Bland de tekniska artiklar vi använder dagligen hör kanske displayer till de vanligaste. Även om man räknar bort daglig användning av plattor och telefoner, har man ofta viss interaktion med displayer på daglig basis. Såväl på arbete som under fritiden. Digital signage är ett av de begrepp som diskuterar användningen av digital teknik vid skyltning och marknadsföring. Här kan man räkna in såväl videoskärmar i butiker som enklare displayer för att underlätta sökning i butiker. Den tekniska bakgrunden till skärmar och displayer är inte någonting som brukar vara i fokus. Istället använder man den teknik man anser bäst kunna bidra till nytta för kunder.

I en tid när allt fler utgår ifrån att man kan trycka på var och varannan skärm för att styra budskap och interagera, finns det en annan variabel att ta med i beräkningarna. Valet av displayer innebär ofta pekskärmar i någon utsträckning. Det finns dock en rad situationer när detta inte är viktigt. Det kan bland annat vara fråga om större informationsdisplayer där man önskar informera om tjänster.

Grafiska displayer

När det är informationen som är viktig och man inte ställer några större krav på design eller användarvänlighet i övrigt, är grafiska displayer ofta att rekommendera för inköpare. Dessa är något billigare att införskaffa och drar marginellt med energi för att fullgöra arbetet. När valet handlar om pris och funktion istället för om utseende och direktkommunikation, är detta värt att titta närmare på. När det gäller marknadsföring och upplevelser, kan man istället titta på alternativa skärmar som istället bär så gott sm samma funktioner som en vanlig tv.

Titta ur flera vinklar

Har man behov av att budskapet skall vara rörligt eller gå att se från vilken position som helst, är det få displayer som kan gå upp emot en TFT display. Dessa är i mångt och mycket tillverkade för just dessa syften. I och med pixelbaserad visningsteknik och möjligheten att ta del av information från olika vinklar, är det en underbar display för såväl underhållning som information. Förutom de få displayer som här nämnts, finns åtskilliga andra alternativ som i hög utsträckning är gångbara i de flesta situationer som kan komma att vara av vikt. För att kunna få ut vad man hoppas vid inköp av displayer bör man alltid vara noga med det budskap som skall förmedlas. Detta är ofta någonting som kan avgöra hur väl en kampanj eller satsning fungerar. Samtidigt krävs bra displayer för att det skall innebära någon funktion.

Energistarka displayer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *