UGL är en förkortning och står för Utveckling av Grupp och Ledare och har funnits i över 30 år. Det är en utbildning som riktar sig till alla som vill fördjupa och förbättra sitt ledarskap och sin förmåga att arbeta i olika gruppdynamiker. Det spelar ingen roll vilken position du har på din arbetsplats eller vilken tidigare erfarenhet du har av ledarskap. Det viktigaste är en önskan om och strävan efter att utveckla sin ledarskapsförmåga.

Hur går UGL till?

Kurser inom Utveckling av Grupp och Ledare i Göteborg utgår ifrån upplevelsebaserat lärande och en stor del av tiden under utbildningen läggs på praktiska läromoment och övningar. Varje individs aktiva deltagande är både viktigt och nödvändigt och alla kursdeltagare uppmanas och utmanas att utforska sitt eget ledarskap och hur man använder sig av det i oliks grupp-situationer på arbetsplatser. Många anser att UGL är en särskilt tuff typ av ledarskapsutbildningar, men att det också gör dem desto mer givande och utvecklande.

UGL-kurs i Göteborg

UGL-kurser leds av handledare som blivit utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Det finns många kurser och kursgård i och omkring Göteborg. Kursen genomförs med mellan åtta och tolv deltagare och varar i fem intensiva dagar. Från måndag till fredag bor kursens deltagare tillsammans på ett internet eftersom att kursen kräver 100 % deltagande från samtliga. Efter de 50 utbildningstimmarna och genomförda moment får varje deltagare ett utbildningsintyg. Kursen är designad utifrån filosofin att olikheter berikar och utvecklar samtal och lärande. När deltagarna väljs ut inför varje kurs så antas deltagare med så diverse och skilda bakgrunder och utbildningar som möjligt. Man tar även hänsyn till ålder och kön och andra faktorer som kan skilja deltagarna åt så mycket som möjligt.

Vad leder UGL till?

Oavsett dina tidigare erfarenheter så hjälper kurser inom UGL till att utveckla din förmåga att hantera konflikter och att kommunicera med dina medarbetare och hjälper dig att hantera stress på ett mer hållbart sätt. UGL kan ge dig en bättre självinsikt vilket ofta leder till en ökad självkänsla. Detta kan i sin tur hjälpa dig att förbättra din prestation som ledare på sammanträden och möten. Därtill ger UGL dig en ökad förståelse för hur grupper fungerar och utvecklas.

Göteborgskurser i UGL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *