Många jämför hundförsäkring utifrån vilken premie som behöver betalas per år. Men att enbart se på premien kan bli dyrt… Om oturen är framme och försäkringen behöver utnyttjas kommer även självrisk behöva betalas. Hur stor kostnaden blir kan skilja mycket stort mellan olika försäkringslösningar.

Vanligast med rörlig och fast självrisk

Det absolut vanligaste är att hundförsäkringar har två olika slags självrisker:

  • Fast självrisk – Betalas en gång per vårdtillfälle men max en gång inom självriskperiod
  • Rörlig självrisk – Procentuell del av den totala kostnaden per tillfälle

Räkneexempel

Lisas hund äter något olämpligt och behöver veterinärvård. Den totala kostnaden för denna vård blir 12 000 kr. Tack vare att hon har hundförsäkring behöver hon bara betala dess självrisk. I detta fall hade Lisa fast självrisk på 1500 kr samt 15 % i rörlig. Därmed måste hon betala 1500 kr + 1800 = 3200 kr.

Jämför hundförsäkring utifrån total kostnad

Den som jämför hundförsäkring, utifrån självrisk, kommer snabbt se att nivåerna varierar kraftigt mellan de olika bolagen. Exempel:

Fast – Den fasta självrisken kan vara allt från ca 1000 kr till 4000 kr.
Rörlig – Den rörliga självrisken kan vara allt från 10 % till 25 %.

Utöver att se på premie är det alltså viktigt att även se på hur mycket som behöver betalas om oturen är framme. En ytterligare sak som påverkar detta är försäkringens självriskperiod.

Vad är självriskperiod?

Självriskperiod är den period som fast självrisk bara betalas en gång. Även om hunden behöver veterinärvård flera gånger under denna period betalas alltså enbart den rörliga kostnaden.

Exempel:
Lisa jämför hundförsäkring och hemförsäkring en gång per år för att vara säker på att hon har det skydd som passar henne bäst. En sak som blir avgörande för henne är att ena hundförsäkringen har 365 dagar självriskperiod medan de flesta andra har 180 dagar. Därmed tecknar hon denna och det visar sig vara ett smart val.

Den tredje januari tar hon med sig sin hund till veterinären. Tio månader senare behövs ett nytt besök men eftersom detta är inom självriskperioden på 365 dagar betalar hon enbart rörliga kostnaden. Ett val som sparade henne 2000 kr.

Jämför hundförsäkring inför att den ska tecknas – men titta inte enbart på premien. För det första skiljer sig ersättningsskyddet mellan de olika alternativet och för det andra blir kostnaden per år väldigt olika beroende på nivå på självrisk samt självriskperiod.

Jämför hundförsäkring utifrån självrisk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *