En bastu blir varken säker eller skön att basta i om ventilationen inte fungerar. Detta ska du tänka på när du planerar att bygga din bastu själv.

Det bör alltid finnas ett utrymme mellan ytterväggen och bastuväggen när du ska bygga bastu. Annars riskerar man att det blidas kondens mellan en kall yttervägg och en varm bastuvägg som leder till fuktskador. När det gäller ventilation finns en hel del att tänka på. Om ventilationen inte fungerar så blir ofta väggar och tak alltför heta för att det ska vara bra och bekvämt. Väggar och tak kan i värsta fall brännas sönder. En utluftsventil bör föra ut omkring sex till åtta kubikmeter luft per person och timme. En utluftsventil bör inte gå ut utomhus utan den bör utmynna i det utrymme där dörr och inluftsventilen är placerade (se mer nedan). Om den går ut i friska luften så kan det så kallade temperaturskyddet slå till, något som kan leda till att bastun inte blir varm och väggarna bränns. När du ska bygga bastu måste du planera för ventilation och luftspalt.

Bygga bastu med termisk ventilation

Om det finns ett tomrum ovanför bastuns tak bör detta inte vara helt stängt utan det måste finnas någon typ av ventilation som för ut luft. När du ska bygga bastu är det bra att planera för att bastuaggregatet och bastudörren är på samma vägg. Detta för ventilationens skull. Bastudörren bör öppnas utåt. På detta sätt så samverkar luften utifrån med den varma luften från aggregatet och luftcirkulation bildas. Under bastuaggregatet placeras en inluftsventil. Den bör vara omkring 125 kvadratcentimeter för en bastu i normal storlek. När luften som kommer ut från bastun förnyas så uppstår en så kallad termisk ventilation. Detta är en metod som fungerar oavsett om närliggande rum har över- eller undertryck. Sammanfattningsvis ska du alltså tänka på följande när du ska bygga bastu: Utluftsventilen bör inte utmynna utomhus. Inluftsventilen ska sitta under bastuaggregatet. Dörren och bastuaggregatet bör vara på samma vägg eller åtminstone väldigt nära varandra. Lämna en luftspalt mot ytterväggar. Ha aldrig en stängt utrymme ovanför bastutaket. Lätt som en plätt! Lycka till med att bygga din bastu.

Ventilation viktigt när du ska bygga bastu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *