Det finns flera fördelar med att välja en frontmonterad cykelsits mot att ha barnet bakom sig i en bakmonterad modell. Men oavsett vilket modell som väljs är det viktigt att man ser över säkerheten. En säkerhet som minimerar risken för att barnet ska göra illa sig under färd.

Läs instruktionsboken

När en frontmonterad cykelsits köps in följer det alltid med en instruktionsbok. De som monterat liknande cykelsitsar kanske väljer att lägga bort denna manual för att direkt montera sitsen. Men gör inte det. Följ instruktionerna noga och montera efter de monteringshänvisningar som finns. Därmed kommer cykelsitsen att monteras exakt efter hur tillverkaren tänkt sig vilket därmed även ökar säkerheten.

Spar sedan manualen så att du har kvar beteckningen på cykelsitsen och även har information kring hur enklare problem kan lösas.

Använd extra fästen

För en mindre summa kan extra fästen köpas vilka kan monteras på en andra cykel. Detta gäller för de allra flesta frontmonterade cykelsitsar. I och med detta kan cykelsitsen snabbt och tryggt flyttas mellan de olika cyklarna.

Har man bara ett fäste är risken att man lockas montera bort detta för att kunna montera det på den andra cykeln. Men varje gång det sker finns en risk att man inte fäster det exakt korrekt. Har du en gång satt fast ett fäste – så låt det sitta så länge som möjligt.

Ta in den om den inte ska användas

Det är inte speciellt mycket jobbigare att cykla med en frontmonterad cykelsits mot att inte ha någon sits där. Själva sitsen vägen inte mycket så många tänker att sitsen ändå kan vara där även om man inte skjutsar något barn. Men ska den inte användas under ett tag är det bättre att den tas in. En cykelsits slits av väder och vind och kan istället ligga i förvaring inomhus till det blir aktuellt igen.

Se över spännen

Även om detaljerna är hållbara så är det spännen som lättast går sönder. Det är inte konstigt då dessa används varje gång barnet sätter sig. Se därför regelbundet över de spännen som sitter på cykelsitsen. Är de slitna kan reservspännen behöva köpas in.

Följ åldersgränsen

Det som framförallt skiljer en frontmonterad cykelsits mot den bakåtmonterade är hur gammal barnet får vara för att åka säkert. Följ alltid de gränser som anges för varje modell. En vanlig gräns är att barnet inte ska vara mer än tre år alternativt väga maximalt 15 kg.

Säkerhet kring frontmonterad cykelsits

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *