När man vänder sig till en interimsbyrå för att hyra en interimschef för lager och logistik finns det vissa steg som gås igenom för att den bästa möjliga kandidaten för uppdraget ska identifieras. En logistikchef är ofta ett kugghjul för en verksamhet och när man plötsligt står utan denne kan det vara svårt att få ihop logistikarbete och leveranser. En bra idé är då att hyra en interimschef för lager och logistik medan man funderar på hur man vill gå vidare. Detta gör att företaget fortsätter fungera som det ska i övergångsperioden.

Processen då man hyr en interimschef för lager och logistik genom en interimsbyrå är smidig och relativt enkel för företaget. Det viktigaste för alla parter är att den interima logistikchefen ska fungera bra för verksamheten och att uppdraget ska vara lyckat. Det finns vissa delar som gås igenom under processen som leder fram till själva uppdraget:

  1. Förfrågan från kund
  2. Genomsökning av interimsbyråns kandidater
  3. Interimsbyrån intervjuar kandidaterna
  4. Kunden intervjuar kandidaterna, och väljer sedan sin slutkandidat
  5. Avtal skrivs mellan interimsbyrå och kund
  6. Utvärdering under uppdraget

Förfrågan med önskad profil och kandidatsökning

Det första som sker är att kunden, alltså företaget som önskar anställa en interimchef, gör en förfrågan och sätter upp en profil på hur man önskar att kandidaten är. Interimsbyrån genomför sedan en sökning av alla de kandidater till positionen de har i sin databas.

Interimsbyrån intervjuar intressanta kandidater

Efter detta intervjuar interimsbyrån de kandidater som är intressanta för uppdraget som interim logistikchef och väljer ut de bäst lämpade.

Kunden intervjuar interimschefer för lager och logistik

Kunden intervjuar sedan de utvalda kandidaterna och väljer sin interima logistikchef utefter hur väl de upplever att denne fungerar för uppdraget.

Avtal mellan interimsbyrå och kund

Det avtal som skrivs är mellan interimsbyrån och företaget. Interimchefen har ett eget avtal med interimsbyrån. I vissa fall kan konsultuppdraget övergå till en tillsvidaretjänst, om det fungerar och är intressant för alla parter.

Utvärdering under uppdraget

Under uppdraget sker en löpande utvärdering där man går igenom hur det fungerar med den som nu är interimschef för lager och logistik. Detta för att både kund och konsult ska känna sig trygga i processen och känna sig stöttade av interimsbyrån.

En interimschef för lager och logistik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *