En trasig rörledning är varken bra för dig som bostads- eller fastighetsägare eller för miljön. Det trasiga röret kan leda till att kemikalier eller andra skadliga material letar sig ut i grundvattnet och andra delar av naturen. Att reparera röret är såklart ett sätt att komma tillrätta med läckaget. Men en konsult inom relining i Lund kan erbjuda ett mer miljövänligt alternativ: en rörinfodring.

För själva reparationen av ett trasigt rör kan nämligen vara precis lika skadligt för miljön som grundproblemet, åtminstone i vissa fall. Relining är dock ett nytt och innovativt sätt att renoverar rör som ofta har en mindre åverkan på miljön. Denna metod utförs av konsulter på detta område samt andra specialister som har den kunskap som krävs. De tätar röret från insidan utan att behöva göra utgrävningar för att gräva loss det trasiga röret.

Vill du veta mer om detta sätt att renovera rör? Kontakta då din lokala leverantör av tjänster inom relining i Lund! Eller läs vidare för att få mer information om vad en rörinfodring är och varför denna metod är ett mer miljövänligt alternativ!

Därför är relining i Lund ibland ett bättre val

Som vi redan har varit inne på kan det ofta vara värt att anlita en konsult inom relining i Lund. Detta istället för att ta hjälp av en vanlig rörmokare som byter ut den trasiga rörledningen. Anledningarna till dessa är flera, och sett ur miljöns och fastighetsägarens perspektiv inkluderar de att en rörinfodring:

  • Är mer kostnadseffektiv och resulterar i minimal nertid. Denna aspekt är förvisso inte särskilt fokuserad på miljövänligheten. Men detta är ändå en positiv effekt av att välja relining framför att byta ut det skadade röret. En renovering av rören genom en rörinfodring är nämligen ett mer kostnadseffektivt sätt att laga rörsystemet. Dessutom ger denna metod minimal nertid jämfört med att byta ut det rör som är trasigt.
  • Medför en mindre inverkan på miljön. Det finns flera fördelar med att göra en relining som har en positiv inverkan på miljön jämfört med andra alternativ. Dessa kan klumpas ihop till en och samma punkt på denna lista. Vi syftar då bland annat på att metoden medför mindre förbrukning i form av trasiga rör och liknande som slängs på tippen. Dessutom behöver rören inte grävas fram vilket också är ett av de många miljövänliga effekterna av en relining.
Relining i Lund är ett mer miljövänligt alternativ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *