Om du som privatperson kontaktar en assistansförmedling betalar du aldrig någon avgift. Detta oavsett vilken av deras tjänster som önskas. Därmed finns ingen ekonomisk risk att prova på dessa tjänster. Assistansförmedlingen kommer söka upp passande assistansbolag och presentera dessa för dig varpå du kan välja att skriva avtal med någon av dessa – eller inte skriva något avtal alls. På detta sätt innebär det att företaget hjälper assistansbolagen att få nya kunder. Detta är något som dessa bolag är beredda att betala för då de annars behöver lägga pengar på marknadsföring med mera. Det är alltså gratis för dig som söker hjälpen – men inte för de bolag som är anslutna.

Vad innebär det att ”vår assistansförmedling sätter höga krav på anordnarna”?

Dessa företag jobbar som samordnare mellan assistansbolagen och dig som har personlig assistans beviljad. De hjälper dig att hitta rätt – och bolagen att få fler kunder. Men för att detta ska fungera smidigt och trovärdigt är det viktigt att en assistansförmedling ställer höga krav på de bolag som ska jämföras och därmed få kunder. Skulle förmedlingen förmedla ett uppdrag till ett oseriöst företag skulle det ge dem båda ett dåligt rykte. Man försöker därför säkerställa att samarbete bara sker med stabila, seriösa och långsiktiga företag. Detta innebär exempelvis att krav ställs på ekonomiska aspekter, personalens arbetsvillkor, löner, antal år på marknaden osv.

Vad behöver jag för information i kontakt med förmedlaren?

Det du först och främst behöver veta är vad du behöver hjälp med. Kanske vill du också ha svar på frågor som: Vilket assistansbolag ska du välja i första hand? Vill du byta bolag eller har du allmänna frågor kring personlig assistans? Eller har du kanske fått avslag från kommunen och vill ha hjälp med överklagan? Det är ditt behov som styr vilka följdfrågor som det förmedlande företaget kommer att ställa till dig innan det kan hjälpa dig.

Vad är största fördelen med assistansförmedling?

Största fördelen med en assistansförmedling är den smidiga hjälp som ges i valet av assistansbolag. De jämför ett stort antal bolag som är villiga att ge assistans och presenterar sedan ett par som bäst matchar det behov som du har.

Vad är största nackdelen med assistansförmedling?

Om du väljer att anlita en mindre förmedling är risken stor att detta företag har samarbete med endast ett litet utbud av assistansbolag. Därmed blir jämförelsen smal och du kan missa förslag från flera bolag i din stad. Välj hellre ett större bolag som upplevs etablerat.

Assistansförmedling – Frågorna som många ställer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *