tjänsterna.

Kan även ske via videolänk

Allt fler företag börjar outsourca kundtjänst via videolänk. Det är inte minst uppskattat vid digitala produkter och tjänster då kundtjänst, och kunden, kan dela skärmen och därmed direkt visa vad som är problem. Det innebär även generellt snabbare hjälp just eftersom hjälpen kan ske direkt utan att kunden behöver guidas via telefon eller chat.

Assistansförmedling – Frågorna som många ställer

Om du som privatperson kontaktar en assistansförmedling betalar du aldrig någon avgift. Detta oavsett vilken av deras tjänster som önskas. Därmed finns ingen ekonomisk risk att prova på dessa tjänster. Assistansförmedlingen kommer söka upp passande assistansbolag och presentera dessa för dig varpå du kan välja att skriva avtal med någon av dessa – eller inte skriva något avtal alls. På detta sätt innebär det att företaget hjälper assistansbolagen att få nya kunder. Detta är något som dessa bolag är beredda att betala för då de annars behöver lägga pengar på marknadsföring med mera. Det är alltså gratis för dig som söker hjälpen – men inte för de bolag som är anslutna.

Vad innebär det att ”vår assistansförmedling sätter höga krav på anordnarna”?

Dessa företag jobbar som samordnare mellan assistansbolagen och dig som har personlig assistans beviljad. De hjälper dig att hitta rätt – och bolagen att få fler kunder. Men för att detta ska fungera smidigt och trovärdigt är det viktigt att en assistansförmedling ställer höga krav på de bolag som ska jämföras och därmed få kunder. Skulle förmedlingen förmedla ett uppdrag till ett oseriöst företag skulle det ge dem båda ett dåligt rykte. Man försöker därför säkerställa att samarbete bara sker med stabila, seriösa och långsiktiga företag. Detta innebär exempelvis att krav ställs på ekonomiska aspekter, personalens arbetsvillkor, löner, antal år på marknaden osv.

Vad behöver jag för information i kontakt med förmedlaren?

Det du först och främst behöver veta är vad du behöver hjälp med. Kanske vill du också ha svar på frågor som: Vilket assistansbolag ska du välja i första hand? Vill du byta bolag eller har du allmänna frågor kring personlig assistans? Eller har du kanske fått avslag från kommunen och vill ha hjälp med överklagan? Det är ditt behov som styr vilka följdfrågor som det förmedlande företaget kommer att ställa till dig innan det kan hjälpa dig.

Vad är största fördelen med assistansförmedling?

Största fördelen med en assistansförmedling är den smidiga hjälp som ges i valet av assistansbolag. De jämför ett stort antal bolag som är villiga att ge assistans och presenterar sedan ett par som bäst matchar det behov som du har.

Vad är största nackdelen med assistansförmedling?

Om du väljer att anlita en mindre förmedling är risken stor att detta företag har samarbete med endast ett litet utbud av assistansbolag. Därmed blir jämförelsen smal och du kan missa förslag från flera bolag i din stad. Välj hellre ett större bolag som upplevs etablerat.

Om du vill studera på dina villkor

Webbutbildningar passar den som inte vill eller kan ta sig till en studieort för att studera på det ”vanliga” sättet. Det finns massor av olika sorters webbutbildningar, från enstaka kurser till hela program. Du som vill kunna studera på dina egna villkor och bestämma när och var du ska plugga kommer att passa perfekt som student på en webbutbildning. Det enda du behöver är en dator surfplatta eller en mobiltelefon.

Det finns många anledningar att gå en webbutbildning. Många gör det för att de har svårt att ta sig till platsen där utbildningen hålls. Det handlar alltså om att man måste kunna studera på distans för att kunna studera överhuvudtaget. Då är en webbutbildning perfekt. En annan anledning att välja en webbutbildning är att tiden för utbildningen inte passar ditt schema. En webbutbildning kan du utföra på tider som passar dig och den går ofta att anpassa efter dina behov. Du kan befinna dig på landsbygden i Sverige eller på en strand i Thailand, en webbutbildning går att utföra oavsett var du befinner dig. En webbutbildning går att göra från en dator, en surfplatta eller till och med från din mobiltelefon. Du kan plugga när du väntar på din tid hos läkaren eller när barnen äntligen har somnat. En webbutbildning gör du på dina villkor.

Webbutbildning av många olika slag

Vill du utveckla ditt ledarskap eller lära dig mer om insekter? Det finns webbutbildningar för alla. Det finns kurser i litteratur och kurser i redovisning. Det finns kurser i programmering och webbutbildningar i juridik. Webbutbildningar passar dig som gillar frihet under ansvar. Du bestämmer själv när och hur du ska studera, så länge du klarar målen för webbutbildningen så spelar det ingen roll. Många utlandssvenskar väljer att ta en webbutbildning för att kunna studera en svensk utbildning. En annan vanlig kategori är personer som är föräldralediga eller som har en familjesituation som inte tillåter en ”vanlig” utbildning. Webbutbildningar är effektiva och många om studerar är nöjda. Vissa utbildningar finns inte som webbutbildningar, läkarutbildningen är ett sådant exempel.

Coworking – Framtidens kontorshotell

Den klassiska utformningen av ett kontorshotell innebär att företagaren får ett kontor i en större byggnad och sedan får möjlighet att utnyttja kök, toalett och viss service. En bild som nu börjar ändras med allt större fokus på co-working

I grunden har det traditionella kontorshotellet samma funktion som dagens co-work kontorshotell. En arbetsplats att jobba på och samtidigt få del av gemensamma ytor så som toaletter, fikarum och så vidare. Men co-work är så mycket mer och möter på ett sätt framtidens företagare. Ett av de företag som etablerat co-work platser på flera platser i Sverige är Hive. Företagsnamnet är engelska ordet för bikupa och det är just detta som speglar co-work alternativet och som skiljer mot det klassiska kontorshotellet. Man delar inte enbart gemensamma utrymmen utan skapar en kreativ miljö för företag att kunna växa. Detta både genom det egna arbetet, nätverk och inspirerande möten.

Flexibelt både gällande arbete och evenemang

Vilken miljö som är bäst och som därmed ger mest arbetsro och kreativitet kan variera kraftigt mellan olika personer. En del vill sitta i ett litet kontor som är helt tyst medan andra trivs i öppna ytor där det rör sig människor. Samtidigt kan det finnas en vilja av att kunna variera sig både över en dag och över en månad.
Här har framtidens kontorshotell en fördel då man generellt erbjuder ett flertal olika arbetsytor och platser att hyra in sig på. Samtidigt är det många som inte behöver en kontorsplats varje dag. Att då behöva betala fullt för ett eget kontor är onödigt dyrt. Det blir helt enkelt billigare i längden att enbart betala för en plats i ett öppet kontorslandskap och komma de dagar man behöver någonstans att sitta, skriva ut eller bygga nätverk. De flesta företag inom denna bransch erbjuder även föreläsningssalar och mötesrum som företagarna kan utnyttja både för egna möten och för att hålla event för gäster.

Om coworking och öppna evenemang

Ännu en punkt som skiljer denna nya variant av kontorshotell mot de ”klassiska” är att många erbjuder regelbundna event för sina medlemmar. Det kan vara allt från ölprovning och spelkvällar till träning tillsammans. Ett sätt att umgås utanför företagsramen och samtidigt ett sätt att skapa tydligare nätverk. För många är det en väg in till samarbeten som de annars aldrig hade fått. Se vidare om coworking i Göteborg.

3 miljösmarta saker att göra när du startar företag

Att starta ett nytt företag innebär ofta att man måste köpa många nya saker vilket såklart gör avtryck på miljön på ett eller annat vis. Det finns också andra faktorer som kan påverka miljön, så som hur många utskrifter man gör och hur många resor man kommer att behöva göra.

För att ditt företag ska bli så miljösmart som möjligt finns flera saker att göra, alltifrån att köpa begagnade kontorsmöbler istället för nya, till att ha digitala möten istället för fysiska.

Se över förbrukningen

Något som är bra att fundera på redan under uppstarten är hur mycket förbrukningsmaterial man kommer att använda i sitt företag. I samband med det ska man givetvis också fundera på vad man kan göra för att hålla nere förbrukningen.

Behöver du verkligen skiva ut papper varje dag eller går det kanske att lösa på något annat sätt? Till exempel är det otroligt enkelt att skicka både fakturor och offerter via mail istället för post vilket sparar in på förbrukningsmaterial men också en del på transporter. Se över alla möjligheter för att förbruka så lite som möjligt.

Bli digital

Involverar ditt arbete möten med andra som finns utanför den egna staden skulle det kunna innebära en hel del resande. Och visst är det miljösmart på ett sätt att ta tåget istället för att flyga eller ta bilen men i vissa fall kanske det går att undvika det helt och hållet.

Se över möjligheten att hålla möten och annat via videosamtal eller vanliga telefonsamtal. Det sparar inte bara på miljön utan också på din tid, som du istället kan lägga på viktigare saker.

Köp begagnade kontorsmöbler

Nästan oavsett vilken typ av företag man driver så behöver man kontorsmöbler. Jobb framför datorn är nästintill oundvikligt och därför är det viktigt med rätt typ av stolar och bord. Kanske behövs även låsbara hurtsar och annat och dessa produkter är ofta väldigt dyra (och onödiga) att köpa nya.

Satsa istället på begagnade kontorsmöbler så gör du både miljön och plånboken en tjänst. Dessa finns att hitta både hos företag som säljer just begagnade kontorsmöbler men också via olika annonssidor på nätet. Se till att hålla utkik i tid så finns chansen att återbruka riktigt fina, och framförallt ergonomiska arbetsmöbler.

Vad är en vårdnadstvist

Vad är en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är något man som förälder naturligtvis vill undvika till varje pris. Det innebär ju nämligen att en eller båda föräldrar kommer att förlora vårdnaden om sitt barn. I slutändan är det barnet som råkar illa ut. Ibland är det naturligtvis nödvändigt med delad eller ensam vårdnad. Statistiskt sett är det en majoritet av mödrar som får ensam vårdnad om barnet medan pappor får vårdnaden i cirka 33 % av fallen.

Om du och din partner har svårlösta konflikter gällande vårdnaden av ert barn finns det olika sätt att ta hjälp. Dels kan ni börja gå i samtalsterapi för att försöka lösa era problem på ett så fredligt sätt som möjligt. En annan väg är att kontakta socialtjänsten för råd. Det finns även privata advokatfirmor som kan bistå med jurister. Det kan vara svårt att som privatperson ha koll på lagstiftningar och regler gällande just vårdnaden av barn. Just då är det bra att få hjälp från utbildade jurister som för talan åt er.

När vårdnadstvister är oundvikligt

Det går i många fall att lösa olikheter och konflikter på fredlig väg, men ibland är en vårdnadstvist nödvändig, särskilt om saker som våld och droger finns med i bilden. Om du själv vet med dig eller har märkt att du och din före detta partner inte kan kommunicera bra med varandra och att era bråk och gräl ständigt går ut över barnet är det bättre att få professionell hjälp. Ett barn som växer upp i en kaotisk miljö där föräldrarna ständigt svartmålar varandra kan få mycket problem framöver.
Det bästa är naturligtvis att försöka få gemensam vårdnad, detta är dock inte alltid möjligt. Särskilt inte om en förälder inte kan tillgå en säker och trygg miljö, är våldsam eller utnyttjar barnet på något sätt.

Många tror att ensam vårdnad innebär att en förälder enbart får träffa sitt barn. Så är det dock inte alltid. Det juridiska begreppet ensam vårdnad syftar helt enkelt på att en förälder kommer vara helt ansvarig för alla juridiska beslut som kommer röra barnet. Föräldern med ensam vårdnad är även skyldig att ge sitt barn trygghet och skolgång.

Vill du läsa vidare rekommenderar vi www.vårdnadstvistt.se.

Maskeradkläder för Halloween

Spöken, poliser, kända tevefigurer och vampyrer. Det finns gott om maskeradkläder för halloween. På Halloween kan man se det mesta i kostymväg, det finns inga rätt och fel. För att du ska ha en chans att vinna årets tävling i utklädnad gäller det att börja planera kostymen i tid. Fundera över om du vill klä ut dig till något klassiskt och skrämmande, exempelvis en zombie, en vampyr eller kanske en nunna. Eller kanske har du något annat i åtanke, en favoritkaraktär i en serie? Eller en kändis? Idag kan du hitta kostymer till nästan vad som helst. Tänk bara på att klä dig lämpligt. Om du är på en fest med vuxna människor är gränserna inte lika tydliga, men om barn är närvarande bör du tänka till en extra gång. Dels bör du kanske inte ha på dig för lite kläder, men heller inte något alldeles för läskigt.

Inspiration vid maskerad

Ett tips för att bli inspirerad inför Halloween är genom att kolla in olika sidor som säljer kostymer. Ett tips är Maskeradhallen.se. Här kan du inte bara hitta mängder av bra tips inför såväl Halloween och julafton som för Oktoberfest. Du kan till och med handla det du behöver. Här finns ett enormt utbud av peruker, kläder och accessoarer som passar perfekt för maskerad. Om du ska anordna årets Halloweenfest kan det vara bra med lite idéer och tips. För att du inte ska glömma något har vi satt iordning en liten lista som är bra att gå igenom.

 • Se till att du fixar din egen kostym i god tid så att du slipper stressa med den biten alldeles inpå slutet.
 • Bestäm en meny. Om du inte väljer catering utan ska göra allt själv är det smart att planera en meny som är enkel att förbereda. Många bufféer är lätta att fixa själv då många rätter kan serveras kalla.
 • Se till att göra hemmet läskigt. Hos Maskeradhallen.se kan du bland annat beställa passande dekorationer som genast får ditt annars hemtrevliga hus att kännas som Draculas källare.

Varför inte kolla på Halloweenfilmer på Netflix? Du kommer garanterat att komma i stämning på nolltid. Ha en riktigt läskig Halloweenfest!

Ventilation viktigt när du ska bygga bastu

En bastu blir varken säker eller skön att basta i om ventilationen inte fungerar. Detta ska du tänka på när du planerar att bygga din bastu själv.

Det bör alltid finnas ett utrymme mellan ytterväggen och bastuväggen när du ska bygga bastu. Annars riskerar man att det blidas kondens mellan en kall yttervägg och en varm bastuvägg som leder till fuktskador. När det gäller ventilation finns en hel del att tänka på. Om ventilationen inte fungerar så blir ofta väggar och tak alltför heta för att det ska vara bra och bekvämt. Väggar och tak kan i värsta fall brännas sönder. En utluftsventil bör föra ut omkring sex till åtta kubikmeter luft per person och timme. En utluftsventil bör inte gå ut utomhus utan den bör utmynna i det utrymme där dörr och inluftsventilen är placerade (se mer nedan). Om den går ut i friska luften så kan det så kallade temperaturskyddet slå till, något som kan leda till att bastun inte blir varm och väggarna bränns. När du ska bygga bastu måste du planera för ventilation och luftspalt.

Bygga bastu med termisk ventilation

Om det finns ett tomrum ovanför bastuns tak bör detta inte vara helt stängt utan det måste finnas någon typ av ventilation som för ut luft. När du ska bygga bastu är det bra att planera för att bastuaggregatet och bastudörren är på samma vägg. Detta för ventilationens skull. Bastudörren bör öppnas utåt. På detta sätt så samverkar luften utifrån med den varma luften från aggregatet och luftcirkulation bildas. Under bastuaggregatet placeras en inluftsventil. Den bör vara omkring 125 kvadratcentimeter för en bastu i normal storlek. När luften som kommer ut från bastun förnyas så uppstår en så kallad termisk ventilation. Detta är en metod som fungerar oavsett om närliggande rum har över- eller undertryck. Sammanfattningsvis ska du alltså tänka på följande när du ska bygga bastu: Utluftsventilen bör inte utmynna utomhus. Inluftsventilen ska sitta under bastuaggregatet. Dörren och bastuaggregatet bör vara på samma vägg eller åtminstone väldigt nära varandra. Lämna en luftspalt mot ytterväggar. Ha aldrig en stängt utrymme ovanför bastutaket. Lätt som en plätt! Lycka till med att bygga din bastu.

För att ygga infrabastu finns en hel del att se på https://www.luxway.se/

Göteborgskurser i UGL

UGL är en förkortning och står för Utveckling av Grupp och Ledare och har funnits i över 30 år. Det är en utbildning som riktar sig till alla som vill fördjupa och förbättra sitt ledarskap och sin förmåga att arbeta i olika gruppdynamiker. Det spelar ingen roll vilken position du har på din arbetsplats eller vilken tidigare erfarenhet du har av ledarskap. Det viktigaste är en önskan om och strävan efter att utveckla sin ledarskapsförmåga.

Hur går UGL till?

Kurser inom Utveckling av Grupp och Ledare i Göteborg utgår ifrån upplevelsebaserat lärande och en stor del av tiden under utbildningen läggs på praktiska läromoment och övningar. Varje individs aktiva deltagande är både viktigt och nödvändigt och alla kursdeltagare uppmanas och utmanas att utforska sitt eget ledarskap och hur man använder sig av det i oliks grupp-situationer på arbetsplatser. Många anser att UGL är en särskilt tuff typ av ledarskapsutbildningar, men att det också gör dem desto mer givande och utvecklande.

UGL-kurs i Göteborg

UGL-kurser leds av handledare som blivit utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Det finns många kurser och kursgård i och omkring Göteborg. Kursen genomförs med mellan åtta och tolv deltagare och varar i fem intensiva dagar. Från måndag till fredag bor kursens deltagare tillsammans på ett internet eftersom att kursen kräver 100 % deltagande från samtliga. Efter de 50 utbildningstimmarna och genomförda moment får varje deltagare ett utbildningsintyg. Kursen är designad utifrån filosofin att olikheter berikar och utvecklar samtal och lärande. När deltagarna väljs ut inför varje kurs så antas deltagare med så diverse och skilda bakgrunder och utbildningar som möjligt. Man tar även hänsyn till ålder och kön och andra faktorer som kan skilja deltagarna åt så mycket som möjligt.

Vad leder UGL till?

Oavsett dina tidigare erfarenheter så hjälper kurser inom UGL till att utveckla din förmåga att hantera konflikter och att kommunicera med dina medarbetare och hjälper dig att hantera stress på ett mer hållbart sätt. UGL kan ge dig en bättre självinsikt vilket ofta leder till en ökad självkänsla. Detta kan i sin tur hjälpa dig att förbättra din prestation som ledare på sammanträden och möten. Därtill ger UGL dig en ökad förståelse för hur grupper fungerar och utvecklas.

Så fungerar Peugeot privatleasing i Örebro

När du överväger att skaffa en ny bil är förmodligen det första alternativ du tänker på att köpa bilen. Detta gäller alldeles oavsett om du har tänkt införskaffa en ny bil eller en begagnad sådan. Det finns dock ytterligare ett alternativ: att leasa fordonet. Här berättar vi hur Peugeot privatleasing i Örebro fungerar.

Men innan vi går in på det kanske du undrar varför du överhuvudtaget bör överväga att leasa din nästa bil? Faktum är att du med hjälp av leasing kan få nöjet att köra en ny bil till exempel vartannat år, och detta med månatliga betalningar som är relativt snälla mot plånboken. Som grädde på moset behöver du inte heller oroa dig för bilens värdeminskning och andrahandsvärde. Med det sagt är dock reglerna kring Peugeot privatleasing i Örebro, och leasing av privatbilar överlag, ganska strikta. Det är därför viktigt att du är införstådd med hur det hela fungerar.

Privatleasing förklarat på ett lättbegripligt sätt

Att leasa en bil kan i mångt och mycket liknas vid att man hyr bilen i fråga på lite längre sikt. Du betalar en fast månatlig avgift för att få tillgång till bilen under den överenskomna tidsperioden. I detta avtal framgår även hur många mil du tillåts köra bilen.

Om du är intresserad av Peugeot privatleasing i Örebro snarare än att köpa dig en ny bil fungerar det ungefär så här:

 • Du tecknar ett leasingavtal som generellt sett löper över 2 till 5 års tid.
 • Det företag som leasar dig bilen utför en sedvanlig kreditkontroll.
 • Ofta behöver du betala uppemot tre månaders leasingavgifter som deposition.
 • Under avtalstiden äger du aldrig fordonet utan det ska när avtalet löpt ut lämnas tillbaka till leasingfirman.
 • Ibland kan du även teckna ett servicepaket som innefattar den regelbundna servicen av bilen.
 • Du behöver förhålla dig till det som har avtalats kring antalet mil som får köras och liknande.

Få prisuppgift på Peugeot privatleasing i Örebro

För att få en uppgift om vad det kostar att skaffa en Peugeot genom privatleasing i Örebro bör du kontakta ett företag som ägnar sig åt denna typ av leasing. Generellt sett är det dock billigare att leasa en bil än att köpa en ny, sett ur ett långsiktigt perspektiv.