Vilken trygghet ger ert överfallslarm?

Vilken trygghet ger ert överfallslarm?

En rad olika arbetsplatser har överfallslarm. Detta inte minst vid ensamarbete, i butiker med rånrisk och vid nattarbete. Ett larm som innebär att väktare och polis kan tillkallas. Det många däremot inte tänker på är nivån av säkerhet som dessa larm ger. Genom att se över det kan även korrekt överfallslarm installeras utifrån behovsnivå.

Vilka tillkallas vid kritisk situation?

Vad händer när larmet aktiveras? Vet du vilka som får larmet? I vissa fall är det enbart ett internt larm som larmar till kollegor medan det i andra fall är larm till larmbolag och polis. Det är även viktigt att det tydligt framgår vilket väktarbolag som kommer göra utryckning vilket betyder att det är detta man även kan ringa vid situationer som känns hotande utan att vara akuta.

Finns det positionsangivelse?

GPS-signaler kan ange var en person befinner sig när överfallslarmet aktiveras. Är det däremot en vårdinrättning i ett höghus kommer denna signal inte ge tillräckligt med information. Då är det viktigare att ha positionsangivelse gällande våning och rum. Det kan ske via givare som läser av var du befinner dig inom arbetsplatsen.

Går det att kommunicera via larmet?

En del överfallslarm är stora som mobiltelefoner. Dessa kan även ge användarna möjlighet att kommunicera med larmcentralen via dessa. När ett larm aktiveras startas automatiskt kommunikationsmöjligheten vilket därmed innebär att personal på larmcentralen kan höra och prata med den som har larmet. Mycket effektivt för att snabbt kunna ge en lägesbeskrivning utan att behöva ta fram en telefon.

Är överfallslarmet bärbart?

I butiker sitter ofta överfallslarmsknappar vid kassan. Därmed är det lätt att larma vid rån. Men överfall kan även ske på andra ställen i butiken. Som anställd är man inte heller alltid vid just disken. I detta fall är det bättre att ha ett bärbart överfallslarm som man kan ha med sig överallt. I vanliga butiker kan det se konstigt ut om man har ett stort och tydligt överfallslarm på sig när man hjälper kunderna. Men det finns även mycket små knappar som lätt kan läggas i fickan vilka sedan aktiveras genom att man trycker flera snabba tryck.

Digital signage

De flesta har stor vana av att se digital signage i vardagen. Detta trots att begreppet som sådant kan kännas främmande och svårbegripligt. I grund och botten handlar det om digital skyltning i olika utformning. En tv inne i en butik är en form av digital signage. En videovägg, informationsskärm eller kunddator är andra sådana. Genomgående handlar det om att använda modern teknik för att ge information och öppna för interaktion i någon utsträckning. Då flertalet interagerar med skärmar varje dag, antingen genom dator eller telefon, är steget inte långt för den som konfronteras av en skärm i jakten på information. Att köpa biljetter via en biljettdator är någonting som görs dagligen av många. Här kan man tala om digital signage i konkret form.

När man vill göra en digital skyltning är tekniken bakom denna viktig att ta hänsyn till. Har man inte någon kompetens själv, kan man vinna stort på att ta kontakt med företag som jobbar inom digital signage och marknadsföring. Dels har de erfarenhet av vad och hur man kan marknadsföra sig. De besitter samtidigt teknisk kunskap om vad för hårdvara som bör användas för att man skall få ett resultat värt att utforska.

Här finns all tänkbar information om digital signage för den som är i färd med att sätta riktlinjerna för en kampanj i någon form. Kanske kan digital skyltning vara någonting som kompletterar en befintlig satsning? I annat fall kan det till och med vara denna sorts marknadsföring som visar sig bäst att helt fokusera på för att nå dit man önskar.

Digital marknadsföring

Om det känns svårt att börja jobba med digitala redskap för att nå ut till kunder och besökare, kan man testa sig fram med effektiv mjukvara som anpassas för mobiltelefoner. Det är kanske inte en överdrift att så gott som varje myndig individ har en telefon. Detta innebär att det finns många vägar att bidra med information och kundnytta! Som ny besökare i en stad kan information och kartor vara någonting som är avgörande för att man skall kunna ta sig dit man vill. Genom en app som kan visa vägen till olika aktiviteter och inrättningar, kan man synliggöra den verksamhet man vill exponera. Hur man går till väga för att utforma sådan programvara finns att ta del av via utförare. I kombination med AI och AR går det att utforma nya sorters tjänster och funktioner som bidrar till nytta för användare.

Energistarka displayer

Bland de tekniska artiklar vi använder dagligen hör kanske displayer till de vanligaste. Även om man räknar bort daglig användning av plattor och telefoner, har man ofta viss interaktion med displayer på daglig basis. Såväl på arbete som under fritiden. Digital signage är ett av de begrepp som diskuterar användningen av digital teknik vid skyltning och marknadsföring. Här kan man räkna in såväl videoskärmar i butiker som enklare displayer för att underlätta sökning i butiker. Den tekniska bakgrunden till skärmar och displayer är inte någonting som brukar vara i fokus. Istället använder man den teknik man anser bäst kunna bidra till nytta för kunder.

I en tid när allt fler utgår ifrån att man kan trycka på var och varannan skärm för att styra budskap och interagera, finns det en annan variabel att ta med i beräkningarna. Valet av displayer innebär ofta pekskärmar i någon utsträckning. Det finns dock en rad situationer när detta inte är viktigt. Det kan bland annat vara fråga om större informationsdisplayer där man önskar informera om tjänster.

Grafiska displayer

När det är informationen som är viktig och man inte ställer några större krav på design eller användarvänlighet i övrigt, är grafiska displayer ofta att rekommendera för inköpare. Dessa är något billigare att införskaffa och drar marginellt med energi för att fullgöra arbetet. När valet handlar om pris och funktion istället för om utseende och direktkommunikation, är detta värt att titta närmare på. När det gäller marknadsföring och upplevelser, kan man istället titta på alternativa skärmar som istället bär så gott sm samma funktioner som en vanlig tv.

Titta ur flera vinklar

Har man behov av att budskapet skall vara rörligt eller gå att se från vilken position som helst, är det få displayer som kan gå upp emot en TFT display. Dessa är i mångt och mycket tillverkade för just dessa syften. I och med pixelbaserad visningsteknik och möjligheten att ta del av information från olika vinklar, är det en underbar display för såväl underhållning som information. Förutom de få displayer som här nämnts, finns åtskilliga andra alternativ som i hög utsträckning är gångbara i de flesta situationer som kan komma att vara av vikt. För att kunna få ut vad man hoppas vid inköp av displayer bör man alltid vara noga med det budskap som skall förmedlas. Detta är ofta någonting som kan avgöra hur väl en kampanj eller satsning fungerar. Samtidigt krävs bra displayer för att det skall innebära någon funktion.

Vattenlarm – Upptäck vattnet innan skadan är skedd

Vattenlarm – Upptäck vattnet innan skadan är skedd

Vattenskador växer ofta sakta fram. Det kan vara några droppar vatten som sakta tar sig ut från ett rör eller maskin och som på lång sikt skapar fuktskador. När man väl upptäcker skadan är det en stor renovering som behöver genomföras för att få bort all fukt. Men detta går att undvika genom att upptäcka fukt tidigt med ett vattenlarm. En billig investering som skapar en stor trygghet.

Välj vattenlarm som möter behov

Det finns flera olika vattenlarm. Allt från de som bara kostar en dryg hundring att köpa in till de med tillhörande abonnemang mot larmcentral. I grunden har de ändå samma funktion.

Funktionen har stora likheter med ett brandlarm. Enda skillnaden är att vattenlarmet larmar vid vatten och brandlarmet vid värme eller rök. Larmen är ungefär lika stora men till vattenlarmet följer det ofta med flera givare som känner av vattenmängden. När givarna får vatten på sig anger vattenlarmet en signal som därmed påkallar uppmärksamhet från de som bor i huset.

Är det någon hemma kommer man alltså snabbt upptäcka att larmet ljuder varpå en åtgärd kan sättas in. Är man inte hemma kan det däremot ta ett par timmar innan man upptäcker detta. Generellt är det ingen fara då de flesta vattenskador skapas över längre tid. Genom att upptäcka ett mindre läckage inom ett dygn kommer åtgärder kunna stoppa läckaget i tid. Är det däremot ett rör som gått sönder och det är stora vattenmängder kommer larmet inte hjälpa något alls i det fall man inte upptäcker det förrän efter flera timmar.

Vill man ha ytterligare säkerhet kan därför vattenlarm som larmar till larmbolag införskaffas. Detta är framförallt vanligt om man har ett inbrottslarm med uttryckning. I detta fall kan även vattenlarmet kopplas på samma abonnemang.

Husvakt – Ännu större säkerhet

Ännu ett steg för att skapa större säkerhet är att välja en så kallad husvakt. Det är ett komplett larmsystem med både kan skapa säkerhet kring vattensystem och elsystem. Utöver att ha samma funktion som ett vattenlarm så kommunicerar vattenlarmet med husvakten som i sin tur kan slå av strömmen om detta behövs. De kan även reglera hur vattentillförseln ska ske till de apparater som vattenlarmet är kopplat till. På detta sätt skapar man en snabbare åtgärd även om man själv inte skulle vara hemma.

Förslag på profilreklam

Förslag på profilreklam

Nästan alla företag jobbar med profilreklam även om omfattningen är olika. Men med ett enormt utbud av produkter av profilreklam kan det vara svårt att hitta rätt. Vad ska man välja och vad ger bäst effekt? Våga tänka nytt och fastna inte enbart i de klassiska produkterna som muggar, pennor, t-shirts och godis. Utbudet är betydligt större än så. 

Profilreklam med tydlig funktion

En kategori av produkter inom profilreklam är de som har en tydlig funktion. Bland dessa kan exempelvis en väska, en nackkudde eller en reflex nämnas. Fördelen med dessa är att de kommer att användas aktivt och därmed visas upp i stor utsträckning. Samtidigt kan man i vissa fall ha ett tryck som kopplar produkten till det man själv säljer. En reflex som syns i mörkret kan ha reklam för en reklamfirma som hjälper företag att synas bättre digitalt osv. 

Man måste självklart inte ha denna tydliga koppling men visst finns det en fördel för att man lättare ska skapa en viss association. Vilka ord vill du att dina kunder ska förknippa med ditt företag? Trygghet, humor eller säkerhet? Finns det profilprodukter med funktion inom detta område. 

Profilreklam med ätbara produkter

En annan kategori av profilprodukter är de ätbara. Kolor, klubbor, drycker eller tablettaskar. Listan kan göras lång men det handlar oftast om godis eller drycker. Enkla att dela ut och alltid uppskattade av de som får dem. 

När det kommer till godis är trycket på omslaget. Ett omslag som snabbt tas bort innan godiset äts upp. Uppskattat med godis – men minns någon vad som stod på pappret? Till skillnad mot de funktionella sakerna ovan så är godis mer kortsiktigt. Men samtidigt väldigt billigt då varje person kan ta en näve godis utan att man kommer i närheten för kostnaden för en tröja, väska med mera. 

Reklampennor

Reklampennor kanske är en av de vanligaste produkterna inom profilreklam. De ges bort av mängder av företag och det kanske inte är så konstigt att det finns samlare som försöker få tag på reklampennor från så många företag som möjligt. 

En penna ligger ”mitt i mellan” de funktionella produkterna och de ätbara. Visserligen kan en penna användas mycket länge men samtidigt är det något som lätt kommer bort, tas med till jobbet eller på utflykten. 

Välj rätt profilprodukter – kom ihåg att kombinera från flera olika kategorier. 

Beviljas personlig assistans

Om du eller ditt barn, eller givetvis någon annan som du ska hjälpa, vill eller behöver ansöka om personlig assistans, görs detta hos kommunen eller direkt hos Försäkringskassan.

Om man behöver hjälp mindre än 20 timmar per vecka görs ansökan hos den egna kommunen genom att kontakta en LSS- eller biståndshandläggare. Om behoven avser mer än 20 timmar per vecka ansöker man istället hos Försäkringskassan och man kan då erhålla assistansersättning. När en person har ansökt hos kommunen och kanske har beviljats, men har behov av mer än 20 timmar så brukar kommunen själva anmäla detta till Försäkringskassan.

En grundförutsättning för att ha möjlighet att beviljas personlig assistans är att man tillhör en av de tre personkretsarna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vara under 65 år och är i behov av hjälp kring de grundläggande behoven som till exempel hygien, måltider och kommunikation.

Att förbereda sig inför sin assistansbedömning

När man har ansökt om insatsen personlig assistans sker en så kallad assistansbedömning av handläggare på kommunen eller Försäkringskassan, för att helt enkelt se om man har rätt till insatsen eller ej. Om man har rätt till insatsen, beräknas också antalet timmar. Vid en assistansbedömning har man rätt att ta med sig ett ombud som kan till exempel vara en vän eller en jurist från den valda assistansanordnaren. Man behöver också uppvisa underlag som styrker funktionsnedsättningen, till exempel i form av underlag av läkarutlåtande eller intyg från psykolog, arbetsterapeut eller logoped.

Man bör också vara förberedd på de frågor som Försäkringskassan ställer då de använder sitt bedömningsstöd. Stödet är utformat av Socialstyrelsen och är lika för alla som ansöker om personlig assistans. Frågorna kan man som sagt läsa i förväg för att undvika överraskningar eller missförstånd. Vidare kan man också göra en egen tidsbedömning av behoven.

Om man inte är nöjd med beslutet

Om man inte är nöjd med det beslut som handläggaren på kommunen eller Försäkringskassan tar, kan man givetvis överklaga det. Exakt hur en överklagan går till beskrivs utförligt i det beslutsmeddelande man får hem, och annars har man självklart möjligheten att kontakta handläggaren för vidare hjälp och instruktioner.

Säkerhet kring frontmonterad cykelsits

Det finns flera fördelar med att välja en frontmonterad cykelsits mot att ha barnet bakom sig i en bakmonterad modell. Men oavsett vilket modell som väljs är det viktigt att man ser över säkerheten. En säkerhet som minimerar risken för att barnet ska göra illa sig under färd.

Läs instruktionsboken

När en frontmonterad cykelsits köps in följer det alltid med en instruktionsbok. De som monterat liknande cykelsitsar kanske väljer att lägga bort denna manual för att direkt montera sitsen. Men gör inte det. Följ instruktionerna noga och montera efter de monteringshänvisningar som finns. Därmed kommer cykelsitsen att monteras exakt efter hur tillverkaren tänkt sig vilket därmed även ökar säkerheten.

Spar sedan manualen så att du har kvar beteckningen på cykelsitsen och även har information kring hur enklare problem kan lösas.

Använd extra fästen

För en mindre summa kan extra fästen köpas vilka kan monteras på en andra cykel. Detta gäller för de allra flesta frontmonterade cykelsitsar. I och med detta kan cykelsitsen snabbt och tryggt flyttas mellan de olika cyklarna.

Har man bara ett fäste är risken att man lockas montera bort detta för att kunna montera det på den andra cykeln. Men varje gång det sker finns en risk att man inte fäster det exakt korrekt. Har du en gång satt fast ett fäste – så låt det sitta så länge som möjligt.

Ta in den om den inte ska användas

Det är inte speciellt mycket jobbigare att cykla med en frontmonterad cykelsits mot att inte ha någon sits där. Själva sitsen vägen inte mycket så många tänker att sitsen ändå kan vara där även om man inte skjutsar något barn. Men ska den inte användas under ett tag är det bättre att den tas in. En cykelsits slits av väder och vind och kan istället ligga i förvaring inomhus till det blir aktuellt igen.

Se över spännen

Även om detaljerna är hållbara så är det spännen som lättast går sönder. Det är inte konstigt då dessa används varje gång barnet sätter sig. Se därför regelbundet över de spännen som sitter på cykelsitsen. Är de slitna kan reservspännen behöva köpas in.

Följ åldersgränsen

Det som framförallt skiljer en frontmonterad cykelsits mot den bakåtmonterade är hur gammal barnet får vara för att åka säkert. Följ alltid de gränser som anges för varje modell. En vanlig gräns är att barnet inte ska vara mer än tre år alternativt väga maximalt 15 kg.

Arbete vid väg och marktjänster

Arbete vid väg och marktjänster

Det är lätt att ta framkomlighet för givet i dagens moderna samhälle. Dock är vägarna snabbt kantade av sly och skymmande vegetation om man inte kontinuerligt tar hand om grönskan. Varje år sliter åtskilliga personer med slyröjning och klippning i direkt anslutning till vägar, tågräls och spårvagnsspår. Allt för att det skall vara tryggt och säkert att ta sig från en punkt till någon annan. Att arbeta nära väg i Stockholm är förenat med vissa risker. Även om man är tydligt med att det arbetas i området, är farten ibland hög. Det krävs därför en rad kunskaper för att man skall kunna utföra arbetet på ett säkert och bra sätt. De som i nuläget jobbar med slyröjning i Stockholm har vanligtvis genomgått de utbildningar som krävs för att klara de olika krav som ställs från diverse uppdragsgivare.

Från väg till gård

Även om ämnet marktjänster för tankarna till större anläggningsarbeten, finns det en uppsjö områden som är klart mindre i fråga om maskiner och tid. Allt ifrån gräsklippning till skötsel av trädgårdar går in under detta ämne. Att ta hand om större parker och trädgårdar är någonting som inte blir färdigt utan som hela tiden behöver göras. Under varma månader växer både gräs och träd i en rasande takt. Detta kräver vant handlag för att inte saker och ting skall bli vildvuxet. Utöver offentliga parker och gårdar, krävs även underhåll av betydligt mindre trädgårdar. Fastighetsägare i Stockholm och övriga städer har sällan utrymme för att själva hantera dessa uppdrag. Inte heller bovärdar och fastighetsskötare hinner alltid ta hand om dessa uppdrag. Företag som verkar inom marktjänster i Stockholm har ett stort och rigoröst arbete från vår till höst. Antalet utförare är förvisso många, men att hitta rätt sådan är en utmaning!

Vanligtvis kan man få hjälp med allt ifrån gräsklippning till beskärning via de som också utför takskottning och istappsborttagning under kallaste årstiderna. Här finns ett exempel på företag som erbjuder vad som krävs inom marktjänster i Stockholm.

Jämför lån på 500 000 kr

Det finns många möjliga anledningar till att du vill låna 500 000 kr. Det kan till exempel vara så att du vill samla dina lån och krediter hos en långivare och därmed få en ökad kontroll över dessa. Genom att göra på detta viset kan du dessutom ofta sänka kostnaden för dina lån, vilket innebär att du får mer pengar över varje månad. För att verkligen ta itu med dina skulder bör du dock även säkerställa att du får dina utgifter under kontroll.

En annan anledning till att många jämför lån på 500 000 kr och därefter väljer att ta ett lån på denna summa är bilköp. Faktum är att det i många fall kan vara billigare att själv ta ett lån för att finansiera ett inköp av en bil än att välja bilfirmans finansieringslösning. Genom att redan ha löst finansieringsfrågan kan du dessutom göra en riktigt bra affär hos bilhandlaren, då kunder som köper bilar kontant är den bästa sortens kunder!

Låna till ny bostad eller bygg ut din nuvarande

Även om en halv miljon ofta inte är tillräckligt för att finansiera ett villaköp, kan du med hjälp av denna summa täcka en del av kostnaden för din nya villa. Eller så kan du bygga ut din befintliga villa och därmed öka värdet på din nuvarande bostad, samtidigt som du och din familj får en riktigt trevlig bostad att bo i. Vi rekommenderar att du jämför lån på 500 000 kr och väljer en långivare som ger dig bra ränta och förmånliga villkor i övrigt.

Även om en halv miljon kronor är en stor summa för ett blancolån, kan du hos vissa långivare ta ett lån i denna storlek utan säkerhet. Du behöver naturligtvis ändå betala tillbaka pengarna, även om banken inte har någon säkerhet för lånet, och denna typ av lån har generellt sett än högre ränta än andra krediter. En fördel med blancolån är dock att du inte behöver använda ditt hus, din bil eller någon annan tillgång som säkerhet för att få ditt lån beviljat.

 

Inbrottslarm och andra säkerhetsanordningar

Inbrottslarm och andra säkerhetsanordningar

De flest av oss tar hela konceptet med hemsäkerhet för givet. Få av oss skulle våga lämna våra bostäder ens några minuter utan att åtminstone låsa dörrar och fönster. Och med de framsteg som har gjorts vad gäller hemsäkerhet, har vi nu så många alternativ för att skydda våra hem mot inkräktare att ett inbrottslarm är mer eller mindre obligatoriskt i varje bostadsägares säkerhetsarsenal.

Vi har dock inte alltid varit lika medvetna om säkerhet som vi idag är. Även om grottmänniskor förmodligen inte behövde oroa sig särskilt mycket för inbrott – de hade ingen 50-tums platt-TV eller dyra smycken – har samhällets ökade välfärd och brottslingarnas allt mer slipade sinnen ledd till att vi numera behöver vidta fler åtgärder för att skydda vår fastighet och våra familjemedlemmar. Här tittar vi på några av de säkerhetsanordningar, inklusive hemlarm, och hur de har kommit att förändra det sätt på vilket vi ser hemsäkerhet.

Utvecklingen av säkerhetsanordningar

Om vi börjar med att titta på inbrottslarmet, utgör detta idag en central del av de flesta säkerhetssystem för bostäder. Dagens inbrottslarm har sina rötter i det första elektriska larmsystem som amerikanen Albert Augustus Pope uppfann i mitten av 1800-talet. Hans larmsystem bestod av magnetiska kontakter som placerades på dörrar och fönster. När en dörr eller ett fönster öppnades bröts den magnetiska kontakten, varpå larmet gick.

I USA skedde efter första världskrigets slut en dramatisk ökning av brottsligheten. Många oroliga bostadsägare anlitade så kallade dörrskakare och deras tjänster. En dörrskakare var i grund och botten en säkerhetsvakt som patrullerade i grannskapet på natten och skakade dörrar till bostäder för att säkerställa att dessa var låsta.

TV-kameror och andra säkerhetskameror dök upp först under 1960-talet. Även om dessa kameror främst användes av polisen för att övervaka offentliga platser, blev de senare vanliga i hemsäkerhetssystem. Den moderna kameraövervakningen använder sig av avancerad IP-teknik för att leverera tydliga bilder i HD-upplösning och gör det möjligt att fjärrövervaka och spela in video.

Även den moderna tekniken har bidragit till hemsäkerheten, genom smarta inbrottslarm. Internetuppkopplingen är central för denna teknik, då den helt eliminerar behovet av trådade kameror, larmsystem och andra vanliga säkerhetsanordningar.