Hitta aktuella konstruktionsritningar och handlingar inom Stockholm

Inför att ett bygglov ska kunna beviljas behöver flera olika dokument samt konstruktionsritningar skickas in till den kommunen i Stockholm där byggnationen förväntas stå. Dessa sparas sedan och kan ses av vem som helst. Detta alltså oavsett om byggnationen blir genomförd eller inte.

Beställa konstruktionsritningar/andra ritningar inom Stockholm

De allra flesta ritningar kan nås via den E-tjänst som hittas på Stockholms webbplats. E-tjänsten nås genom att inloggning genomförs med E-legitimation. De som inte har möjlighet att legitimera sig når samma ritningar via de datorer som finns tillgängliga vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Önskas dessa ritningar tas med utanför denna fastighet kan de laddas ner till ett USB-minne och tas med. Det finns alltså inte någon möjlighet att skicka eller skriva ut dem.

Det som går att nå är exempelvis:

  • Konstruktionsritningar
  • Byggärenden
  • Tomtkartor
  • Vattenritningar
  • Avloppsritningar

Ansökningar och anmälningar

De konstruktionsritningar (och andra ritningar) som finns tillgängliga är alltså de som lämnats in vid ansökningar och anmälningar. Det betyder därmed enbart att de legat till grund för en ansökan om exempelvis ombyggnation eller tillbyggnation. Det framgår däremot inte om byggnationen genomförts eller inte.

Beställa andra dokument inom Stockholm

Önskas andra dokument än ritningar kan dessa beställas på två sätt. Antingen direkt över disk på stadsbyggnadsexpeditionen i Stockholm eller genom att kontakta dem via mail.

Gör sökningen tydlig

För att underlätta sökningen efter en specifik handling är det enklast om diarienummer och/eller fastighetsbeteckning används. Det går däremot inte att genomföra sökningen med hjälp av lägenhetsnummer. Dessutom behövs information om vilka slags ritningar eller dokument som efterfrågas samt från vilka årtal.

Det är samma information som ska anges vid beställning av ett särskilt dokument via mail, telefon eller över disk.

Kostnad för att beställa handlingar

Vid beställning via mail eller telefon kan eventuellt en avgift uppstå. Så länge som arbetet innebär mindre än 30 minuter för handläggarna är det gratis. Tar det längre tid kommer en kostnad att debiteras på 1360 kr/timme.

Handlingar med sekretess

Det finns konstruktionsritningar och andra handlingar som inte får lämnas ut utifrån att de ligger under sekretess. Ett exempel är om det är ritningar för ombyggnation vid bostadsanpassningsbidrag. Via registren går det att se att dokumentet finns – men inte vad det innehåller. Önskas tillgång till dessa behöver en prövning först ske för att avgöra om personen är lämplig att ta del av dem eller inte.

Hitta aktuella konstruktionsritningar och handlingar inom Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *