Om du eller ditt barn, eller givetvis någon annan som du ska hjälpa, vill eller behöver ansöka om personlig assistans, görs detta hos kommunen eller direkt hos Försäkringskassan.

Om man behöver hjälp mindre än 20 timmar per vecka görs ansökan hos den egna kommunen genom att kontakta en LSS- eller biståndshandläggare. Om behoven avser mer än 20 timmar per vecka ansöker man istället hos Försäkringskassan och man kan då erhålla assistansersättning. När en person har ansökt hos kommunen och kanske har beviljats, men har behov av mer än 20 timmar så brukar kommunen själva anmäla detta till Försäkringskassan.

En grundförutsättning för att ha möjlighet att beviljas personlig assistans är att man tillhör en av de tre personkretsarna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vara under 65 år och är i behov av hjälp kring de grundläggande behoven som till exempel hygien, måltider och kommunikation.

Att förbereda sig inför sin assistansbedömning

När man har ansökt om insatsen personlig assistans sker en så kallad assistansbedömning av handläggare på kommunen eller Försäkringskassan, för att helt enkelt se om man har rätt till insatsen eller ej. Om man har rätt till insatsen, beräknas också antalet timmar. Vid en assistansbedömning har man rätt att ta med sig ett ombud som kan till exempel vara en vän eller en jurist från den valda assistansanordnaren. Man behöver också uppvisa underlag som styrker funktionsnedsättningen, till exempel i form av underlag av läkarutlåtande eller intyg från psykolog, arbetsterapeut eller logoped.

Man bör också vara förberedd på de frågor som Försäkringskassan ställer då de använder sitt bedömningsstöd. Stödet är utformat av Socialstyrelsen och är lika för alla som ansöker om personlig assistans. Frågorna kan man som sagt läsa i förväg för att undvika överraskningar eller missförstånd. Vidare kan man också göra en egen tidsbedömning av behoven.

Om man inte är nöjd med beslutet

Om man inte är nöjd med det beslut som handläggaren på kommunen eller Försäkringskassan tar, kan man givetvis överklaga det. Exakt hur en överklagan går till beskrivs utförligt i det beslutsmeddelande man får hem, och annars har man självklart möjligheten att kontakta handläggaren för vidare hjälp och instruktioner.

Beviljas personlig assistans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *