Ytterdörren är oftast ett delat ansvarsområde inom en brf. Det betyder att det är mer att förhålla sig till än om säkerhetsdörrar önskas installeras på exempelvis en villa.

Fråga brf styrelsen om säkerhetsdörrar

Vid önskemål om förändringar på dörrar, fönster, fasad eller tak ska alltid föreningens styrelse kontaktas. Detta gäller även vid större badrumsrenoveringar eller köksrenoveringar. Orsaken är att dessa förändringar sker på områden där ansvaret mellan den boende samt föreningen möts. I föreningens stadgar ska det framgå vem som ansvarig för ytterdörren och om den boende får byta den eller inte. Kortfattat är det viktigt att kontakta styrelsen för att få tydlig information om vem som är ansvarig och vem som betalar vid installation av säkerhetsdörrar i lägenheter och brf.

Flytt av lås

Inom en brf är det vanligt att styrelsen har tillgång till huvudnycklar. Nycklar som därmed kan användas för att snabbt komma in i lägenheten vid brand eller pågående större vattenskada. Vid byte till säkerhetsdörrar är det alltså viktigt att låskolven flyttas över till den nya dörren.

  • En del tillåter medlemmarna att installera egna lås – vilket gör att föreningen inte kan komma in
  • Andra föreningar kräver att alla ska ha samma låssystem. Detta främst utifrån ett säkerhetsperspektiv om något skulle hända.

Bör installeras av certifierad montör

Genom att anlita en certifierad montör sker installation av säkerhetsdörrar korrekt. En del återförsäljare väljer att inte ens sälja dörrar utan installation. Detta utifrån att dörren + installation är vad som skapar den säkerhet som efterfrågas. Inte enbart dörren.

Rätt klass beroende på entré

Det är skillnad på vilken klass på säkerhetsdörrar som ska väljas beroende på var dörren ska användas. Det är exempelvis en viss klassificering på dörrar som sitter till lägenheterna och en annan som används till den gemensamma entrén (vid flerfamiljshus). Ytterligare krav kan finnas vid källardörrar, vindsdörrar och förrådsdörrar.

Vad man bör tänka på i val av säkerhetsdörrar kan återförsäljare förklara. En del erbjuder även genomgång av alla dörrar inom en brf för att sedan komma med förslag och offert på förbättringsåtgärder.

Kan höja värdet och sänka försäkringspremie

Delvis höjs värdet på en bostadsrätt om lägenheten har en säkerhetsdörr. Dessutom kan försäkringen för en brf sänkas utifrån att dörrarna minskar risken för att branden ska spridas eller att inbrott ska kunna ske.

Vad gäller kring säkerhetsdörrar vid brf?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *