Stambyte är en av de största renoveringar som kan ske på en fastighet. Det betyder även att kostnaden är mycket hög. Som fastighetsägare finns därmed fördel i att beställa offert från flera entreprenörer i Stockholm för att kunna ställa prisnivåerna mot varandra. Hur sker det? Hur snabbt går det att få offert?

Information kan ge riktpris

Många entreprenörer nämner, på deras hemsidor, att ett stambyte kostar mellan 200 000 kr och 300 000 kr per lägenhet i en fastighet. Det är ett stort intervall och för fastighetsägaren kan det vara svårt att beräkna finansieringsväg utan ett mer exakt pris. Andra entreprenörer har uträknare som kan ge ett lite mer tydligare riktpris, även om dessa uträknare inte ska likställas med en offert. Via uträknare kan det anges hur många fastigheter det är, hur många badrum varje lägenhet har osv. Men kom ihåg att det fortfarande bara är ett riktpris – inte ett löfte.

Inspektion kan ge exakt offert

För att en entreprenör ska kunna ge offert på stambyte i Stockholm måste de besöka fastigheten och se vilka förutsättningar som finns. Efter inspektion kan företaget även avgöra om stambyte, relining eller annat alternativ är det bästa. Det är inte ovanligt att fastighetsägaren utgår från att stambyte måste ske och att det sedan visar sig finnas flera betydligt mer ekonomiska alternativ.

Beställa offert på stambyte inom Stockholm

I Stockholm finns flera stora totalentreprenörer som genomför allt inom stamrenoveringar och staminspektioner. Då denna typ av renovering är så pass avancerad och stor bör främst kända och etablerade företag kontaktas. Det är helt enkelt extremt viktigt att kvalitén hålls så hög som möjligt.

  • Offert via offerttjänst
    Det finns flera offerttjänster som underlättar för kunden att få kontakt med flera olika entreprenörer. Kunden fyller i uppgifter kring stambytet på en hemsida varpå exempelvis 5 olika företag i Stockholm får kontaktuppgifterna och kan lämna offert.
  • Offert via entreprenör
    Fördelen med att kontakta en entreprenör direkt är att kunden vet exakt vilket företag det är och kan kontrollera upp dess rykte och kompetens i förväg. När offerttjänster utnyttjas är det inte alltid som det tydligt framgår vilka företag som är inkopplade på tjänsten.

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att ett företag tar hela ansvaret för renoveringen, oavsett vilka hantverksgrupper som behöver vara involverade. Vid stambyte bör alltid totalentreprenörer anlitas.

Offert på stambyte i Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *