Vattenlarm – Upptäck vattnet innan skadan är skedd

Vattenlarm – Upptäck vattnet innan skadan är skedd

Vattenskador växer ofta sakta fram. Det kan vara några droppar vatten som sakta tar sig ut från ett rör eller maskin och som på lång sikt skapar fuktskador. När man väl upptäcker skadan är det en stor renovering som behöver genomföras för att få bort all fukt. Men detta går att undvika genom att upptäcka fukt tidigt med ett vattenlarm. En billig investering som skapar en stor trygghet.

Välj vattenlarm som möter behov

Det finns flera olika vattenlarm. Allt från de som bara kostar en dryg hundring att köpa in till de med tillhörande abonnemang mot larmcentral. I grunden har de ändå samma funktion.

Funktionen har stora likheter med ett brandlarm. Enda skillnaden är att vattenlarmet larmar vid vatten och brandlarmet vid värme eller rök. Larmen är ungefär lika stora men till vattenlarmet följer det ofta med flera givare som känner av vattenmängden. När givarna får vatten på sig anger vattenlarmet en signal som därmed påkallar uppmärksamhet från de som bor i huset.

Är det någon hemma kommer man alltså snabbt upptäcka att larmet ljuder varpå en åtgärd kan sättas in. Är man inte hemma kan det däremot ta ett par timmar innan man upptäcker detta. Generellt är det ingen fara då de flesta vattenskador skapas över längre tid. Genom att upptäcka ett mindre läckage inom ett dygn kommer åtgärder kunna stoppa läckaget i tid. Är det däremot ett rör som gått sönder och det är stora vattenmängder kommer larmet inte hjälpa något alls i det fall man inte upptäcker det förrän efter flera timmar.

Vill man ha ytterligare säkerhet kan därför vattenlarm som larmar till larmbolag införskaffas. Detta är framförallt vanligt om man har ett inbrottslarm med uttryckning. I detta fall kan även vattenlarmet kopplas på samma abonnemang.

Husvakt – Ännu större säkerhet

Ännu ett steg för att skapa större säkerhet är att välja en så kallad husvakt. Det är ett komplett larmsystem med både kan skapa säkerhet kring vattensystem och elsystem. Utöver att ha samma funktion som ett vattenlarm så kommunicerar vattenlarmet med husvakten som i sin tur kan slå av strömmen om detta behövs. De kan även reglera hur vattentillförseln ska ske till de apparater som vattenlarmet är kopplat till. På detta sätt skapar man en snabbare åtgärd även om man själv inte skulle vara hemma.

Förslag på profilreklam

Förslag på profilreklam

Nästan alla företag jobbar med profilreklam även om omfattningen är olika. Men med ett enormt utbud av produkter av profilreklam kan det vara svårt att hitta rätt. Vad ska man välja och vad ger bäst effekt? Våga tänka nytt och fastna inte enbart i de klassiska produkterna som muggar, pennor, t-shirts och godis. Utbudet är betydligt större än så. 

Profilreklam med tydlig funktion

En kategori av produkter inom profilreklam är de som har en tydlig funktion. Bland dessa kan exempelvis en väska, en nackkudde eller en reflex nämnas. Fördelen med dessa är att de kommer att användas aktivt och därmed visas upp i stor utsträckning. Samtidigt kan man i vissa fall ha ett tryck som kopplar produkten till det man själv säljer. En reflex som syns i mörkret kan ha reklam för en reklamfirma som hjälper företag att synas bättre digitalt osv. 

Man måste självklart inte ha denna tydliga koppling men visst finns det en fördel för att man lättare ska skapa en viss association. Vilka ord vill du att dina kunder ska förknippa med ditt företag? Trygghet, humor eller säkerhet? Finns det profilprodukter med funktion inom detta område. 

Profilreklam med ätbara produkter

En annan kategori av profilprodukter är de ätbara. Kolor, klubbor, drycker eller tablettaskar. Listan kan göras lång men det handlar oftast om godis eller drycker. Enkla att dela ut och alltid uppskattade av de som får dem. 

När det kommer till godis är trycket på omslaget. Ett omslag som snabbt tas bort innan godiset äts upp. Uppskattat med godis – men minns någon vad som stod på pappret? Till skillnad mot de funktionella sakerna ovan så är godis mer kortsiktigt. Men samtidigt väldigt billigt då varje person kan ta en näve godis utan att man kommer i närheten för kostnaden för en tröja, väska med mera. 

Reklampennor

Reklampennor kanske är en av de vanligaste produkterna inom profilreklam. De ges bort av mängder av företag och det kanske inte är så konstigt att det finns samlare som försöker få tag på reklampennor från så många företag som möjligt. 

En penna ligger ”mitt i mellan” de funktionella produkterna och de ätbara. Visserligen kan en penna användas mycket länge men samtidigt är det något som lätt kommer bort, tas med till jobbet eller på utflykten. 

Välj rätt profilprodukter – kom ihåg att kombinera från flera olika kategorier. 

Beviljas personlig assistans

Om du eller ditt barn, eller givetvis någon annan som du ska hjälpa, vill eller behöver ansöka om personlig assistans, görs detta hos kommunen eller direkt hos Försäkringskassan.

Om man behöver hjälp mindre än 20 timmar per vecka görs ansökan hos den egna kommunen genom att kontakta en LSS- eller biståndshandläggare. Om behoven avser mer än 20 timmar per vecka ansöker man istället hos Försäkringskassan och man kan då erhålla assistansersättning. När en person har ansökt hos kommunen och kanske har beviljats, men har behov av mer än 20 timmar så brukar kommunen själva anmäla detta till Försäkringskassan.

En grundförutsättning för att ha möjlighet att beviljas personlig assistans är att man tillhör en av de tre personkretsarna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vara under 65 år och är i behov av hjälp kring de grundläggande behoven som till exempel hygien, måltider och kommunikation.

Att förbereda sig inför sin assistansbedömning

När man har ansökt om insatsen personlig assistans sker en så kallad assistansbedömning av handläggare på kommunen eller Försäkringskassan, för att helt enkelt se om man har rätt till insatsen eller ej. Om man har rätt till insatsen, beräknas också antalet timmar. Vid en assistansbedömning har man rätt att ta med sig ett ombud som kan till exempel vara en vän eller en jurist från den valda assistansanordnaren. Man behöver också uppvisa underlag som styrker funktionsnedsättningen, till exempel i form av underlag av läkarutlåtande eller intyg från psykolog, arbetsterapeut eller logoped.

Man bör också vara förberedd på de frågor som Försäkringskassan ställer då de använder sitt bedömningsstöd. Stödet är utformat av Socialstyrelsen och är lika för alla som ansöker om personlig assistans. Frågorna kan man som sagt läsa i förväg för att undvika överraskningar eller missförstånd. Vidare kan man också göra en egen tidsbedömning av behoven.

Om man inte är nöjd med beslutet

Om man inte är nöjd med det beslut som handläggaren på kommunen eller Försäkringskassan tar, kan man givetvis överklaga det. Exakt hur en överklagan går till beskrivs utförligt i det beslutsmeddelande man får hem, och annars har man självklart möjligheten att kontakta handläggaren för vidare hjälp och instruktioner.

Säkerhet kring frontmonterad cykelsits

Det finns flera fördelar med att välja en frontmonterad cykelsits mot att ha barnet bakom sig i en bakmonterad modell. Men oavsett vilket modell som väljs är det viktigt att man ser över säkerheten. En säkerhet som minimerar risken för att barnet ska göra illa sig under färd.

Läs instruktionsboken

När en frontmonterad cykelsits köps in följer det alltid med en instruktionsbok. De som monterat liknande cykelsitsar kanske väljer att lägga bort denna manual för att direkt montera sitsen. Men gör inte det. Följ instruktionerna noga och montera efter de monteringshänvisningar som finns. Därmed kommer cykelsitsen att monteras exakt efter hur tillverkaren tänkt sig vilket därmed även ökar säkerheten.

Spar sedan manualen så att du har kvar beteckningen på cykelsitsen och även har information kring hur enklare problem kan lösas.

Använd extra fästen

För en mindre summa kan extra fästen köpas vilka kan monteras på en andra cykel. Detta gäller för de allra flesta frontmonterade cykelsitsar. I och med detta kan cykelsitsen snabbt och tryggt flyttas mellan de olika cyklarna.

Har man bara ett fäste är risken att man lockas montera bort detta för att kunna montera det på den andra cykeln. Men varje gång det sker finns en risk att man inte fäster det exakt korrekt. Har du en gång satt fast ett fäste – så låt det sitta så länge som möjligt.

Ta in den om den inte ska användas

Det är inte speciellt mycket jobbigare att cykla med en frontmonterad cykelsits mot att inte ha någon sits där. Själva sitsen vägen inte mycket så många tänker att sitsen ändå kan vara där även om man inte skjutsar något barn. Men ska den inte användas under ett tag är det bättre att den tas in. En cykelsits slits av väder och vind och kan istället ligga i förvaring inomhus till det blir aktuellt igen.

Se över spännen

Även om detaljerna är hållbara så är det spännen som lättast går sönder. Det är inte konstigt då dessa används varje gång barnet sätter sig. Se därför regelbundet över de spännen som sitter på cykelsitsen. Är de slitna kan reservspännen behöva köpas in.

Följ åldersgränsen

Det som framförallt skiljer en frontmonterad cykelsits mot den bakåtmonterade är hur gammal barnet får vara för att åka säkert. Följ alltid de gränser som anges för varje modell. En vanlig gräns är att barnet inte ska vara mer än tre år alternativt väga maximalt 15 kg.

Arbete vid väg och marktjänster

Arbete vid väg och marktjänster

Det är lätt att ta framkomlighet för givet i dagens moderna samhälle. Dock är vägarna snabbt kantade av sly och skymmande vegetation om man inte kontinuerligt tar hand om grönskan. Varje år sliter åtskilliga personer med slyröjning och klippning i direkt anslutning till vägar, tågräls och spårvagnsspår. Allt för att det skall vara tryggt och säkert att ta sig från en punkt till någon annan. Att arbeta nära väg i Stockholm är förenat med vissa risker. Även om man är tydligt med att det arbetas i området, är farten ibland hög. Det krävs därför en rad kunskaper för att man skall kunna utföra arbetet på ett säkert och bra sätt. De som i nuläget jobbar med slyröjning i Stockholm har vanligtvis genomgått de utbildningar som krävs för att klara de olika krav som ställs från diverse uppdragsgivare.

Från väg till gård

Även om ämnet marktjänster för tankarna till större anläggningsarbeten, finns det en uppsjö områden som är klart mindre i fråga om maskiner och tid. Allt ifrån gräsklippning till skötsel av trädgårdar går in under detta ämne. Att ta hand om större parker och trädgårdar är någonting som inte blir färdigt utan som hela tiden behöver göras. Under varma månader växer både gräs och träd i en rasande takt. Detta kräver vant handlag för att inte saker och ting skall bli vildvuxet. Utöver offentliga parker och gårdar, krävs även underhåll av betydligt mindre trädgårdar. Fastighetsägare i Stockholm och övriga städer har sällan utrymme för att själva hantera dessa uppdrag. Inte heller bovärdar och fastighetsskötare hinner alltid ta hand om dessa uppdrag. Företag som verkar inom marktjänster i Stockholm har ett stort och rigoröst arbete från vår till höst. Antalet utförare är förvisso många, men att hitta rätt sådan är en utmaning!

Vanligtvis kan man få hjälp med allt ifrån gräsklippning till beskärning via de som också utför takskottning och istappsborttagning under kallaste årstiderna. Här finns ett exempel på företag som erbjuder vad som krävs inom marktjänster i Stockholm.

Jämför lån på 500 000 kr

Det finns många möjliga anledningar till att du vill låna 500 000 kr. Det kan till exempel vara så att du vill samla dina lån och krediter hos en långivare och därmed få en ökad kontroll över dessa. Genom att göra på detta viset kan du dessutom ofta sänka kostnaden för dina lån, vilket innebär att du får mer pengar över varje månad. För att verkligen ta itu med dina skulder bör du dock även säkerställa att du får dina utgifter under kontroll.

En annan anledning till att många jämför lån på 500 000 kr och därefter väljer att ta ett lån på denna summa är bilköp. Faktum är att det i många fall kan vara billigare att själv ta ett lån för att finansiera ett inköp av en bil än att välja bilfirmans finansieringslösning. Genom att redan ha löst finansieringsfrågan kan du dessutom göra en riktigt bra affär hos bilhandlaren, då kunder som köper bilar kontant är den bästa sortens kunder!

Låna till ny bostad eller bygg ut din nuvarande

Även om en halv miljon ofta inte är tillräckligt för att finansiera ett villaköp, kan du med hjälp av denna summa täcka en del av kostnaden för din nya villa. Eller så kan du bygga ut din befintliga villa och därmed öka värdet på din nuvarande bostad, samtidigt som du och din familj får en riktigt trevlig bostad att bo i. Vi rekommenderar att du jämför lån på 500 000 kr och väljer en långivare som ger dig bra ränta och förmånliga villkor i övrigt.

Även om en halv miljon kronor är en stor summa för ett blancolån, kan du hos vissa långivare ta ett lån i denna storlek utan säkerhet. Du behöver naturligtvis ändå betala tillbaka pengarna, även om banken inte har någon säkerhet för lånet, och denna typ av lån har generellt sett än högre ränta än andra krediter. En fördel med blancolån är dock att du inte behöver använda ditt hus, din bil eller någon annan tillgång som säkerhet för att få ditt lån beviljat.

 

Inbrottslarm och andra säkerhetsanordningar

Inbrottslarm och andra säkerhetsanordningar

De flest av oss tar hela konceptet med hemsäkerhet för givet. Få av oss skulle våga lämna våra bostäder ens några minuter utan att åtminstone låsa dörrar och fönster. Och med de framsteg som har gjorts vad gäller hemsäkerhet, har vi nu så många alternativ för att skydda våra hem mot inkräktare att ett inbrottslarm är mer eller mindre obligatoriskt i varje bostadsägares säkerhetsarsenal.

Vi har dock inte alltid varit lika medvetna om säkerhet som vi idag är. Även om grottmänniskor förmodligen inte behövde oroa sig särskilt mycket för inbrott – de hade ingen 50-tums platt-TV eller dyra smycken – har samhällets ökade välfärd och brottslingarnas allt mer slipade sinnen ledd till att vi numera behöver vidta fler åtgärder för att skydda vår fastighet och våra familjemedlemmar. Här tittar vi på några av de säkerhetsanordningar, inklusive hemlarm, och hur de har kommit att förändra det sätt på vilket vi ser hemsäkerhet.

Utvecklingen av säkerhetsanordningar

Om vi börjar med att titta på inbrottslarmet, utgör detta idag en central del av de flesta säkerhetssystem för bostäder. Dagens inbrottslarm har sina rötter i det första elektriska larmsystem som amerikanen Albert Augustus Pope uppfann i mitten av 1800-talet. Hans larmsystem bestod av magnetiska kontakter som placerades på dörrar och fönster. När en dörr eller ett fönster öppnades bröts den magnetiska kontakten, varpå larmet gick.

I USA skedde efter första världskrigets slut en dramatisk ökning av brottsligheten. Många oroliga bostadsägare anlitade så kallade dörrskakare och deras tjänster. En dörrskakare var i grund och botten en säkerhetsvakt som patrullerade i grannskapet på natten och skakade dörrar till bostäder för att säkerställa att dessa var låsta.

TV-kameror och andra säkerhetskameror dök upp först under 1960-talet. Även om dessa kameror främst användes av polisen för att övervaka offentliga platser, blev de senare vanliga i hemsäkerhetssystem. Den moderna kameraövervakningen använder sig av avancerad IP-teknik för att leverera tydliga bilder i HD-upplösning och gör det möjligt att fjärrövervaka och spela in video.

Även den moderna tekniken har bidragit till hemsäkerheten, genom smarta inbrottslarm. Internetuppkopplingen är central för denna teknik, då den helt eliminerar behovet av trådade kameror, larmsystem och andra vanliga säkerhetsanordningar.

Hitta din städhjälp i Stockholm

Hitta din städhjälp i Stockholm

Fler och fler företag i Stockholm anlitar externa städfirmor för kontorsstädningen. En ren och fräsch arbetsplats är en förutsättning för att personalen ska trivas och kunna fokusera på sina arbetsuppgifter. Kanske tycker du det verkar svårt och komplicerat att hitta en städfirma som kan utföra en kontorsstädning i Stockholm men det behöver det inte vara. Läs vår guide och du kommer att se att det faktiskt är enklare än du tror!

Vilka tjänster erbjuder städfirmor? 

De flesta städföretag erbjuder en lång rad tjänster och är flexibla för dig som kund och dina önskemål. Det finns städfirmor som erbjuder paketlösningar med traditionell kontorsstädning och förutom detta kan du köpa till olika extratjänster. Det kan röra sig om fönsterputs, påfyllning av sanitetsprodukter och flytt-städ. Ofta kan städfirman utföra kontorsstädningen på tider av dygnet när lokalerna är tomma till exempel på kvällar eller tidigt på morgonen. Fråga alltid hur många lokalvårdare som kommer varje gång och om det är samma personer. Det kan vara en fördel om det är samma personer som kommer varje gång, då lär de känna er kontorslokaler och vet hur ni vill att er kontorsstädning ska genomföras. Kontrollera också vilken typ av rengöringsprodukter som företaget använder.

Vad kan jag som kund förvänta mig av min kontorsstädning?

De flesta städbolag erbjuder en allsidig och heltäckande städning. De dammsuger och våttorkar golv i kök och badrum. Kolla med städföretaget vilka rengöringsprodukter de använder så att de inte förstör era trägolv. De dammar av de anställdas skrivbord, telefoner och datorer. Alla lister, dörrar, strömbrytare och speglar dammas av och rengörs. Sanitetsutrymmen kräver lite extra tid, diskbänkar, handfat och toaletten ska rengöras varje gång städbolaget genomför en kontorsstädning hos er. Har ni gröna växter så brukar dessa dammtorkas och vattnas. Ungefär en gång i månaden brukar städfirmorna utföra golvvård för trä- och stengolv, persiennerna rengörs och de kan även tvätta olika textiler som det skulle behövas.

Hur ofta ska en kontorsstädning ske? 

Det är alltid upp till företagaren att bestämma hur ofta som de vill att städteamet ska komma och städa. Större företag med stor genomströmning av människor och stor personalstyrka kan behöva städning varje dag. De har dessutom de ekonomiska resurser som krävs för att kunna betala för varje-dag-städning. Mindre och medelstora företag brukar beställa städning varje eller varannan vecka. Det bör dock inte bli för glest mellan städtillfällena då det går mycket fortare att genomföra en kontorsstädning om det inte är alltför smutsigt och dammigt.

Vad ska man tänka på när man väljer en målarfirma i Skåne?

Över hela Skåne-regionen finns det ett stort utbud av målarfirmor och enskilda målare. Det är viktigt att du läser på ordentligt innan du skriver på avtal med en målare och en informerad kund gynnar alltid båda parter! I den här artikeln ger vid dig tips så du får rätt förutsättningar för ett lyckat målarbete.

Måla själv eller anlita en målare i Skåne? 

De flesta målarprojekt är omfattande arbeten somt kräver mycket tid, att måla blir ofta ett större projekt än man tänkt sig. Med en professionell målare i Skåne så kan du vara säker på att de inte slarvar med grundarbetet, de vet vilka färgtyper som lämpar sig för just ditt projekt och de använder ordentliga skrapor och penslar och rollers av hög kvalitet för att slutresultatet ska bli perfekt. De har dessutom tillgång till byggnadsställningar för högre hus.
Det kan vara fysiskt mycket krävande att måla om ett hus och det sliter på kroppen eftersom man ofta står i obekväma arbetsställningar, detta slipper du om du väljer en professionell målarfirma i Skåne.

Låt företagen konkurrera om dina pengar 

Eftersom utbudet på målare i Skåne är så stort så ska du alltid beställa in offert från flera olika målarfirmor och jämföra priser och villkor. Att välja första bästa målare kan innebära att du anlitar en onödigt dyr målare eller någon som saknar den kompetens du behöver. Be alltid om ett detaljerat kostnadsförslag där alla olika delmoment är specificerade och även materialkostnader. En seriös skånsk målarfirma bör också ha en rad olika certifieringar för till exempel våtrumsmålning i badrum och referenser från tidigare kunder. Tveka inte att kontakta tidigare kunder och fråga om de är nöjda med utfört arbete eller om några problem uppstått.

Hur vet jag om min skånska målare betalar skatt? 

Man ska aldrig använda sig av svart arbetskraft när man målar om eller renoverar sin bostad i Skåne även om det vid en första anblick kan verka billigare. Det kan nämligen bli dyrare på lång sikt och det är förenat med risker. Det är ett skattebrott att låta något arbeta svart eftersom skatt och sociala avgifter inte betalas. Det kan även hända en olycka på jobbet och du har ingen garanti om du skulle vara missnöjd efter att arbetet är slutfört.  Fråga därför alltid om måleriet har F-skattsedel och se efter som organisationsnumret finns med på offerter och fakturor.

Att ge bort profilprodukter

Att ge bort profilprodukter

Ibland tjänar man verkligen på att ge bort saker och ting gratis. Det kan verka konstigt, men faktum är att profilprodukter i många fall leder till ökade kundantal och nya uppdrag som på sikt, mångdubbelt ersätter för de utgifter man haft vid inköp av profilprodukter. Pennor såväl som block och annat man väljer att trycka sitt namn på, har en tendens att spridas som ringar på vattnet och förr eller senare kommer föremålet till just den person som är i behov av de tjänster eller produkter som erbjuds. Självklart skall man vara försiktig med ekonomin i verksamheten, men profilprodukter är inte så mycket utgift som det är investering vilket gör det hela till en relativt billig marknadsföring.

Välj rätt profilprodukter

I många fall kan man vinna på att anpassa sina val av profilprodukter till det företag man driver. Att hålla en tydlig linje där även profilprodukter ger en indikation om vad för bransch man är verksam inom, kan förstärka intrycket något. Syftet med profilprodukter är densamma som vid alla typer av marknadsföringsprojekt. Nämligen att synas och sticka ut ur mängden. I dagsläget kan man få sina uppgifter tryckta på nästan vad som helst vilket ger dig som företagare stora valmöjligheter. Även om man kan känna sig trängd av vad som är brukligt i ens bransch, är det aldrig fel att tänja lite på gränserna och erbjuda kunder och intresserade någonting som de kanske inte riktigt förväntar sig. Överraskningsmoment eller oväntad presentreklam kan i bästa fall leda till ett direkt samtal vilket ger ett bestående minne i de allra flesta fall.

Det finns ett flertal profilprodukter som kan vara aktuella för den som vill exponera sin verksamhet för intressanta och potentiella kunder. Förutom att använda profilprodukter som en marknadsföringsform, är det också vanligt att använda dessa produkter som presentföremål. Anställda och kunder får ofta profilprodukter vilka då bör vara av bättre sort. Det kan handla om allt ifrån friluftsutrustning till designerföremål, dukar, inredning eller vad helst företaget önskar ge sina anställda. För tips och inspiration rekommenderas ett besök hos någon av de många företag som verkar inom profilprodukter.