De personer som bor i en fastighet där stammarna är tänkta att bytas har inte sällan många frågor om åtgärden. En av de vanligaste frågorna rör huruvida man som medlem i bostadsrättsföreningen eller hyresgäst i hyresfastigheten kan bo kvar medan renoveringen pågår. Eller måste man utrymma sin lägenhet och skaffa sig en tillfällig bostad? Läs vidare så berättar vi huruvida du kan bo kvar i din lägenhet medan ett stambyte görs i den!

Kan man bo kvar i sin lägenhet medan ett stambyte görs?

Detta är som sagt en väldigt vanlig fråga som dyker upp så fort ett stambyte kommer på tal. Det korta svaret är att det beror på. För att brodera ut detta svar lite grann kan vi nämna att:

  • Badrummet rivs och renoveras alltid men däremot inte köket. Man behöver vanligtvis bryta upp såväl väggar som golv i badrummen i de olika lägenheterna. Detta görs för att man ska kunna komma åt dels de rör som är förlagda horisontellt i badrummet och även få tillgång till de vertikala stammarna. Däremot kan stammarna i köket ofta frigöras lite enklare och därför behöver man inte alltid riva och renovera köket. Ibland väljer man dock ändå att göra detta som förening eller hyresvärd.
  • Tumregeln är att du bor kvar i din lägenheten medan stammarna byts ut. Tumregeln idag är att du som innehavare av en lägenhet bor kvar i lägenheten medan ett stambyte utförs. Däremot får du alltså inte tillgång till badrummet medan arbetet pågår. Därför brukar föreningen eller hyresvärden ordna med en tillfällig lösning i form av temporära toaletter och duschar. Det är till exempel vanligt att man ställer fram vagnar på gården där det finns möjlighet att duscha och gå på toaletten.
  • I vissa undantagsfall byts inte alla stammarna till lägenheten ut.. I undantagsfall kan man se till så att endast de vertikala stammarna byts ut. Detta kan till exempel vara fallet om man i föreningen har medlemmar som själva har renoverat sina badrum. Detta förutsätter dock att renoveringen av badrummen ifråga uppfyller de branschregler som gäller. Dessutom behöver även stammarna till lägenheten vara bytta.
Ett stambyte behöver inte tillfälligt tvinga dig på flykt