Vilken trygghet ger ert överfallslarm?

En rad olika arbetsplatser har överfallslarm. Detta inte minst vid ensamarbete, i butiker med rånrisk och vid nattarbete. Ett larm som innebär att väktare och polis kan tillkallas. Det många däremot inte tänker på är nivån av säkerhet som dessa larm ger. Genom att se över det kan även korrekt överfallslarm installeras utifrån behovsnivå.

Vilka tillkallas vid kritisk situation?

Vad händer när larmet aktiveras? Vet du vilka som får larmet? I vissa fall är det enbart ett internt larm som larmar till kollegor medan det i andra fall är larm till larmbolag och polis. Det är även viktigt att det tydligt framgår vilket väktarbolag som kommer göra utryckning vilket betyder att det är detta man även kan ringa vid situationer som känns hotande utan att vara akuta.

Finns det positionsangivelse?

GPS-signaler kan ange var en person befinner sig när överfallslarmet aktiveras. Är det däremot en vårdinrättning i ett höghus kommer denna signal inte ge tillräckligt med information. Då är det viktigare att ha positionsangivelse gällande våning och rum. Det kan ske via givare som läser av var du befinner dig inom arbetsplatsen.

Går det att kommunicera via larmet?

En del överfallslarm är stora som mobiltelefoner. Dessa kan även ge användarna möjlighet att kommunicera med larmcentralen via dessa. När ett larm aktiveras startas automatiskt kommunikationsmöjligheten vilket därmed innebär att personal på larmcentralen kan höra och prata med den som har larmet. Mycket effektivt för att snabbt kunna ge en lägesbeskrivning utan att behöva ta fram en telefon.

Är överfallslarmet bärbart?

I butiker sitter ofta överfallslarmsknappar vid kassan. Därmed är det lätt att larma vid rån. Men överfall kan även ske på andra ställen i butiken. Som anställd är man inte heller alltid vid just disken. I detta fall är det bättre att ha ett bärbart överfallslarm som man kan ha med sig överallt. I vanliga butiker kan det se konstigt ut om man har ett stort och tydligt överfallslarm på sig när man hjälper kunderna. Men det finns även mycket små knappar som lätt kan läggas i fickan vilka sedan aktiveras genom att man trycker flera snabba tryck.

Vilken trygghet ger ert överfallslarm?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *