När du bestämmer dig för att investera i en aktiefond kan du gå tillväga på flera olika sätt för att göra detta. Du kan bland annat investera genom att öppna ett konto direkt hos ett fondbolag, eller genom att köpa andelar i en aktiefond genom en förmedlingstjänst. Det finns flera olika typer av aktiefonder och här går vi igenom några av dessa.

Aktiefonder med fokus på geografiska marknader

  • Internationella aktiefonder är fonder som placerar i aktier hemmahörande i andra länder än Sverige.
  • Globala aktiefonder kallas de fonder som placerar i aktier runtom i världen, inklusive i svenska företag. Fokus ligger dock generellt på utländska aktier, och dessa utgör vanligtvis till omkring 80 procent eller mer av fondportföljen.
  • Inhemska aktiefonder placerar enbart i svenska aktier.

Aktiefonder med fokus på marknadsvärde

  • Mega Cap-fonder placerar i de allra största företagen i världen, till exempel Walmart.
  • Large Cap-fonder är fonder som placerar i företag med ett stort marknadsvärde.
  • Mid Cap-fonder placerar i företag med ett medelstort marknadsvärde.
  • Small Cap-fonder kallas de fonder som placerar i företag med ett mindre marknadsvärde.
  • Micro Cap-fonder placerar uteslutande i bolag som har ett väldigt lågt marknadsvärde.

Andra aktiefonder

Vissa aktiefonder har en särskild inriktning på sina investeringar, till exempel privatägda bolag, tillväxtmarknader, indexfonder eller företag i vissa branscher.

Advisors fondförvaltning

Den svenska fondförvaltaren Advisor har lång erfarenhet av fondförvaltning. Bolaget förvaltar de tre fonderna Advisor Multihedge, Advisor Multihedge X2 och Advisor Världen. Dessa fonder gör det möjligt för Advisor att tillhandahålla en heltäckande lösning för fondförvaltning: både traditionellt fondsparande och PPM-sparande. Advisor har idag omkring 50 000 kunder och förvaltar ett kapital som uppgår till ungefär 10 miljarder kronor.

Advisors fondförvaltning började i maj 2011, då den globala aktiefonden Advisor Världen blev bolagets första fond att bildas. Bolaget har dock varit verksamt sedan 1997 och sedan dess ägnat sig åt försäkringsförmedling, kapitalförvaltning och fondförvaltning. Advisor samarbetar med fondförmedlarna Nordnet och Fondmarkanden, vilket gör att du kan använda någon av dessa tjänster för att placera i Advisor Multihedge eller Advisor Världen. Advisors fondförvaltning har ett långsiktigt tänk, vilket genomsyrar fondbolagets hela verksamhet – från det traditionella fondsparandet till pensionssparandet.

Olika typer av aktiefonder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *